Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Bedrijfstakken/ branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers productie Gemiddelde dagproductie (2005=100) Ontwikkeling productie Ontwikkeling gemiddelde dagproductie (%)
C Industrie 2000 95,2 7,3
C Industrie 2001 95,1 -0,1
C Industrie 2002 95,2 0,1
C Industrie 2003 94,3 -1,0
C Industrie 2004 97,9 3,8
C Industrie 2005 100,0 2,2
C Industrie 2006 103,5 3,5
C Industrie 2007 109,7 5,9
C Industrie 2008 108,1 -1,4
C Industrie 2009 98,8 -8,7
C Industrie 2010 105,7 7,0
C Industrie 2011 109,2 3,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2000 93,7 2,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2001 93,7 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2002 96,0 2,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2003 95,3 -0,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2004 96,3 1,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2005 100,0 3,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2006 102,1 2,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2007 105,1 2,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2008 103,0 -1,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2009 102,8 -0,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2010 104,7 1,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2011 106,4 1,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2000 78,2 4,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2001 84,0 7,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2002 92,9 10,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2003 93,3 0,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2004 98,9 6,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2005 100,0 1,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2006 104,0 4,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2007 109,9 5,7
19-22 Raffinaderijen en chemie 2008 105,5 -4,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2009 103,1 -2,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2010 111,4 8,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2011 111,4 0,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2000 94,8 7,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2001 94,4 -0,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2002 92,4 -2,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2003 91,3 -1,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2004 97,0 6,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2005 100,0 3,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2006 103,2 3,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2007 112,1 8,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2008 112,4 0,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2009 94,9 -15,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2010 107,8 13,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2011 111,9 3,9
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2000 119,3 29,9
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2001 102,0 -14,6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2002 89,6 -12,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2003 89,5 -0,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2004 97,7 9,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2005 100,0 2,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2006 106,7 6,7
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2007 115,7 8,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2008 112,9 -2,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2009 93,5 -17,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2010 110,2 17,9
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2011 118,1 7,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2000 92,1 -5,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2001 104,8 13,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2002 101,9 -2,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2003 99,5 -2,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2004 100,3 0,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2005 100,0 -0,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2006 101,3 1,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2007 114,3 12,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2008 115,9 1,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2009 74,8 -35,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2010 92,1 23,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2011 112,6 22,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2000 122,5 4,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2001 120,9 -1,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2002 115,7 -4,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2003 113,2 -2,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2004 99,4 -12,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2005 100,0 0,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2006 102,6 2,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2007 109,8 7,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2008 106,8 -2,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2009 92,7 -13,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2010 104,7 13,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2011 108,0 3,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2000 103,0 1,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2001 100,1 -2,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2002 98,5 -1,7
17-18 Papier- en grafische industrie 2003 95,7 -2,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2004 97,4 1,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2005 100,0 2,7
17-18 Papier- en grafische industrie 2006 101,6 1,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2007 103,5 1,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2008 101,2 -2,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2009 95,4 -5,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2010 99,4 4,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2011 100,4 0,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2000 104,5 3,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2001 105,2 0,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2002 96,6 -8,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2003 93,3 -3,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2004 98,7 5,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2005 100,0 1,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2006 105,5 5,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2007 109,3 3,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2008 108,4 -0,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2009 91,2 -15,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2010 85,3 -6,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2011 90,4 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). De nijverheid bestaat uit delfstoffenwinning, industrie en openbaar nut. De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2005) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.
De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar: van januari 1953 tot en met december 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013
Deze tabel is gestopt per 7 juni 2013.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers productie
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij
wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van
- feestdagen
- brugdagen
- werkdageffecten
- lengte van jaar (schrikkeljaar)
- vakantiespreiding
Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagindex.
Ontwikkeling productie
Ontwikkeling gemiddelde dagproductie
De procentuele ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie van een
bepaalde periode (maand, jaar) ten opzichte van dezelfde periode
in het daaraan voorafgaande jaar.