Caribisch NL, Bonaire; internationale handel; invoer en uitvoer, 2004-2009

Caribisch NL, Bonaire; internationale handel; invoer en uitvoer, 2004-2009

Goederenindeling Perioden Invoerwaarde (mln NAf) Uitvoerwaarde (mln NAf) Handelsbalans (mln NAf)
Consumentengoederen 2004 . . .
Consumentengoederen 2005 . . .
Consumentengoederen 2006 15 0 -15
Consumentengoederen 2007 24 0 -24
Consumentengoederen 2008 25 1 -24
Consumentengoederen 2009 27 0 -26
Kapitaalgoederen 2004 . . .
Kapitaalgoederen 2005 . . .
Kapitaalgoederen 2006 19 3 -16
Kapitaalgoederen 2007 30 1 -29
Kapitaalgoederen 2008 34 2 -32
Kapitaalgoederen 2009 32 2 -31
Totaal SITC-goederen 2004 78 28 -50
Totaal SITC-goederen 2005 126 23 -103
Totaal SITC-goederen 2006 107 19 -88
Totaal SITC-goederen 2007 153 19 -134
Totaal SITC-goederen 2008 174 17 -157
Totaal SITC-goederen 2009 209 16 -193
0 Voeding en levende dieren 2004 14 3 -11
0 Voeding en levende dieren 2005 13 0 -13
0 Voeding en levende dieren 2006 13 1 -12
0 Voeding en levende dieren 2007 17 0 -17
0 Voeding en levende dieren 2008 19 0 -19
0 Voeding en levende dieren 2009 19 0 -19
1 Dranken en tabak 2004 3 0 -3
1 Dranken en tabak 2005 4 0 -4
1 Dranken en tabak 2006 5 0 -5
1 Dranken en tabak 2007 5 0 -5
1 Dranken en tabak 2008 6 0 -6
1 Dranken en tabak 2009 5 0 -5
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2004 2 22 20
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2005 1 18 17
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2006 2 9 7
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2007 4 13 9
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2008 4 11 7
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2009 5 11 6
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2004 0 0 0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2005 0 0 0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2006 0 0 0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2007 0 0 0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2008 0 0 0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2009 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2004 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2005 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2006 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2007 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2008 0 0 0
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2009 0 0 0
5 Chemische producten 2004 4 0 -4
5 Chemische producten 2005 5 0 -5
5 Chemische producten 2006 6 0 -6
5 Chemische producten 2007 7 0 -7
5 Chemische producten 2008 8 0 -8
5 Chemische producten 2009 10 0 -10
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2004 12 0 -12
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2005 15 0 -15
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2006 17 0 -17
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2007 25 1 -24
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2008 32 0 -32
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2009 60 0 -60
7 Machines en vervoermaterieel 2004 27 2 -25
7 Machines en vervoermaterieel 2005 72 3 -69
7 Machines en vervoermaterieel 2006 46 8 -38
7 Machines en vervoermaterieel 2007 69 4 -65
7 Machines en vervoermaterieel 2008 75 4 -71
7 Machines en vervoermaterieel 2009 78 4 -74
8 Diverse gefabriceerde goederen 2004 . . .
8 Diverse gefabriceerde goederen 2005 16 0 -16
8 Diverse gefabriceerde goederen 2006 15 0 -15
8 Diverse gefabriceerde goederen 2007 22 0 -22
8 Diverse gefabriceerde goederen 2008 24 1 -23
8 Diverse gefabriceerde goederen 2009 28 0 -28
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2004 . . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2005 1 1 0
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2006 3 1 -2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2007 3 1 -2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2008 5 1 -4
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2009 3 1 -3
Bron: CBS.NL/CBS.AN
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification). Tevens is een indeling kapitaalgoederen en consumentengoederen opgenomen.
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 12 november 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Invoerwaarde:
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel.
Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten
tot aan de grens van Bonaire.
Uitvoerwaarde
Uitvoerwaarde:
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde,
inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Handelsbalans
Handelsbalans:
De waarde van de uitvoer minus de invoer.