Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio, 2005-2014

Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio, 2005-2014

Populatie Persoonskenmerken Regio's Perioden Personen met inkomen Aantal personen (x 1 000) Personen met inkomen Relatief aantal personen (%) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Nederland 2013 12.802,1 100,0 29,5 23,3
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Nederland 2014 12.907,4 100,0 30,0 23,4
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Aa en Hunze 2013 19,5 100,0 29,9 23,9
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Aa en Hunze 2014 19,5 100,0 30,5 24,0
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Amsterdam 2013 624,0 100,0 31,1 22,6
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Amsterdam 2014 635,3 100,0 31,7 22,7
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Groningen (gemeente) 2013 157,2 100,0 24,2 18,3
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Groningen (gemeente) 2014 159,2 100,0 24,5 18,3
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Heerlen 2013 70,0 100,0 25,3 20,6
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Heerlen 2014 69,6 100,0 25,7 20,7
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Mill en Sint Hubert 2013 8,6 100,0 26,4 21,8
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Mill en Sint Hubert 2014 8,6 100,0 26,9 21,9
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Nissewaard 2013
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Nissewaard 2014 66,0 100,0 31,0 25,3
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Voerendaal 2013 10,0 100,0 30,0 23,9
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Voerendaal 2014 10,0 100,0 30,7 24,1
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Zwolle 2013 92,7 100,0 29,2 24,3
Met inkomen, incl. studenten Totaal personen Zwolle 2014 93,4 100,0 29,7 24,4
Met inkomen, incl. studenten Man Nederland 2013 6.497,5 50,8 37,1 31,7
Met inkomen, incl. studenten Man Nederland 2014 6.546,3 50,7 37,5 31,6
Met inkomen, incl. studenten Man Aa en Hunze 2013 9,9 50,9 38,1 31,7
Met inkomen, incl. studenten Man Aa en Hunze 2014 9,9 50,8 38,6 31,9
Met inkomen, incl. studenten Man Amsterdam 2013 310,2 49,7 35,8 26,1
Met inkomen, incl. studenten Man Amsterdam 2014 316,4 49,8 36,4 26,0
Met inkomen, incl. studenten Man Groningen (gemeente) 2013 78,7 50,1 27,6 21,1
Met inkomen, incl. studenten Man Groningen (gemeente) 2014 79,7 50,1 27,8 20,9
Met inkomen, incl. studenten Man Heerlen 2013 35,5 50,7 30,7 26,0
Met inkomen, incl. studenten Man Heerlen 2014 35,2 50,6 31,0 26,0
Met inkomen, incl. studenten Man Mill en Sint Hubert 2013 4,5 52,6 33,1 30,9
Met inkomen, incl. studenten Man Mill en Sint Hubert 2014 4,5 52,5 33,6 30,7
Met inkomen, incl. studenten Man Nissewaard 2013
Met inkomen, incl. studenten Man Nissewaard 2014 33,3 50,5 40,7 36,9
Met inkomen, incl. studenten Man Voerendaal 2013 5,1 51,3 38,3 33,0
Met inkomen, incl. studenten Man Voerendaal 2014 5,1 51,1 39,2 32,7
Met inkomen, incl. studenten Man Zwolle 2013 46,0 49,6 36,1 32,0
Met inkomen, incl. studenten Man Zwolle 2014 46,3 49,6 36,6 32,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Nederland 2013 6.304,6 49,2 21,7 17,7
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Nederland 2014 6.361,0 49,3 22,2 17,9
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Aa en Hunze 2013 9,6 49,1 21,5 17,4
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Aa en Hunze 2014 9,6 49,2 22,1 17,7
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Amsterdam 2013 313,8 50,3 26,4 19,9
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Amsterdam 2014 318,9 50,2 27,0 20,0
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Groningen (gemeente) 2013 78,5 49,9 20,8 16,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Groningen (gemeente) 2014 79,5 49,9 21,2 16,4
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Heerlen 2013 34,5 49,3 19,8 16,9
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Heerlen 2014 34,4 49,4 20,2 17,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Mill en Sint Hubert 2013 4,1 47,4 19,0 15,9
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Mill en Sint Hubert 2014 4,1 47,5 19,4 16,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Nissewaard 2013
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Nissewaard 2014 32,6 49,5 21,1 18,3
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Voerendaal 2013 4,9 48,7 21,4 17,7
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Voerendaal 2014 4,9 48,9 21,9 18,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Zwolle 2013 46,7 50,4 22,5 19,1
Met inkomen, incl. studenten Vrouw Zwolle 2014 47,1 50,4 22,8 19,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het persoonlijk inkomen van personen in Nederland met (gedurende het hele jaar) inkomen uitgesplitst naar diverse kenmerken zoals
- geslacht
- burgerlijke staat
- positie in het huishouden
- leeftijd
- sociaaleconomische categorie
- herkomst
- hoogte van het inkomen.

De gegevens over het inkomen komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven onderzoeksjaar; de peildatum van de bevolking is 1 januari van het jaar volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Met ingang van het RIO 2010 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten van het RIO (2005 – 2009 voor methodewijziging) zijn gebaseerd op een steekproef van ca. 2 miljoen huishoudens. Om vergelijking tussen 2010 integraal en 2009 steekproef mogelijk te maken zijn voor 2009 na methodewijziging eveneens op basis van integrale waarneming uitkomsten gepubliceerd waardoor voor het jaar 2009 (breukjaar) zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming zijn opgenomen.

De cijfers zijn uitgesplitst naar
- landsdeel
- provincie
- COROP-gebied
- grootstedelijke agglomeratie
- stadsgewest
- gemeente
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 t/m 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Aantal personen
Een persoon heeft inkomen, indien er sprake is van persoonlijk inkomen.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale
voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag) vóór aftrek van
belastingen op inkomen en vermogen.
Relatief aantal personen
Aantal personen met (heel jaar) inkomen in procenten van het totaal
aantal personen met (heel jaar) inkomen per regio.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het
bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).
Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per
persoon.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de
inkomens van personen met inkomen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Het persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het
bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).