Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van de statistiek "Gemeentelijk afval, hoeveelheden". Een klein deel van de gemeenten stuurt de vragenlijst niet in en van deze gemeenten zijn daarom geen cijfers beschikbaar. Ook van de gemeenten die wel de vragenlijst hebben ingestuurd, kunnen cijfers over één of meer afvalsoorten ontbreken. De hoeveelheden per gemeente zijn daarom ook niet optelbaar tot een landelijk totaal.

Als de gegevens van één of meer afvalcomponenten ontbreken is het niet mogelijk de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per gemeente te bepalen. Om toch een totale hoeveelheid per gemeente te kunnen publiceren is er voor gekozen om bijgeschatte gegevens te gebruiken. Dit is echter alleen gedaan wanneer de hoeveelheden van de afvalsoorten waarvan de gegevens ontbreken relatief klein zijn.

Wanneer meerdere gemeenten een gezamenlijke milieustraat beheren of als gemeenten het afval laten inzamelen door een gemeenschappelijke regeling, zijn hierdoor niet altijd cijfers per individuele gemeente beschikbaar. In deze gevallen wordt de totale hoeveelheid ingezameld afval op basis van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat alle deelnemende gemeenten dezelfde hoeveelheid afval per inwoner krijgen toegedeeld.

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.

Deze tabel is stopgezet omdat een nieuwe versie beschikbaar is, waarin meer afvalstoffen worden weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 juli 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, zie paragraaf 3.

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014

Regio's Perioden Huishoudelijk afval naar soort afvalTotaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalHuishoudelijk restafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalGrof huishoudelijk restafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalVerbouwingsrestafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalGFT-afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalOud papier en karton (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalVerpakkingsglas (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalTextiel (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalKlein chemisch afval (KCA) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalMetalen verpakkingen (blik) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalDrankenkartons (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalKunststof verpakkingen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalOverige kunststoffen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalLuiers (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalWit- en bruingoed (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalGrof tuinafval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalBruikbaar huisraad (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalVloerbedekking (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalVlakglas (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalMetalen (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalHoutafval (A- en B-hout) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalHoutafval (C-hout) (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalSchoon puin (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalBitumenhoudende dakbedekking (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalAsbesthoudend afval (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalAutobanden (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalSchone grond (kg per inwoner) Huishoudelijk afval naar soort afvalOverige afvalstoffen (kg per inwoner) Kenmerken gemeenteGemeentecode Kenmerken gemeenteProvincie Kenmerken gemeenteStedelijkheid Kenmerken gemeenteInwoners per 1 januari (aantal)
Aa en Hunze 2001 724 247 32 0 222 69 25 4 1 0 0 0 . . 2 28 3 0 2 3 32 . 48 2 4 0 0 0 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.208
Aa en Hunze 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.585
Aa en Hunze 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.305
Aa en Hunze 2004 . 280 10 0 227 . 22 3 1 0 0 0 . . 4 24 0 0 1 3 31 . 36 2 5 0 0 6 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.218
Aa en Hunze 2005 782 283 29 0 216 75 23 4 1 0 0 0 . . 4 23 0 0 2 3 42 . 63 1 4 0 0 8 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.329
Aa en Hunze 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.507
Aa en Hunze 2007 700 220 29 0 194 68 23 5 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 1 4 41 7 48 2 3 1 0 0 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.563
Aa en Hunze 2008 744 274 20 3 222 78 20 5 1 0 0 0 0 0 7 50 1 0 1 2 33 6 15 1 2 0 0 2 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.598
Aa en Hunze 2009 723 265 18 2 229 76 19 4 4 0 0 1 1 0 4 41 2 0 1 2 30 4 15 1 2 0 0 0 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.675
Aa en Hunze 2010 682 252 17 2 208 75 23 . 1 0 0 6 0 0 5 40 2 0 1 3 24 4 12 1 2 0 0 0 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.563
Aa en Hunze 2011 714 255 20 2 229 71 22 5 1 0 0 7 0 0 5 42 3 0 1 2 25 4 14 1 3 0 0 1 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.785
Aa en Hunze 2012 663 246 17 3 207 70 21 4 1 0 0 7 0 0 5 31 4 0 1 2 22 4 13 1 2 0 0 1 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.738
Aa en Hunze 2013 673 248 16 3 216 66 21 4 1 0 0 7 0 0 5 38 5 0 1 2 22 4 11 1 2 0 0 1 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.541
Aa en Hunze 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.680 Drenthe Niet stedelijk 25.357
Zwolle 2001 559 279 48 11 78 63 19 . 1 0 0 0 . . 3 16 0 0 0 0 11 . 20 1 1 0 5 0 193 Overijssel Zeer stedelijk 107.373
Zwolle 2002 549 270 46 12 76 60 17 . 2 0 0 . . . 4 17 0 0 0 1 12 . 22 1 1 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 108.906
Zwolle 2003 543 269 44 13 72 55 19 4 1 0 0 0 . . 3 16 0 1 0 1 14 . 24 1 1 0 5 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 109.955
Zwolle 2004 547 270 46 11 73 58 17 3 1 0 0 0 . . 4 13 1 2 0 1 16 . 23 1 1 0 7 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 110.880
Zwolle 2005 549 262 51 14 71 55 16 4 2 0 0 0 . . 4 17 5 1 0 0 17 . 21 1 1 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 111.900
Zwolle 2006 542 253 50 15 73 56 17 4 1 0 0 0 . . . 13 7 1 0 0 17 . 22 1 1 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 113.078
Zwolle 2007 547 254 52 17 67 58 18 4 2 0 0 0 0 1 . 14 6 0 0 1 17 0 23 1 1 0 7 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 114.635
Zwolle 2008 552 254 50 16 68 64 19 5 1 0 0 0 0 3 . 13 5 0 0 1 17 0 22 0 1 0 7 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 116.365
Zwolle 2009 546 256 48 14 70 63 18 4 2 0 0 1 0 3 2 14 5 0 0 1 15 0 22 1 1 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 117.703
Zwolle 2010 524 234 47 13 67 63 18 5 2 0 0 5 0 3 2 14 5 0 0 1 18 0 20 0 0 0 7 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 119.030
Zwolle 2011 533 237 48 14 69 57 18 4 2 0 0 5 0 3 4 18 5 0 0 1 18 0 22 0 1 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 120.355
Zwolle 2012 518 239 44 11 68 52 19 5 1 0 0 5 0 2 4 20 6 0 0 1 16 0 19 0 0 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 121.527
Zwolle 2013 494 221 41 11 66 52 19 5 2 0 0 7 0 0 4 20 6 0 0 1 16 0 18 0 0 0 5 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 122.562
Zwolle 2014* 503 215 40 13 70 52 19 5 1 0 0 9 0 0 4 24 6 0 0 1 18 0 20 0 0 0 6 0 193 Overijssel Sterk stedelijk 123.159
Bron: CBS.
Verklaring van tekens