Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Als % van de onderzoekspopulatie (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Innovatoren als % van alle bedrijven (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt alleen binnenland (%) Geografische afzetmarkt innovatoren Afzetmarkt binnen- en buitenland (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Als % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Bedrijven met vernieuwde product/dienst (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw voor de markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Omzet producten nieuw voor het bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Nieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Aantal bedrijven met producten Alleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (aantal) (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (%) (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern Totaal binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Ander bedrijf binnen eigen concern In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier Totaal leveranciers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Leverancier In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer Totaal afnemers (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Afnemer In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent Totaal concurrenten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Concurrent In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant Totaal consultants (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Consultant In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit Totaal universiteiten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Universiteit In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling Totaal overheid (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In het buitenland totaal (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In een Europees land (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In de Verenigde Staten (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In China of in India (%) Samenwerkende innovatoren Partner was Overheidsinstelling In overige landen (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Ander bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Leverancier (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Afnemer (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Concurrent (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Consultant (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Universiteit (%) Samenwerkende innovatoren Meest waardevolle partner was Overheidsinstelling (%) Innovatie-uitgaven Innovatoren (aantal) Innovatie-uitgaven Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatoren met innovatie-uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt vrijwel permanent plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek R&D vindt meer incidenteel plaats (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Aankoop van andere externe kennis Uitgaven (mln euro)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 57.605 14.152 25 25 17 40 13.301 23 9.655 68 62 27 11 6.619 5.130 8.903 63 36 34 30 5.171 2.846 5.608 9.655 78 11 11 6.507 6.787 14.152 5.393 38 66 44 31 26 10 4 5 77 62 30 26 6 3 4 56 46 23 20 6 2 5 34 28 10 8 2 0 1 38 34 10 9 2 0 1 32 29 8 7 1 0 1 25 24 4 4 1 0 1 16 41 20 8 8 5 2 14.152 11.311 76 5.286 51 33 18 2.496 26 3.205 50 325
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 47.820 10.234 21 21 15 35 9.580 20 6.864 67 60 27 13 4.624 3.725 6.252 61 35 31 34 3.604 1.858 3.973 6.864 76 12 11 4.644 4.748 10.234 3.435 34 58 43 20 17 5 2 3 75 61 25 21 5 2 3 54 46 20 17 5 1 4 35 29 9 7 1 0 1 33 30 7 6 1 - 1 28 25 6 5 1 0 1 24 23 3 2 1 0 0 12 44 20 9 8 5 2 10.234 2.278 74 501 47 29 19 501 22 1.147 49 129
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 8.177 3.046 37 37 24 52 2.896 35 2.133 70 67 26 6 1.561 993 2.026 66 37 40 23 1.169 726 1.225 2.133 80 9 10 1.419 1.521 3.046 1.405 46 72 45 39 32 11 4 6 82 65 36 32 6 3 3 58 47 28 27 5 3 5 30 26 10 9 2 1 2 45 38 13 12 2 1 1 34 31 9 8 2 1 1 23 21 5 4 1 0 1 22 39 19 6 8 6 1 3.046 2.683 81 809 60 44 16 572 33 1.207 52 94
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 1.608 871 54 54 41 67 825 51 658 76 69 27 4 434 413 625 72 38 45 17 398 262 409 658 83 8 9 444 518 871 552 63 82 48 55 44 26 10 13 81 61 47 41 15 7 9 60 46 29 26 10 4 7 34 24 17 15 4 2 3 57 51 22 19 6 2 3 50 45 20 18 5 2 2 35 31 10 9 2 1 2 27 29 19 4 12 6 3 871 6.351 86 3.976 69 51 18 1.422 47 851 49 102
A-F Landbouw en nijverheid Totaal (10 en meer) werkzame personen 10.328 1.678 16 16 13 33 1.580 15 1.091 65 39 39 22 718 584 1.133 68 24 36 40 738 261 664 1.091 77 12 12 714 790 1.678 711 42 56 60 10 11 1 1 1 81 68 22 19 2 3 1 50 47 12 12 3 3 6 55 51 8 7 0 - 1 53 52 6 5 1 0 - 38 35 5 4 1 0 0 39 38 2 2 - - - 13 34 7 16 17 6 7 1.678 760 75 248 48 24 24 237 25 258 52 18
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werkzame personen 8.997 1.309 15 15 11 31 1.244 14 874 67 38 39 23 588 448 869 66 22 35 43 589 193 475 874 75 13 13 577 637 1.309 515 39 47 57 5 6 - - - 77 65 19 15 1 4 0 51 49 13 13 4 4 8 63 57 7 7 - - 1 53 53 5 5 - - - 37 33 4 4 0 - 0 41 41 0 0 - - - 10 32 6 21 18 6 8 1.309 198 74 51 45 21 24 29 23 112 52 6
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 250 werkzame personen 1.159 271 23 23 19 40 248 21 148 54 40 37 23 86 88 195 72 30 36 34 108 54 137 148 84 8 8 91 110 271 131 48 64 61 12 9 3 - 3 90 80 23 22 3 - - 43 40 10 10 - 1 1 24 24 4 4 1 - - 46 42 8 6 3 - - 34 33 3 3 1 - 1 24 24 2 2 - - - 19 43 12 2 15 5 4 271 181 77 55 50 27 23 33 26 89 57 5
A-F Landbouw en nijverheid 250 en meer werkzame personen 172 98 57 57 51 65 87 51 69 71 54 44 2 44 48 69 71 39 49 12 41 15 52 69 90 5 5 47 43 98 65 66 81 68 32 32 4 5 3 92 69 46 37 6 - 9 54 50 7 5 - - 3 59 56 20 17 2 - - 62 62 11 9 - 2 - 57 56 10 10 3 2 2 46 44 12 12 - - - 26 27 9 11 13 6 8 98 381 89 142 76 47 29 176 46 57 33 7
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 9.714 4.126 42 42 25 54 3.856 40 2.886 70 71 23 5 2.658 781 2.720 66 39 36 24 2.129 668 1.366 2.886 79 11 10 2.009 2.028 4.126 1.809 44 70 38 46 36 16 6 8 83 67 43 40 8 4 4 65 48 39 34 11 4 8 25 17 14 12 2 1 2 43 38 15 15 2 0 1 38 35 11 11 2 0 1 27 25 5 4 1 1 1 16 38 27 3 9 6 1 4.126 6.678 85 3.830 68 49 20 1.212 34 1.577 52 59
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 7.276 2.563 35 35 23 46 2.373 33 1.638 64 68 23 8 1.455 495 1.670 65 37 34 29 1.268 336 880 1.638 79 11 10 1.103 1.131 2.563 928 36 53 30 28 21 8 3 4 82 71 34 31 5 3 3 66 52 32 26 11 3 7 22 15 11 10 1 1 1 38 33 10 10 0 - - 28 28 5 4 1 - 1 24 23 3 1 1 0 - 9 41 32 4 7 6 0 2.563 490 82 139 60 37 23 37 25 305 51 9
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 1.965 1.221 62 62 38 68 1.158 59 969 79 75 24 1 944 188 799 65 44 40 17 653 229 351 969 80 10 10 701 666 1.221 640 52 77 42 50 41 13 6 6 82 63 49 46 5 4 4 63 44 45 42 8 4 9 24 17 14 13 2 1 2 47 41 17 15 1 0 1 43 38 13 12 1 0 0 25 23 6 5 1 0 1 21 37 22 2 10 6 1 1.221 1.301 91 449 81 66 15 97 45 745 52 10
C Industrie 250 en meer werkzame personen 473 342 72 72 36 81 324 69 279 82 76 22 3 259 99 252 74 41 42 17 207 103 136 279 77 12 11 205 231 342 241 70 90 42 73 55 40 13 21 85 59 64 59 24 9 10 67 44 50 46 21 5 11 36 19 25 21 6 2 3 55 48 32 30 10 2 4 62 55 33 32 9 2 3 43 40 14 14 3 1 3 29 25 23 3 10 6 3 342 4.886 95 3.242 85 77 8 1.077 61 528 57 40
G-N Commerciële dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 37.563 8.348 22 22 17 34 7.865 21 5.678 68 62 26 12 3.243 3.765 5.050 60 36 33 31 2.304 1.916 3.577 5.678 77 12 12 3.784 3.970 8.348 2.873 34 65 46 26 22 8 3 4 73 58 24 19 6 2 4 51 45 15 14 3 1 2 34 29 8 6 2 0 1 32 27 8 5 2 0 1 26 23 7 5 1 0 1 21 19 4 3 1 0 1 16 45 18 8 6 5 1 8.348 3.873 72 1.208 44 28 16 1.047 22 1.371 48 248
G-N Commerciële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 31.547 6.362 20 20 15 32 5.963 19 4.353 68 61 26 13 2.581 2.782 3.713 58 37 29 34 1.746 1.329 2.618 4.353 76 13 12 2.964 2.980 6.362 1.992 31 62 46 21 18 5 3 2 71 55 23 18 5 2 4 49 42 15 13 3 - 2 34 28 8 6 2 0 1 25 22 6 4 2 - 1 25 22 7 5 1 0 1 20 19 4 4 2 - 1 13 49 19 8 6 5 1 6.362 1.589 71 310 43 27 16 436 21 730 48 113
G-N Commerciële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 5.053 1.554 31 31 24 41 1.490 29 1.016 65 64 27 9 531 717 1.032 66 33 42 26 408 443 737 1.016 79 9 11 628 745 1.554 634 41 68 45 32 27 11 3 7 80 65 25 20 7 2 3 56 52 15 14 4 2 2 38 35 8 6 2 0 2 41 35 11 9 2 1 2 25 23 7 5 2 1 2 21 20 4 3 1 0 1 23 39 17 10 5 6 1 1.554 1.201 74 305 45 29 16 442 24 374 50 80
G-N Commerciële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 963 432 45 45 40 53 413 43 310 72 66 28 6 131 266 305 71 36 46 18 149 144 222 310 86 5 9 192 245 432 247 57 74 50 39 35 15 8 8 74 61 30 25 9 7 7 54 47 14 13 2 3 4 26 21 9 8 3 1 3 57 51 14 11 4 2 3 37 32 11 8 1 2 2 23 19 6 4 1 1 1 25 34 17 3 15 5 2 432 1.083 77 592 55 32 23 169 35 267 46 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft vanaf de periode 2006-2008 bedrijven in de
onderstaande bedrijfstakken, ingedeeld volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), peildatum 01-01-2008:
Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie
(C), Productie en distributie van electriciteit, aardgas, stoom en
gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en
detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-,
maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J),
Financiële activiteiten en verzekeringen (K), Exploitatie van en handel
in onroerend goed (L), Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten (M) exclusief 72 Speur- en ontwikkelingswerk,
Administratieve en ondersteunende dienstverlening (N).
Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI 2008.
Innovatoren
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Als % van de onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de
onderzoekspopulatie.
Geografische afzetmarkt innovatoren
De geografische markten waar de innovatoren hun goederen of diensten
hebben verkocht. Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode
technologische innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet
succesvol - hebben uitgevoerd. Technologische innovatie omvat
productinnovatie en procesinnovatie.
Innovatoren als % van alle bedrijven
Aantal innovatoren als percentage van alle bedrijven in de
onderzoekspopulatie.
Afzetmarkt alleen binnenland
Aantal innovatoren met een afzetmarkt die zich alleen in Nederland
bevond.
In procenten van alle bedrijven met een afzetmarkt alleen in Nederland.
Afzetmarkt binnen- en buitenland
Aantal innovatoren met een afzetmarkt die zich zowel in Nederland als in
het buitenland bevond.
In procenten van alle bedrijven met een afzetmarkt zowel in Nederland als
in het buitenland.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren.
Als % van de onderzoekspopulatie
Bedrijven met afgeronde innovatieprojecten als percentage van alle
bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Aantal productinnovatoren met goederen of diensten die nieuw voor het
bedrijf of sterk verbeterd zijn.
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.
Omzetverdeling bij de productinnovatoren
Omzetverdeling van de bedrijven die in beschouwde periode
innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch
nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met vernieuwde product/dienst
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Omzet ongewijzigde producten
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode vrijwel
onveranderd zijn gebleven.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Omzet producten nieuw voor de markt
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode nieuw voor
de markt waren.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Omzet producten nieuw voor het bedrijf
Omzet van de producten/diensten die in de beschouwde periode nieuw voor
het bedrijf waren.
In procenten van de totale omzet in het laatste jaar van de beschouwde
periode.
Aantal bedrijven met producten
Nieuw voor de markt
Alleen nieuw voor het bedrijf
Samenwerkende innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Innovatoren
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Innovatoren met partner (aantal)
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Aantal innovatoren met partner.
Innovatoren met partner (%)
Innovatoren zijn bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Aantal innovatoren met partner in procenten van alle innovatoren.
Partner was
Ander bedrijf binnen eigen concern
Innovatie in samenwerking met andere ondernemingen binnen het eigen
concern. Een bedrijf is een onderdeel van een concern indien het
jaarresultaat van het bedrijf wordt geconsolideerd met dat van een
moeder- of dochterbedrijf.
Totaal binnen eigen concern
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
Leverancier
Totaal leveranciers
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Afnemer
Totaal afnemers
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Concurrent
Totaal concurrenten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Consultant
Totaal consultants
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Universiteit
Totaal universiteiten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Overheidsinstelling
Totaal overheid
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In Nederland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In het buitenland totaal
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In een Europees land
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel van een
concern zijn.
In de Verenigde Staten
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In China of in India
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
In overige landen
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Meest waardevolle partner was
Ander bedrijf binnen eigen concern
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Leverancier
Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Afnemer
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Concurrent
Concurrent of een ander bedrijf in de bedrijfstak.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Consultant
Consultant, commercieel laboratorium of particulier R&D-instituut.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Universiteit
Universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Overheidsinstelling
Overheids- of openbare onderzoeksinstelling.
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor activiteiten
om technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of
diensten) of processen te realiseren.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Totaal innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven aan eigen en uitbesteed onderzoek, bijbehorende
apparatuur, andere externe kennis, opleiding, de marktintroductie van
innovaties en andere voorbereidingen, ten behoeve van technologisch
nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of diensten) of processen.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in het laatste jaar van de
beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe
personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Innovatoren met innovatie-uitgaven
Aantal innovatoren met innovatie-uitgaven.
In procenten van alle innovatoren.
Ontplooide innovatie-activiteiten
Eigen onderzoek
Creatieve werkzaamheden binnen het bedrijf en uitgevoerd met eigen
personeel, om kennis te vergroten of toe te passen bij het ontwerpen van
nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven voor eigen onderzoek zijn hoger dan het R&D-cijfer dat het
CBS publiceert volgens de R&D-enquête. Het blijkt dat niet al het in de
Innovatie-enquête opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen is.
Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie 2009;
bijlage 2.
Uitgaven
Creatieve werkzaamheden binnen het bedrijf en uitgevoerd met eigen
personeel, om kennis te vergroten of toe te passen bij het ontwerpen van
nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven omvatten het brutoloon van het R&D-personeel, bijkomende
kosten zoals reiskosten, laboratoria, documentatie en computertijd,
investeringen in gebouwen en apparatuur voor R&D.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren met eigen onderzoek.
In procenten van alle innovatoren.
R&D vindt vrijwel permanent plaats
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren vrijwel permanent plaats.
In procenten van alle innovatoren.
R&D vindt meer incidenteel plaats
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren incidenteel plaats.
In procenten van alle innovatoren.
Uitbesteed onderzoek
Creatieve werkzaamheden uitgevoerd door derden (waaronder bedrijven
binnen het eigen concern, om kennis te vergroten of toe te passen bij het
ontwerpen van nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
Uitgaven
Creatieve werkzaamheden uitgevoerd door derden (waaronder bedrijven
binnen het eigen concern, om kennis te vergroten of toe te passen bij het
ontwerpen van nieuwe of sterk verbeterde producten en processen.
De uitgaven omvatten de kosten van R&D uitbesteed binnen het concern of
aan andere ondernemingen, universiteiten, researchinstellingen in
Nederland of het buitenland.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren met uitbesteed onderzoek.
In procenten van alle innovatoren.
Inkoop apparatuur
Aankoop van geavanceerde machines, apparatuur en computerhardware of
-software ten behoeve van de realisatie van nieuwe of sterk verbeterde
producten of processen.
Uitgaven
Uitgaven voor de aankoop van geavanceerde machines, apparatuur en
computerhardware of -software ten behoeve van nieuwe of sterk verbeterde
producten of processen. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de uitgaven
voor apparatuur voor R&D.
Aantal innovatoren
Aantal innovatoren die geavanceerde apparatuur, machines of computers
(inclusief meegeleverde software) hebben aangeschaft om technologisch
nieuwe producten, diensten of processen te kunnen realiseren.
In procenten van alle innovatoren.
Aankoop van andere externe kennis
Aankoop van licentieovereenkomsten voor octrooien en niet-gepatenteerde
uitvindingen, knowhow en andere vormen van kennis van andere bedrijven of
organisaties.
Uitgaven
Uitgaven voor de aankoop van licentieovereenkomsten voor octrooien en
niet-gepatenteerde uitvindingen, knowhow en andere vormen van kennis van
andere bedrijven of organisaties.