Rijksfinanciën; 1900-2018

Bewerk tabel

Deze tabel toont de administratieve uitgaven, ontvangsten en schulden van het Rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag van het Rijk dat jaarlijks in mei verschijnt. De gepresenteerde jaargegevens over de uitgaven zijn opgesplitst naar een aantal begrotingshoofdstukken (ministeries en begrotingsfondsen). Onderlinge geldstromen binnen een begrotingshoofdstuk of tussen verschillende begrotingshoofdstukken zijn niet geconsolideerd in de administratieve uitgaven en ontvangsten. De cijfers wijken daardoor af van de cijfers die zijn opgenomen in de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).
De gepresenteerde gegevens over de schulden betreffen de schuldstanden per ultimo van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 1900 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Rijksfinanciën; 1900-2018

Perioden Uitgaven en ontvangstenUitgavenTotaal uitgaven (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenProvinciefonds (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenGemeentefonds (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenBTW-compensatiefonds (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenMinisterie van Defensie (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenBuitenlandse Zaken (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenJustitie (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenJustitie en Veiligheid (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenOnderwijs, Cultuur en Wetenschap (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenSociale Zaken en Werkgelegenheid (mln euro) Uitgaven en ontvangstenUitgavenOverig (mln euro) Uitgaven en ontvangstenOntvangstenTotaal ontvangsten (mln euro) Uitgaven en ontvangstenOntvangstenBelastingopbrengsten (mln euro) Uitgaven en ontvangstenOntvangstenOverig (mln euro) Uitgaven en ontvangstenSaldo (mln euro) Schuld op 31 decemberTotaal schuld op 31 december (mln euro) Schuld op 31 decemberLanglopende schuld nominaal (mln euro) Schuld op 31 decemberNetto kortlopende schuld (mln euro)
1900 74 74 75 54 20 1 520 520 .
1910 102 102 101 69 33 0 524 509 15
1920 550 550 497 337 160 -53 1.083 991 92
1930 707 45 2 13 72 575 738 265 473 30 1.122 1.117 5
1940 1.359 44 78 1 15 66 46 1.109 997 310 687 -361 2.050 1.425 625
1950 3.294 14 160 338 18 50 158 122 2.435 3.493 1.872 1.620 199 9.679 5.222 4.457
1960 6.960 30 613 782 122 104 729 236 4.343 7.039 4.247 2.793 79 7.854 6.283 1.571
1970 21.481 103 2.126 1.822 235 369 3.328 1.034 12.465 20.073 12.929 7.144 -1.408 14.099 10.691 3.408
1980 79.676 412 6.603 4.995 1.216 1.250 10.205 6.069 48.926 74.010 40.132 33.877 -5.666 42.019 35.436 6.583
1990 97.974 531 6.517 6.430 2.262 1.732 14.008 15.143 51.351 93.886 59.080 34.806 -4.088 137.611 141.629 -4.019
2000 144.360 940 11.543 6.730 5.535 4.320 21.347 15.179 78.766 132.313 94.582 37.731 -12.047 194.025 174.546 19.479
2010 237.570 1.483 18.381 2.789 8.472 10.984 6.099 37.173 29.137 123.052 234.957 134.481 100.476 -2.613 323.943 263.422 60.521
2014 242.630 1.296 18.741 7.788 10.513 12.625 35.995 32.626 123.046 231.114 139.155 91.959 -11.516 373.129 347.506 25.623
2015 246.283 1.115 27.267 7.816 10.232 12.718 36.350 31.330 119.455 244.542 146.741 97.801 -1.741 372.722 347.853 24.869
2016 231.086 2.494 28.125 8.242 10.106 13.192 38.696 31.664 98.567 233.145 154.708 78.437 2.059 374.784 341.496 33.288
2017 235.520 2.570 27.906 8.539 8.364 13.053 38.053 31.817 105.218 241.506 169.835 71.671 5.986 361.741 333.406 28.335
2018 242.126 2.454 29.083 9.417 9.174 12.814 42.327 34.412 102.445 245.161 178.099 67.062 3.035 351.986 317.804 34.182
Bron: CBS.
Verklaring van tekens