Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Inkomensgroepen Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Waarde 2018* 81,4 6,3
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,5 7,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 3e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 87,4 6,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 4e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,5 6,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 5e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 85,7 5,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 6e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 85,9 5,5
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 7e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,2 5,3
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 8e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,1 5,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 9e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 85,0 4,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Waarde 2018* 83,7 4,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Waarde 2018* 86,0 6,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 89,1 7,4
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 3e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,0 6,5
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 4e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 87,4 6,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 5e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 86,7 6,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 6e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 87,0 5,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 7e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 88,2 5,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 8e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 85,6 5,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 9e 10%-groep (personen) Waarde 2018* 88,1 5,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Waarde 2018* 87,1 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar inkomen en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2017 definitief gemaakt.
- Vanwege veranderingen in de tariefstructuur van de huisartsenzorg is een beperkt aantal prestatiecodes niet meer meegeteld in de cijfers van 2018.
- Door veranderingen in de brondata worden vanaf 2018 bij baby's alleen de huisartscontacten meegeteld die na de inschrijving bij de huisarts plaatsvonden. Eerder werden ook contacten kort na de geboorte en vóór de inschrijving meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2021 worden cijfers over 2019 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met
huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in
het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen in de
overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Totaal contacten