Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014

Regio's Perioden Huishoudelijk afval naar soort afval Totaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Huishoudelijk restafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Grof huishoudelijk restafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Verbouwingsrestafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval GFT-afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Oud papier en karton (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Verpakkingsglas (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Textiel (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Klein chemisch afval (KCA) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Metalen verpakkingen (blik) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Drankenkartons (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Kunststof verpakkingen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Overige kunststoffen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Luiers (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Wit- en bruingoed (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Grof tuinafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Bruikbaar huisraad (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Vloerbedekking (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Vlakglas (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Metalen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Houtafval (A- en B-hout) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Houtafval (C-hout) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Schoon puin (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Bitumenhoudende dakbedekking (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Asbesthoudend afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Autobanden (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Schone grond (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afval Overige afvalstoffen (kg per inwoner) Kenmerken gemeente Gemeentecode Kenmerken gemeente Provincie Kenmerken gemeente Stedelijkheid Kenmerken gemeente Inwoners per 1 januari (aantal)
Aa en Hunze 2001 724 247 32 0 222 69 25 4 1 0 0 0 . . 2 28 3 0 2 3 32 . 48 2 4 0 0 0 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.208
Aa en Hunze 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.585
Aa en Hunze 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.305
Aa en Hunze 2004 . 280 10 0 227 . 22 3 1 0 0 0 . . 4 24 0 0 1 3 31 . 36 2 5 0 0 6 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.218
Aa en Hunze 2005 782 283 29 0 216 75 23 4 1 0 0 0 . . 4 23 0 0 2 3 42 . 63 1 4 0 0 8 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.329
Aa en Hunze 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.507
Aa en Hunze 2007 700 220 29 0 194 68 23 5 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 1 4 41 7 48 2 3 1 0 0 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.563
Aa en Hunze 2008 744 274 20 3 222 78 20 5 1 0 0 0 0 0 7 50 1 0 1 2 33 6 15 1 2 0 0 2 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.598
Aa en Hunze 2009 723 265 18 2 229 76 19 4 4 0 0 1 1 0 4 41 2 0 1 2 30 4 15 1 2 0 0 0 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.675
Aa en Hunze 2010 682 252 17 2 208 75 23 . 1 0 0 6 0 0 5 40 2 0 1 3 24 4 12 1 2 0 0 0 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.563
Aa en Hunze 2011 714 255 20 2 229 71 22 5 1 0 0 7 0 0 5 42 3 0 1 2 25 4 14 1 3 0 0 1 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.785
Aa en Hunze 2012 663 246 17 3 207 70 21 4 1 0 0 7 0 0 5 31 4 0 1 2 22 4 13 1 2 0 0 1 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.738
Aa en Hunze 2013 673 248 16 3 216 66 21 4 1 0 0 7 0 0 5 38 5 0 1 2 22 4 11 1 2 0 0 1 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.541
Aa en Hunze 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Drenthe Niet stedelijk 25.357
Zwolle 2001 559 279 48 11 78 63 19 . 1 0 0 0 . . 3 16 0 0 0 0 11 . 20 1 1 0 5 0 0193 Overijssel Zeer stedelijk 107.373
Zwolle 2002 549 270 46 12 76 60 17 . 2 0 0 . . . 4 17 0 0 0 1 12 . 22 1 1 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 108.906
Zwolle 2003 543 269 44 13 72 55 19 4 1 0 0 0 . . 3 16 0 1 0 1 14 . 24 1 1 0 5 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 109.955
Zwolle 2004 547 270 46 11 73 58 17 3 1 0 0 0 . . 4 13 1 2 0 1 16 . 23 1 1 0 7 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 110.880
Zwolle 2005 549 262 51 14 71 55 16 4 2 0 0 0 . . 4 17 5 1 0 0 17 . 21 1 1 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 111.900
Zwolle 2006 542 253 50 15 73 56 17 4 1 0 0 0 . . . 13 7 1 0 0 17 . 22 1 1 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 113.078
Zwolle 2007 547 254 52 17 67 58 18 4 2 0 0 0 0 1 . 14 6 0 0 1 17 0 23 1 1 0 7 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 114.635
Zwolle 2008 552 254 50 16 68 64 19 5 1 0 0 0 0 3 . 13 5 0 0 1 17 0 22 0 1 0 7 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 116.365
Zwolle 2009 546 256 48 14 70 63 18 4 2 0 0 1 0 3 2 14 5 0 0 1 15 0 22 1 1 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 117.703
Zwolle 2010 524 234 47 13 67 63 18 5 2 0 0 5 0 3 2 14 5 0 0 1 18 0 20 0 0 0 7 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 119.030
Zwolle 2011 533 237 48 14 69 57 18 4 2 0 0 5 0 3 4 18 5 0 0 1 18 0 22 0 1 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 120.355
Zwolle 2012 518 239 44 11 68 52 19 5 1 0 0 5 0 2 4 20 6 0 0 1 16 0 19 0 0 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 121.527
Zwolle 2013 494 221 41 11 66 52 19 5 2 0 0 7 0 0 4 20 6 0 0 1 16 0 18 0 0 0 5 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 122.562
Zwolle 2014* 503 215 40 13 70 52 19 5 1 0 0 9 0 0 4 24 6 0 0 1 18 0 20 0 0 0 6 0 0193 Overijssel Sterk stedelijk 123.159
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van de statistiek "Gemeentelijk afval, hoeveelheden". Een klein deel van de gemeenten stuurt de vragenlijst niet in en van deze gemeenten zijn daarom geen cijfers beschikbaar. Ook van de gemeenten die wel de vragenlijst hebben ingestuurd, kunnen cijfers over één of meer afvalsoorten ontbreken. De hoeveelheden per gemeente zijn daarom ook niet optelbaar tot een landelijk totaal.

Als de gegevens van één of meer afvalcomponenten ontbreken is het niet mogelijk de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per gemeente te bepalen. Om toch een totale hoeveelheid per gemeente te kunnen publiceren is er voor gekozen om bijgeschatte gegevens te gebruiken. Dit is echter alleen gedaan wanneer de hoeveelheden van de afvalsoorten waarvan de gegevens ontbreken relatief klein zijn.

Wanneer meerdere gemeenten een gezamenlijke milieustraat beheren of als gemeenten het afval laten inzamelen door een gemeenschappelijke regeling, zijn hierdoor niet altijd cijfers per individuele gemeente beschikbaar. In deze gevallen wordt de totale hoeveelheid ingezameld afval op basis van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat alle deelnemende gemeenten dezelfde hoeveelheid afval per inwoner krijgen toegedeeld.

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.

Deze tabel is stopgezet omdat een nieuwe versie beschikbaar is, waarin meer afvalstoffen worden weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 juli 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Huishoudelijk afval naar soort afval
Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner. Bij de
berekeningen is uitgegaan van het aantal inwoners per 1 januari van het
betreffende jaar.
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Grof huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op
dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.
Verbouwingsrestafval
Niet gescheiden ingezameld bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij bouwen,
slopen en verbouwingen door particuliere huishoudens.
GFT-afval
Groente-, fruit- en tuinafval.
Oud papier en karton
Oud papier en karton, waaronder datgene dat is ingezameld door
verenigingen, scholen en dergelijke.
Verpakkingsglas
Eenmalig verpakkingsglas zoals flessen en potten.
Textiel
Gebruikte kleding en ander textiel, waaronder datgene dat is ingezameld
door verenigingen, scholen en liefdadigheidsorganisaties.
Klein chemisch afval (KCA)
Huishoudelijke afvalstoffen zoals opgenomen in de zogenaamde KCA-lijst.
Daaronder ook afgewerkte olie en accu's.
Metalen verpakkingen (blik)
Zoals conservenblikken.
Drankenkartons
Zoals melkpakken.
Kunststof verpakkingen
Kunststof verpakkingen zoals flacons, folies en bakjes.
De cijfers tot en met 2006 zijn inclusief overige kunststoffen zoals
tuinmeubels, speelgoed en PVC buizen.
De hoeveelheden kunststof verpakkingen hebben uitsluitend betrekking
op de hoeveelheden die door middel van gescheiden inzameling zijn
opgehaald. Sommige gemeenten, voornamelijk in de provincies Groningen
en Friesland, hebben gekozen voor het nascheiden van kunststof
verpakkingen uit het huishoudelijk restafval. De hoeveelheden kunststof
verpakkingen die bij die nascheiding vrijkomen zijn dus niet in deze
cijfers opgenomen.
Overige kunststoffen
Zoals tuinmeubelen, speelgoed en PVC buizen.
Gegevens over overige kunststoffen worden vanaf 2007 apart
gepubliceerd. Vòòr 2007 was dit afval opgenomen in de rubriek 'kunststof
verpakkingen'.
Luiers
Luiers en ander incontinentiemateriaal.
Gegevens over luiers worden vanaf 2007 apart gepubliceerd. Vòòr 2007
was dit afval opgenomen in de rubriek 'overige afvalstoffen'.
Wit- en bruingoed
Zoals koel- en vriesapparatuur, televisies, audioapparatuur,
computer- en communicatieapparatuur en kleine keukenapparaten.
Wordt ook wel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) genoemd.
Grof tuinafval
Zoals boomstronken, grote takken en snoeihout.
Bruikbaar huisraad
Meubilair en ander bruikbaar huisraad. Dit wordt voornamelijk ingezameld
door kringloopbedrijven.
Vloerbedekking
Betreft uitsluitend vloerbedekking van textiel.
Vlakglas
Zoals ruiten en spiegels.
Metalen
Uitgezonderd metalen verpakkingen.
Houtafval (A- en B-hout)
Afvalhout dat geen verduurzaamd hout bevat.
Houtafval (C-hout)
Verduurzaamd hout en bielzen.
Gegevens over houtafval (C-hout) worden vanaf 2007 apart gepubliceerd.
Vòòr 2007 was dit afval opgenomen in de rubriek 'overige afvalstoffen'.
Schoon puin
Steenachtig materiaal zoals baksteen en beton.
Bitumenhoudende dakbedekking
Asbesthoudend afval
Asbest en asbesthoudend afval.
Autobanden
Schone grond
Overige afvalstoffen
Zoals gips en kadavers. Tot en met 2006 werden ook luiers en houtafval
(C-hout) gerekend tot de overige afvalstoffen.
Kenmerken gemeente
Gemeentecode
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is
gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente,
dan wijzigt ook de code.
Provincie
Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de
omgevingsadressendichtheid van de gemeente.
Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid
vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De
omgevings-adressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde
hiervan voor alle adressen binnen die gemeente.
De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van
2500, 1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
- Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer);
- Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500);
- Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500);
- Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000);
- Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500).
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking,
juli 1992, en het Statistisch magazine nr.3, 1992.
Inwoners per 1 januari