Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Bedrijfstakken/ branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers productie Gemiddelde dagproductie (2005=100) Ontwikkeling productie Ontwikkeling gemiddelde dagproductie (%)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2011 106,2 -0,5
B Delfstoffenwinning 2011 100,1 -8,1
C Industrie 2011 109,2 3,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2011 106,4 1,6
10-11 Voedingsmiddelen- en drankenind. 2011 108,4 1,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2011 109,3 1,9
101+105 Vlees- en zuivelindustrie 2011 115,0 3,3
Overige voedingsmiddelenindustrie 2011 107,6 1,4
11 Drankenindustrie 2011 102,7 -1,4
12 Tabaksindustrie 2011 94,1 3,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2011 111,4 0,0
19 Aardolie-industrie 2011 97,0 1,5
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2011 110,2 -1,0
20 Chemische industrie 2011 108,9 -1,8
201+206 Basischemie, kunstvezelindustrie 2011 112,9 -2,9
Chemische eindproductenindustrie 2011 103,4 4,9
21 Farmaceutische industrie 2011 125,1 5,4
22 Rubber-en kunststofproductenindustrie 2011 112,2 3,0
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2011 115,7 7,8
24-30 Metaal, machine-ind., ex reparatie 2011 115,0 8,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2011 111,9 3,9
24 Basismetaalindustrie 2011 107,8 -2,0
25 Metaalproductenindustrie 2011 114,4 5,8
25-33 Machine-, transport-, in reparatie 2011 . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2011 118,1 7,1
26-27 Elektrische en elektron. industrie 2011 116,2 6,4
28 Machine-industrie 2011 118,9 7,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2011 112,6 22,3
Overige industrie 2011 102,4 1,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2011 108,0 3,2
13 Textielindustrie 2011 108,5 3,6
14 Kledingindustrie 2011 103,6 -1,0
15 Leer- en schoenenindustrie 2011 107,7 2,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2011 100,4 0,9
17 Papierindustrie 2011 95,6 -0,1
18 Grafische industrie 2011 103,9 1,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2011 90,4 6,1
16 Houtindustrie 2011 91,1 4,2
23 Bouwmaterialenindustrie 2011 90,1 7,1
31 Meubelindustrie 2011 93,5 -1,0
32 Overige industrie 2011 105,1 -1,2
33 Reparatie en installatie van machines 2011 122,5 2,6
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2011 92,1 -11,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). De nijverheid bestaat uit delfstoffenwinning, industrie en openbaar nut. De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2005) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.
De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar: van januari 1953 tot en met december 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013
Deze tabel is gestopt per 7 juni 2013.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers productie
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij
wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van
- feestdagen
- brugdagen
- werkdageffecten
- lengte van jaar (schrikkeljaar)
- vakantiespreiding
Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagindex.
Ontwikkeling productie
Ontwikkeling gemiddelde dagproductie
De procentuele ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie van een
bepaalde periode (maand, jaar) ten opzichte van dezelfde periode
in het daaraan voorafgaande jaar.