Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder


Deze tabel bevat de verhoging van de woninghuur in Nederland. Er is
onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief
huurharmonisatie. Daarnaast is er onderscheid naar commercieel verhuur en
niet-commercieel verhuur. De huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld en
is belangrijke input voor de prijsontwikkeling van de huisvesting in de
consumentenprijsindex.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Frequentie:
Stopgezet per 10 oktober 2011.

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%) Huurharmonisatie (procentpunt)
Totaal verhuur 2009 2,8 2,4 0,4
Totaal verhuur 2010 1,6 1,2 0,4
Verhuur door commerciële bedrijven 2009 2,8 2,3 0,5
Verhuur door commerciële bedrijven 2010 1,7 1,4 0,3
Verhuur door niet-commerciële bedrijven 2009 2,8 2,4 0,4
Verhuur door niet-commerciële bedrijven 2010 1,6 1,2 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens