Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016


Deze tabel bevat gegevens over de lasten en de baten van de provincies. De gegevens zijn gespecificeerd naar functies (beleidsterreinen) van de provincies. De tabel geeft ook de baten min de lasten per functie (het saldo). Alle gegevens worden weergegeven per provincie en naar landsdelen. De gegevens zijn afkomstig uit de provincierekeningen. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Baten/lasten/saldo Perioden Regio's Provinciale functies in mln euroTotaal provincale functies (mln euro) Provinciale functies in mln euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Provinciale functies in mln euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Provinciale functies in mln euroVerkeer en vervoerTotaal verkeer en vervoer (mln euro) Provinciale functies in mln euroWaterhuishoudingTotaal waterhuishouding (mln euro) Provinciale functies in mln euroMilieubeheerTotaal milieubeheer (mln euro) Provinciale functies in mln euroRecreatie en natuurTotaal recreatie en natuur (mln euro) Provinciale functies in mln euroEconomische en agrarische zakenTotaal economische en agrarische zaken (mln euro) Provinciale functies in mln euroWelzijnTotaal welzijn (mln euro) Provinciale functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Provinciale functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro)
Baten 2012 Nederland 14.033,3 23,8 2,1 1.254,9 49,1 106,3 323,5 589,5 1.160,9 65,4 10.457,9
Baten 2013 Nederland 10.275,4 36,1 0,8 1.088,8 16,7 138,6 278,7 369,5 1.171,5 44,2 7.130,3
Baten 2014 Nederland 9.879,2 37,6 0,8 1.003,1 26,8 125,1 179,9 444,6 1.199,0 73,3 6.789,0
Baten 2015 Nederland 10.247,2 54,8 0,3 1.601,9 21,9 149,4 193,9 567,2 9,5 78,0 7.570,3
Baten 2016 Nederland 11.763,2 52,0 0,7 1.066,9 53,8 106,8 249,8 352,1 24,6 114,4 9.742,0
Lasten 2012 Nederland 14.033,3 350,7 11,7 2.400,0 166,3 580,7 650,8 964,8 1.927,1 370,7 6.610,6
Lasten 2013 Nederland 10.275,4 348,8 10,5 2.189,2 99,9 509,9 721,6 602,7 1.825,8 385,3 3.581,7
Lasten 2014 Nederland 9.879,2 366,2 11,8 2.508,8 120,1 415,5 894,2 608,2 1.692,7 375,2 2.886,5
Lasten 2015 Nederland 10.247,2 362,6 12,3 3.158,9 99,6 444,9 678,5 584,3 432,6 348,8 4.124,8
Lasten 2016 Nederland 11.763,2 356,2 6,3 2.961,6 127,4 426,6 786,1 589,7 403,3 298,1 5.808,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens