Geregistreerde contacten huisarts; inkomen, migratieachtergrond, 2006-2018

Geregistreerde contacten huisarts; inkomen, migratieachtergrond, 2006-2018

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Inkomensgroepen Cijfersoort Perioden Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Waarde 2018 81,4 6,3
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,5 7,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 3e 10%-groep (personen) Waarde 2018 87,4 6,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 4e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,5 6,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 5e 10%-groep (personen) Waarde 2018 85,7 5,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 6e 10%-groep (personen) Waarde 2018 85,9 5,5
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 7e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,2 5,3
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 8e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,1 5,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 9e 10%-groep (personen) Waarde 2018 85,0 4,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Waarde 2018 83,7 4,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) Waarde 2018 86,0 6,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2e 10%-groep (personen) Waarde 2018 89,1 7,4
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 3e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,0 6,5
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 4e 10%-groep (personen) Waarde 2018 87,4 6,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 5e 10%-groep (personen) Waarde 2018 86,7 6,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 6e 10%-groep (personen) Waarde 2018 87,0 5,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 7e 10%-groep (personen) Waarde 2018 88,2 5,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 8e 10%-groep (personen) Waarde 2018 85,6 5,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 9e 10%-groep (personen) Waarde 2018 88,1 5,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) Waarde 2018 87,1 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar inkomen en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 november 2021:
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet in verband met een veranderde declaratiestructuur bij de huisartsenzorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Nieuwe tabellen worden in de loop van 2022 verwacht. Deze zullen te vinden zijn via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met één of meer contacten
Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met
huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in
het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen in de
overeenkomstige bevolkingsgroep.
Totaal contacten
Gemiddeld aantal contacten per jaar
Alle personen
Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.
Totaal contacten