Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen
Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2009

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
In de vorige versie waren door een abuis de gemeenten niet alfabetisch
gesorteerd. Dit is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli/augustus 2011 worden de definitieve cijfers over 2010 in een
nieuwe publicatie opgenomen.

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009

Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincie totalenTotaal Limburg (PV) (aantal)
Totaal Nederland 597.500 28.010 23.263 16.318 32.269 13.206 72.521 51.913 103.278 131.402 11.340 77.339 36.641
Groningen (PV) 27.693 13.199 2.168 4.076 1.566 381 1.124 928 1.996 1.478 70 466 241
Friesland (PV) 24.801 2.822 13.999 1.034 1.065 546 909 702 1.685 1.207 101 522 209
Drenthe (PV) 16.379 4.333 983 5.664 1.807 247 824 479 720 768 73 338 143
Overijssel (PV) 33.430 1.889 1.034 1.660 15.114 821 5.227 1.934 2.147 2.116 113 987 388
Flevoland (PV) 13.594 478 527 257 1.050 2.401 1.431 1.130 4.152 1.346 99 539 184
Gelderland (PV) 71.903 1.232 807 697 5.329 1.232 39.447 6.404 4.288 4.859 401 5.408 1.799
Utrecht (PV) 50.934 763 660 556 1.530 1.090 6.411 23.189 7.210 5.708 347 2.628 842
Noord-Holland (PV) 99.206 1.184 1.508 880 1.593 4.635 3.784 6.611 65.154 9.457 452 2.790 1.158
Zuid-Holland (PV) 130.559 1.171 994 1.030 1.758 1.133 5.124 5.803 9.793 93.496 2.042 6.662 1.553
Zeeland (PV) 12.179 90 59 44 139 84 554 433 509 2.125 5.907 2.009 226
Noord-Brabant (PV) 78.492 572 375 291 952 451 5.554 3.236 3.853 6.929 1.533 50.185 4.561
Limburg (PV) 38.330 277 149 129 366 185 2.132 1.064 1.771 1.913 202 4.805 25.337
Harlingen 512 35 319 6 23 14 23 17 44 21 1 8 1
Lopik 471 2 2 9 8 8 26 256 23 110 6 18 3
Muiden 313 4 2 2 10 42 14 27 191 9 - 10 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens