Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Bewerk tabel

In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAls % van de onderzoekspopulatie (%) Geografische afzetmarkt innovatorenInnovatoren als % van alle bedrijven (%) Geografische afzetmarkt innovatorenAfzetmarkt alleen binnenland (%) Geografische afzetmarkt innovatorenAfzetmarkt binnen- en buitenland (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesBedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesAls % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (%) (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor het eigen bedrijf (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanIn een samenwerkingsverband (%) ProductinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor derden (%) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofGoederen (aantal) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofDiensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (%) (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor het eigen bedrijf (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanIn een samenwerkingsverband (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor derden (%) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorProductie van goederen en diensten (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorDe logistiek (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorOndersteunende activiteiten (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenBedrijven met vernieuwde product/dienst (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor de markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor het bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenNieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenAlleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (aantal) (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (%) (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernTotaal binnen eigen concern (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn Nederland (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn het buitenland totaal (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn een Europees land (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn China of in India (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn overige landen (%) Partner wasLeverancierTotaal leveranciers (%) Partner wasLeverancierIn Nederland (%) Partner wasLeverancierIn het buitenland totaal (%) Partner wasLeverancierIn een Europees land (%) Partner wasLeverancierIn de Verenigde Staten (%) Partner wasLeverancierIn China of in India (%) Partner wasLeverancierIn overige landen (%) Partner wasAfnemerTotaal afnemers (%) Partner wasAfnemerIn Nederland (%) Partner wasAfnemerIn het buitenland totaal (%) Partner wasAfnemerIn een Europees land (%) Partner wasAfnemerIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAfnemerIn China of in India (%) Partner wasAfnemerIn overige landen (%) Partner wasConcurrentTotaal concurrenten (%) Partner wasConcurrentIn Nederland (%) Partner wasConcurrentIn het buitenland totaal (%) Partner wasConcurrentIn een Europees land (%) Partner wasConcurrentIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConcurrentIn China of in India (%) Partner wasConcurrentIn overige landen (%) Partner wasConsultantTotaal consultants (%) Partner wasConsultantIn Nederland (%) Partner wasConsultantIn het buitenland totaal (%) Partner wasConsultantIn een Europees land (%) Partner wasConsultantIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConsultantIn China of in India (%) Partner wasConsultantIn overige landen (%) Partner wasUniversiteitTotaal universiteiten (%) Partner wasUniversiteitIn Nederland (%) Partner wasUniversiteitIn het buitenland totaal (%) Partner wasUniversiteitIn een Europees land (%) Partner wasUniversiteitIn de Verenigde Staten (%) Partner wasUniversiteitIn China of in India (%) Partner wasUniversiteitIn overige landen (%) Partner wasOverheidsinstellingTotaal overheid (%) Partner wasOverheidsinstellingIn Nederland (%) Partner wasOverheidsinstellingIn het buitenland totaal (%) Partner wasOverheidsinstellingIn een Europees land (%) Partner wasOverheidsinstellingIn de Verenigde Staten (%) Partner wasOverheidsinstellingIn China of in India (%) Partner wasOverheidsinstellingIn overige landen (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAnder bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasLeverancier (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAfnemer (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConcurrent (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConsultant (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasUniversiteit (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasOverheidsinstelling (%) Innovatie-uitgavenInnovatoren (aantal) Innovatie-uitgavenTotaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatoren met innovatie-uitgaven (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekR&D vindt vrijwel permanent plaats (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekR&D vindt meer incidenteel plaats (%) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenAankoop van andere externe kennisUitgaven (mln euro)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 57.605 14.152 25 25 17 40 13.301 23 9.655 68 62 27 11 6.619 5.130 8.903 63 36 34 30 5.171 2.846 5.608 9.655 78 11 11 6.507 6.787 14.152 5.393 38 66 44 31 26 10 4 5 77 62 30 26 6 3 4 56 46 23 20 6 2 5 34 28 10 8 2 0 1 38 34 10 9 2 0 1 32 29 8 7 1 0 1 25 24 4 4 1 0 1 16 41 20 8 8 5 2 14.152 11.311 76 5.286 51 33 18 2.496 26 3.205 50 325
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 47.820 10.234 21 21 15 35 9.580 20 6.864 67 60 27 13 4.624 3.725 6.252 61 35 31 34 3.604 1.858 3.973 6.864 76 12 11 4.644 4.748 10.234 3.435 34 58 43 20 17 5 2 3 75 61 25 21 5 2 3 54 46 20 17 5 1 4 35 29 9 7 1 0 1 33 30 7 6 1 - 1 28 25 6 5 1 0 1 24 23 3 2 1 0 0 12 44 20 9 8 5 2 10.234 2.278 74 501 47 29 19 501 22 1.147 49 129
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 8.177 3.046 37 37 24 52 2.896 35 2.133 70 67 26 6 1.561 993 2.026 66 37 40 23 1.169 726 1.225 2.133 80 9 10 1.419 1.521 3.046 1.405 46 72 45 39 32 11 4 6 82 65 36 32 6 3 3 58 47 28 27 5 3 5 30 26 10 9 2 1 2 45 38 13 12 2 1 1 34 31 9 8 2 1 1 23 21 5 4 1 0 1 22 39 19 6 8 6 1 3.046 2.683 81 809 60 44 16 572 33 1.207 52 94
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 1.608 871 54 54 41 67 825 51 658 76 69 27 4 434 413 625 72 38 45 17 398 262 409 658 83 8 9 444 518 871 552 63 82 48 55 44 26 10 13 81 61 47 41 15 7 9 60 46 29 26 10 4 7 34 24 17 15 4 2 3 57 51 22 19 6 2 3 50 45 20 18 5 2 2 35 31 10 9 2 1 2 27 29 19 4 12 6 3 871 6.351 86 3.976 69 51 18 1.422 47 851 49 102
A-F Landbouw en nijverheid Totaal (10 en meer) werkzame personen 10.328 1.678 16 16 13 33 1.580 15 1.091 65 39 39 22 718 584 1.133 68 24 36 40 738 261 664 1.091 77 12 12 714 790 1.678 711 42 56 60 10 11 1 1 1 81 68 22 19 2 3 1 50 47 12 12 3 3 6 55 51 8 7 0 - 1 53 52 6 5 1 0 - 38 35 5 4 1 0 0 39 38 2 2 - - - 13 34 7 16 17 6 7 1.678 760 75 248 48 24 24 237 25 258 52 18
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werkzame personen 8.997 1.309 15 15 11 31 1.244 14 874 67 38 39 23 588 448 869 66 22 35 43 589 193 475 874 75 13 13 577 637 1.309 515 39 47 57 5 6 - - - 77 65 19 15 1 4 0 51 49 13 13 4 4 8 63 57 7 7 - - 1 53 53 5 5 - - - 37 33 4 4 0 - 0 41 41 0 0 - - - 10 32 6 21 18 6 8 1.309 198 74 51 45 21 24 29 23 112 52 6
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 250 werkzame personen 1.159 271 23 23 19 40 248 21 148 54 40 37 23 86 88 195 72 30 36 34 108 54 137 148 84 8 8 91 110 271 131 48 64 61 12 9 3 - 3 90 80 23 22 3 - - 43 40 10 10 - 1 1 24 24 4 4 1 - - 46 42 8 6 3 - - 34 33 3 3 1 - 1 24 24 2 2 - - - 19 43 12 2 15 5 4 271 181 77 55 50 27 23 33 26 89 57 5
A-F Landbouw en nijverheid 250 en meer werkzame personen 172 98 57 57 51 65 87 51 69 71 54 44 2 44 48 69 71 39 49 12 41 15 52 69 90 5 5 47 43 98 65 66 81 68 32 32 4 5 3 92 69 46 37 6 - 9 54 50 7 5 - - 3 59 56 20 17 2 - - 62 62 11 9 - 2 - 57 56 10 10 3 2 2 46 44 12 12 - - - 26 27 9 11 13 6 8 98 381 89 142 76 47 29 176 46 57 33 7
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 9.714 4.126 42 42 25 54 3.856 40 2.886 70 71 23 5 2.658 781 2.720 66 39 36 24 2.129 668 1.366 2.886 79 11 10 2.009 2.028 4.126 1.809 44 70 38 46 36 16 6 8 83 67 43 40 8 4 4 65 48 39 34 11 4 8 25 17 14 12 2 1 2 43 38 15 15 2 0 1 38 35 11 11 2 0 1 27 25 5 4 1 1 1 16 38 27 3 9 6 1 4.126 6.678 85 3.830 68 49 20 1.212 34 1.577 52 59
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 7.276 2.563 35 35 23 46 2.373 33 1.638 64 68 23 8 1.455 495 1.670 65 37 34 29 1.268 336 880 1.638 79 11 10 1.103 1.131 2.563 928 36 53 30 28 21 8 3 4 82 71 34 31 5 3 3 66 52 32 26 11 3 7 22 15 11 10 1 1 1 38 33 10 10 0 - - 28 28 5 4 1 - 1 24 23 3 1 1 0 - 9 41 32 4 7 6 0 2.563 490 82 139 60 37 23 37 25 305 51 9
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 1.965 1.221 62 62 38 68 1.158 59 969 79 75 24 1 944 188 799 65 44 40 17 653 229 351 969 80 10 10 701 666 1.221 640 52 77 42 50 41 13 6 6 82 63 49 46 5 4 4 63 44 45 42 8 4 9 24 17 14 13 2 1 2 47 41 17 15 1 0 1 43 38 13 12 1 0 0 25 23 6 5 1 0 1 21 37 22 2 10 6 1 1.221 1.301 91 449 81 66 15 97 45 745 52 10
C Industrie 250 en meer werkzame personen 473 342 72 72 36 81 324 69 279 82 76 22 3 259 99 252 74 41 42 17 207 103 136 279 77 12 11 205 231 342 241 70 90 42 73 55 40 13 21 85 59 64 59 24 9 10 67 44 50 46 21 5 11 36 19 25 21 6 2 3 55 48 32 30 10 2 4 62 55 33 32 9 2 3 43 40 14 14 3 1 3 29 25 23 3 10 6 3 342 4.886 95 3.242 85 77 8 1.077 61 528 57 40
G-N Commerciële dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 37.563 8.348 22 22 17 34 7.865 21 5.678 68 62 26 12 3.243 3.765 5.050 60 36 33 31 2.304 1.916 3.577 5.678 77 12 12 3.784 3.970 8.348 2.873 34 65 46 26 22 8 3 4 73 58 24 19 6 2 4 51 45 15 14 3 1 2 34 29 8 6 2 0 1 32 27 8 5 2 0 1 26 23 7 5 1 0 1 21 19 4 3 1 0 1 16 45 18 8 6 5 1 8.348 3.873 72 1.208 44 28 16 1.047 22 1.371 48 248
G-N Commerciële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 31.547 6.362 20 20 15 32 5.963 19 4.353 68 61 26 13 2.581 2.782 3.713 58 37 29 34 1.746 1.329 2.618 4.353 76 13 12 2.964 2.980 6.362 1.992 31 62 46 21 18 5 3 2 71 55 23 18 5 2 4 49 42 15 13 3 - 2 34 28 8 6 2 0 1 25 22 6 4 2 - 1 25 22 7 5 1 0 1 20 19 4 4 2 - 1 13 49 19 8 6 5 1 6.362 1.589 71 310 43 27 16 436 21 730 48 113
G-N Commerciële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 5.053 1.554 31 31 24 41 1.490 29 1.016 65 64 27 9 531 717 1.032 66 33 42 26 408 443 737 1.016 79 9 11 628 745 1.554 634 41 68 45 32 27 11 3 7 80 65 25 20 7 2 3 56 52 15 14 4 2 2 38 35 8 6 2 0 2 41 35 11 9 2 1 2 25 23 7 5 2 1 2 21 20 4 3 1 0 1 23 39 17 10 5 6 1 1.554 1.201 74 305 45 29 16 442 24 374 50 80
G-N Commerciële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 963 432 45 45 40 53 413 43 310 72 66 28 6 131 266 305 71 36 46 18 149 144 222 310 86 5 9 192 245 432 247 57 74 50 39 35 15 8 8 74 61 30 25 9 7 7 54 47 14 13 2 3 4 26 21 9 8 3 1 3 57 51 14 11 4 2 3 37 32 11 8 1 2 2 23 19 6 4 1 1 1 25 34 17 3 15 5 2 432 1.083 77 592 55 32 23 169 35 267 46 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens