Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Bewerk tabel

Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers van juli en augustus 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 september 2020:
De voorlopige cijfers van augustus zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 augustus 2020:
De voorlopige cijfers over juli 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over april, mei, juni 2020 en 2020 2e kwartaal zijn definitief geworden.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden BeroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) WerkloosheidspercentageSeizoengecorrigeerd (%) Bruto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 januari 9.060 8.680 380 4,2 70,2 67,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 februari 9.054 8.687 367 4,1 70,1 67,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 maart 9.069 8.712 357 3,9 70,2 67,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 april 9.079 8.724 355 3,9 70,2 67,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 mei 9.099 8.747 352 3,9 70,4 67,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 juni 9.116 8.762 354 3,9 70,5 67,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 juli 9.124 8.776 348 3,8 70,5 67,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 augustus 9.160 8.807 353 3,9 70,8 68,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 september 9.171 8.828 343 3,7 70,8 68,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 oktober 9.173 8.836 337 3,7 70,8 68,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 november 9.192 8.866 326 3,5 70,9 68,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 december 9.197 8.869 329 3,6 71,0 68,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 januari 9.220 8.891 329 3,6 71,1 68,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens