Consumentenprijzen; huishoudens naar voornaamste inkomensbron 2006-2015

Consumentenprijzen; huishoudens naar voornaamste inkomensbron 2006-2015

Bestedingscategorie Voornaamste inkomensbron huishoudens Perioden Jaarmutatie (%)
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2007 1,6
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2008 2,5
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2009 1,2
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2010 1,3
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2011 2,3
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2012 2,5
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2013 2,5
00000 Totaal bestedingen Alle huishoudens 2014 1,0
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2007 1,6
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2008 2,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2009 1,1
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2010 1,3
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2011 2,3
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2012 2,5
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2013 2,5
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit loon 2014 1,0
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2007 1,8
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2008 2,7
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2009 1,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2010 1,2
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2011 2,3
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2012 2,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2013 2,7
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen 2014 1,0
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2007 1,8
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2008 2,7
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2009 1,3
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2010 1,2
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2011 2,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2012 2,5
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2013 2,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit pensioen en AOW 2014 1,0
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2007 1,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2008 2,2
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2009 1,2
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2010 1,1
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2011 2,4
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2012 2,5
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2013 2,6
00000 Totaal bestedingen Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW 2014 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de prijsindex van huishoudens getypeerd naar de
voornaamste inkomensbron. Deze prijsindex geeft de gemiddelde
prijsverandering weer van een pakket goederen en diensten die deze
verschillende typen huishoudens aanschaffen.

Naast deze indices bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling
van de prijsindex per huishoudenstype. In de tabel zijn ook de gegevens
van het totaal (alle huishoudens) opgenomen. Dit komt overeen met de
consumentenprijsindex 2006 = 100 (CPI) en de inflatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder.