Arbeidsmarktmob. wissel na één jaar; kenmerken (12-uursgrens) 2003-2012

Arbeidsmarktmob. wissel na één jaar; kenmerken (12-uursgrens) 2003-2012

Arbeidspositie einde periode Persoonskenmerken Perioden Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar (x 1000) Begin periode, werkzame beroepsbevolking (x 1000) Begin periode, werkloze beroepsbevolking (x 1000) Begin periode, niet-beroepsbevolking (x 1000)
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Geslacht: Mannen en vrouwen 2012 10.993 7.387 507 3.099
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Geslacht: Mannen 2012 5.520 4.083 247 1.190
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Geslacht: Vrouwen 2012 5.474 3.304 260 1.910
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 2.023 727 120 1.176
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 4.319 3.575 202 542
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 4.651 3.086 185 1.380
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Herkomst: Autochtonen 2012 8.607 5.965 321 2.321
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Herkomst:Westerse allochtonen 2012 1.064 702 70 292
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Herkomst:Niet-westerse allochtonen 2012 1.317 719 114 484
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Opleidingsniveau: Lager onderwijs 2012 3.304 1.560 171 1.573
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs 2012 4.441 3.107 216 1.118
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Opleidingsniveau: Hoger onderwijs 2012 3.164 2.669 117 378
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Opleidingsniveau:onbekend 2012 82 50 3 29
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2012 5.132 5.022 34 76
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel. 2012 1.599 1.295 109 195
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: zelfstandige 2012 1.135 1.070 21 44
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: zelfst. zonder pers. 2012 807 750 20 37
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen en vrouwen 2012 7.283 6.803 164 316
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2012 4.040 3.814 88 138
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2012 3.243 2.989 76 178
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 819 568 45 206
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 3.533 3.385 80 68
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 2.932 2.851 39 42
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Herkomst: Autochtonen 2012 5.862 5.513 109 240
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Herkomst:Westerse allochtonen 2012 689 641 19 29
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Herkomst:Niet-westerse allochtonen 2012 730 648 36 46
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Opleidingsniveau: Lager onderwijs 2012 1.561 1.388 45 128
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs 2012 3.042 2.839 69 134
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Opleidingsniveau: Hoger onderwijs 2012 2.632 2.530 50 52
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Opleidingsniveau:onbekend 2012 49 46 . 2
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2012 4.895 4.785 34 76
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel. 2012 1.315 1.011 109 195
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2012 1.072 1.007 21 44
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Werkkring: zelfst. zonder pers. 2012 754 697 20 37
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Geslacht: Mannen en vrouwen 2012 656 239 197 220
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2012 321 126 101 94
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2012 337 114 96 127
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 155 42 29 84
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 260 106 81 73
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 242 92 87 63
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Herkomst: Autochtonen 2012 446 184 122 140
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Herkomst:Westerse allochtonen 2012 74 25 26 23
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Herkomst:Niet-westerse allochtonen 2012 136 31 48 57
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Opleidingsniveau: Lager onderwijs 2012 219 64 65 90
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs 2012 292 110 88 94
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Opleidingsniveau: Hoger onderwijs 2012 138 63 42 33
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Opleidingsniveau:onbekend 2012 6 . 2 3
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2012 105 105 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel. 2012 118 118 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2012 16 16 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: zelfst. zonder pers. 2012 14 14 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen en vrouwen 2012 3.054 345 146 2.563
Einde periode, niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2012 1.159 143 58 958
Einde periode, niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2012 1.894 201 88 1.605
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 1.049 117 46 886
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 526 84 41 401
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 1.477 143 59 1.275
Einde periode, niet-beroepsbevolking Herkomst: Autochtonen 2012 2.299 268 90 1.941
Einde periode, niet-beroepsbevolking Herkomst:Westerse allochtonen 2012 301 36 25 240
Einde periode, niet-beroepsbevolking Herkomst:Niet-westerse allochtonen 2012 451 40 30 381
Einde periode, niet-beroepsbevolking Opleidingsniveau: Lager onderwijs 2012 1.524 108 61 1.355
Einde periode, niet-beroepsbevolking Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs 2012 1.107 158 59 890
Einde periode, niet-beroepsbevolking Opleidingsniveau: Hoger onderwijs 2012 394 76 25 293
Einde periode, niet-beroepsbevolking Opleidingsniveau:onbekend 2012 27 3 . 24
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2012 132 132 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel. 2012 166 166 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2012 47 47 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: zelfst. zonder pers. 2012 39 39 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van 15 tot 65 jarige personen in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen het eerste moment van enquêteren (begin periode) en de arbeidsmarktpositie één jaar later (einde periode). Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één jaar van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld. Er worden drie arbeidsmarktposities onderscheiden; werkzame
beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

Voor het samenstellen van cijfers over de arbeidsmarktmobiliteit is een andere weegmethode van de EBB van toepassing dan voor andere EBB tabellen. Hierdoor kunnen de cijfers in deze tabel afwijken van andere EBB tabellen.

Gegevens beschikbaar van: 2003 tot en met 2012

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar. Zie paragraaf 3. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar
Begin periode, werkzame beroepsbevolking
Begin periode, werkloze beroepsbevolking
Begin periode, niet-beroepsbevolking