Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 8.903 63 5.171 2.846 5.608
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 6.252 61 3.604 1.858 3.973
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2.026 66 1.169 726 1.225
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 625 72 398 262 409
A-F Landbouw en nijverheid Totaal (10 en meer) werkzame personen 1.133 68 738 261 664
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werkzame personen 869 66 589 193 475
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 250 werkzame personen 195 72 108 54 137
A-F Landbouw en nijverheid 250 en meer werkzame personen 69 71 41 15 52
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2.720 66 2.129 668 1.366
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 1.670 65 1.268 336 880
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 799 65 653 229 351
C Industrie 250 en meer werkzame personen 252 74 207 103 136
G-N Commerciële dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 5.050 60 2.304 1.916 3.577
G-N Commerciële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 3.713 58 1.746 1.329 2.618
G-N Commerciële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 1.032 66 408 443 737
G-N Commerciële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 305 71 149 144 222
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.