Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%) Huurharmonisatie (procentpunt)
Totaal verhuur 2009 2,8 2,4 0,4
Totaal verhuur 2010 1,6 1,2 0,4
Verhuur door commerciële bedrijven 2009 2,8 2,3 0,5
Verhuur door commerciële bedrijven 2010 1,7 1,4 0,3
Verhuur door niet-commerciële bedrijven 2009 2,8 2,4 0,4
Verhuur door niet-commerciële bedrijven 2010 1,6 1,2 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de verhoging van de woninghuur in Nederland. Er is
onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief
huurharmonisatie. Daarnaast is er onderscheid naar commercieel verhuur en
niet-commercieel verhuur. De huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld en
is belangrijke input voor de prijsontwikkeling van de huisvesting in de
consumentenprijsindex.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Frequentie:
Stopgezet per 10 oktober 2011.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief
huurharmonisatie.
Huurharmonisatie
Huurharmonisatie houdt in dat bij wisseling van huurder de huurprijs van
een woning meer mag stijgen dan het inflatiecijfer over het voorafgaande
jaar. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1
juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie
mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
niet overschrijden.