Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009

Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincie totalen Totaal Limburg (PV) (aantal)
Totaal Nederland 597.500 28.010 23.263 16.318 32.269 13.206 72.521 51.913 103.278 131.402 11.340 77.339 36.641
Groningen (PV) 27.693 13.199 2.168 4.076 1.566 381 1.124 928 1.996 1.478 70 466 241
Friesland (PV) 24.801 2.822 13.999 1.034 1.065 546 909 702 1.685 1.207 101 522 209
Drenthe (PV) 16.379 4.333 983 5.664 1.807 247 824 479 720 768 73 338 143
Overijssel (PV) 33.430 1.889 1.034 1.660 15.114 821 5.227 1.934 2.147 2.116 113 987 388
Flevoland (PV) 13.594 478 527 257 1.050 2.401 1.431 1.130 4.152 1.346 99 539 184
Gelderland (PV) 71.903 1.232 807 697 5.329 1.232 39.447 6.404 4.288 4.859 401 5.408 1.799
Utrecht (PV) 50.934 763 660 556 1.530 1.090 6.411 23.189 7.210 5.708 347 2.628 842
Noord-Holland (PV) 99.206 1.184 1.508 880 1.593 4.635 3.784 6.611 65.154 9.457 452 2.790 1.158
Zuid-Holland (PV) 130.559 1.171 994 1.030 1.758 1.133 5.124 5.803 9.793 93.496 2.042 6.662 1.553
Zeeland (PV) 12.179 90 59 44 139 84 554 433 509 2.125 5.907 2.009 226
Noord-Brabant (PV) 78.492 572 375 291 952 451 5.554 3.236 3.853 6.929 1.533 50.185 4.561
Limburg (PV) 38.330 277 149 129 366 185 2.132 1.064 1.771 1.913 202 4.805 25.337
Harlingen 512 35 319 6 23 14 23 17 44 21 1 8 1
Lopik 471 2 2 9 8 8 26 256 23 110 6 18 3
Muiden 313 4 2 2 10 42 14 27 191 9 - 10 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen
Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2009

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
In de vorige versie waren door een abuis de gemeenten niet alfabetisch
gesorteerd. Dit is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli/augustus 2011 worden de definitieve cijfers over 2010 in een
nieuwe publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Totaal tussen gemeenten verhuisde personen in Nederland.
Regio van vestiging
Tussen gemeenten verhuisde personen naar regio van vestiging.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
Tussen gemeenten verhuisde personen:
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in
verschillende gemeenten liggen. Wijzigingen van adres door
grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen
worden niet als verhuizing beschouwd.
Provincie totalen
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Gemeenten per regio
Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
Per 1 januari 2009 telt Nederland 441 gemeenten.
Landsdeel Noord-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
.
Noord-Nederland:
Groningen, Friesland en Drenthe.
Provincie Groningen
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Friesland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Drenthe
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel Oost-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
Oost-Nederland:
Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Provincie Overijssel
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Flevoland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Gelderland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel West-Nederland
Provincie Utrecht
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Noord-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Zuid-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Zeeland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Landsdeel Zuid-Nederland
Provincie Noord-Brabant
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.
Provincie Limburg
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
.
PV = provincie.