Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa; mutaties 2005 - 2014

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa; mutaties 2005 - 2014

Perioden Volumemutaties (%)
2005 januari -0,8
2005 februari -3,5
2005 maart -4,8
2005 april 0,5
2005 mei 3,1
2005 juni 4,7
2005 juli 4,0
2005 augustus 8,9
2005 september 9,7
2005 oktober 4,3
2005 november 4,3
2005 december 2,1
2006 januari 6,2
2006 februari 6,7
2006 maart 9,4
2006 april 4,0
2006 mei 9,9
2006 juni 4,9
2006 juli 6,0
2006 augustus 7,4
2006 september 6,4
2006 oktober 11,4
2006 november 9,4
2006 december 9,0
2007 januari 9,3
2007 februari 12,3
2007 maart 10,3
2007 april 10,0
2007 mei 7,3
2007 juni 8,5
2007 juli 8,8
2007 augustus 8,9
2007 september 4,4
2007 oktober 6,2
2007 november 3,5
2007 december 1,8
2008 januari 7,3
2008 februari 8,0
2008 maart 1,3
2008 april 6,2
2008 mei 3,2
2008 juni 4,4
2008 juli 2,6
2008 augustus 3,4
2008 september 8,0
2008 oktober 1,2
2008 november -0,8
2008 december -1,2
2009 januari -7,7
2009 februari -12,8
2009 maart -4,6
2009 april -14,2
2009 mei -12,6
2009 juni -16,6
2009 juli -13,7
2009 augustus -22,1
2009 september -21,9
2009 oktober -22,9
2009 november -18,7
2009 december -15,9
2010 januari -22,1
2010 februari -22,5
2010 maart -13,5
2010 april -7,4
2010 mei -11,7
2010 juni -6,8
2010 juli -7,2
2010 augustus -6,4
2010 september -9,6
2010 oktober -5,7
2010 november -0,8
2010 december -4,6
2011 januari* 10,8
2011 februari* 16,6
2011 maart* 8,5
2011 april* 7,1
2011 mei* 16,1
2011 juni* 0,4
2011 juli* 2,3
2011 augustus* 8,9
2011 september* 11,3
2011 oktober* 4,4
2011 november* 6,4
2011 december* 12,9
2012 januari* 0,9
2012 februari* -5,6
2012 maart* -5,5
2012 april* -4,1
2012 mei* -6,2
2012 juni* 3,3
2012 juli* -2,1
2012 augustus* -3,2
2012 september* -11,3
2012 oktober* -4,0
2012 november* -7,6
2012 december* -13,2
2013 januari* -14,7
2013 februari* -13,2
2013 maart* -14,0
2013 april* -8,0
2013 mei* -10,0
2013 juni* -14,8
2013 juli* -5,8
2013 augustus* -3,8
2013 september* -2,7
2013 oktober* 5,7
2013 november* 4,4
2013 december* 21,1
2014 januari* 9,4
2014 februari* 11,8
2014 maart* 3,9
2014 april* 5,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De uitkomsten betreffen de jaar-op-jaar-mutaties van het volume van de bruto bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa. Onder de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa vallen de uitgaven door vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk aan geproduceerde materiële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Investeringen in immateriële vaste activa (software, licenties e.d.) zijn niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005 tot en met april 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2005 tot en met 2010 zijn definitief. Alle andere cijfers zijn voorlopig. Omdat deze tabel is stopgezet worden de voorlopige cijfers niet meer definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2014:
De cijfers over april 2014 zijn toegevoegd. De cijfers over januari tot en met maart 2014 zijn bijgesteld.

Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de tabel Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Volumemutaties
Procentuele volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder. De
volumemutaties geven de voor prijsontwikkelingen gecorrigeerde
ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa weer.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa:
De uitgaven door vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk aan geproduceerde materiële vaste activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in materiële vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in materiële vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civieleproducenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte materiële vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte materiële vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.