Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken; internationaal

Landen Perioden Totaal asielverzoeken (x 1 000) Eerste asielverzoeken (x 1 000)
Zweden 2022* 18,6 14,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het totaal aantal ingediende asielverzoeken en het aantal eerste asielverzoeken in verschillende landen in Europa en de Europese Unie.
De cijfers van de landen in deze tabel zijn afkomstig van Eurostat; het statistisch bureau van de Europese Unie.
Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. Tot dan maakte het Verenigd Koninkrijk deel uit van de EU28.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2022.

Wijzigingen per juni 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste half jaar van 2024 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal asielverzoeken
Het totaal aantal asielverzoeken is de som van het aantal eerste verzoeken en het aantal volgende verzoeken.
In de meeste EU-landen bestaat de mogelijkheid na een eerste asielverzoek een volgend verzoek in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.
Eerste asielverzoeken
De eerste asielverzoeken zijn aanvragen voor toelating als vluchteling door personen uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land bescherming of asiel te zoeken.

In de meeste EU-landen bestaat de mogelijkheid na een eerste asielverzoek een volgend verzoek in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.