Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkloze beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Niet-beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 45 tot 75 jaar 2003 135 2.621 48,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2004 162 2.618 48,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2005 173 2.606 49,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2006 170 2.617 50,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2007 151 2.574 52,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2008 141 2.540 53,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2009 148 2.531 54,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2010 175 2.548 54,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2011 188 2.561 54,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2012 208 2.552 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2013 260 2.568 55,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 285 2.588 55,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 290 2.594 55,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 257 2.615 56,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 214 2.628 57,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 184 2.606 58,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 150 2.582 59,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 140 2.592 59,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2021 123 2.580 59,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2022 104 2.491 61,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2023 92 2.424 62,3
Mannen 45 tot 75 jaar 2003 71 1.043 57,8
Mannen 45 tot 75 jaar 2004 88 1.053 57,6
Mannen 45 tot 75 jaar 2005 91 1.052 58,2
Mannen 45 tot 75 jaar 2006 87 1.066 58,6
Mannen 45 tot 75 jaar 2007 77 1.049 60,3
Mannen 45 tot 75 jaar 2008 72 1.036 61,6
Mannen 45 tot 75 jaar 2009 75 1.030 62,4
Mannen 45 tot 75 jaar 2010 92 1.048 61,9
Mannen 45 tot 75 jaar 2011 100 1.070 61,5
Mannen 45 tot 75 jaar 2012 117 1.059 61,9
Mannen 45 tot 75 jaar 2013 149 1.057 61,5
Mannen 45 tot 75 jaar 2014 160 1.059 61,6
Mannen 45 tot 75 jaar 2015 158 1.069 61,8
Mannen 45 tot 75 jaar 2016 132 1.086 62,5
Mannen 45 tot 75 jaar 2017 109 1.100 63,2
Mannen 45 tot 75 jaar 2018 94 1.086 64,3
Mannen 45 tot 75 jaar 2019 82 1.081 65,0
Mannen 45 tot 75 jaar 2020 74 1.094 65,0
Mannen 45 tot 75 jaar 2021 65 1.094 65,2
Mannen 45 tot 75 jaar 2022 50 1.052 66,7
Mannen 45 tot 75 jaar 2023 46 1.011 68,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2003 64 1.578 38,8
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2004 74 1.566 39,9
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2005 82 1.554 41,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2006 83 1.550 42,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2007 74 1.525 44,2
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2008 69 1.505 46,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2009 73 1.501 47,0
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2010 83 1.500 47,5
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2011 88 1.491 48,4
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2012 91 1.492 49,1
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2013 111 1.511 48,6
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2014 125 1.529 48,4
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2015 132 1.525 48,9
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2016 125 1.529 49,7
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2017 105 1.528 50,8
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2018 90 1.520 51,9
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2019 68 1.501 53,3
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2020 66 1.498 53,7
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2021 58 1.487 54,3
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2022 54 1.439 55,7
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2023 46 1.414 56,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2024:
De cijfers over de maand februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd