Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere
kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken werknemer, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Overige kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden WerkgelegenheidBanen (x 1 000) WerkgelegenheidArbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baanUurloon (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 12 2 3,67 104 104 1.300 1.250 50 0 7,4 7,4 339 1.718
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 568 207 6,06 329 322 4.280 3.940 330 0 14,2 13,9 637 1.748
Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 812 529 11,55 1.121 1.099 14.880 13.450 1.430 90 25,2 24,9 1.142 1.754
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 840 700 15,84 1.962 1.933 26.610 23.550 3.070 350 32,3 31,9 1.464 1.757
Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 815 680 19,06 2.357 2.324 32.320 28.280 4.040 570 32,3 31,9 1.463 1.753
Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 935 757 21,43 2.570 2.534 35.490 30.850 4.650 730 31,3 30,9 1.418 1.752
Totaal Totaal Leeftijd: 40 tot 45 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 989 793 22,58 2.674 2.635 37.050 32.090 4.960 750 31,0 30,5 1.401 1.747
Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 50 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 969 781 23,17 2.738 2.700 37.940 32.860 5.080 670 31,0 30,6 1.398 1.735
Totaal Totaal Leeftijd: 50 tot 55 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 842 682 23,64 2.782 2.747 38.550 33.390 5.160 570 31,0 30,6 1.394 1.720
Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 60 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 663 536 24,13 2.803 2.772 38.830 33.640 5.190 570 30,8 30,5 1.379 1.705
Totaal Totaal Leeftijd: 60 tot 65 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 308 226 24,09 2.533 2.510 35.510 30.390 5.120 670 28,0 27,7 1.250 1.705
Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 60 27 19,14 1.264 1.250 17.110 15.160 1.950 730 17,4 17,3 784 1.737
Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder A-O Alle economische activiteiten .. 2009 6 2 14,50 924 917 12.180 11.090 1.090 720 16,8 16,7 759 1.749
Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.461 5.642 20,15 2.235 2.205 30.770 26.820 3.950 530 29,1 28,7 1.313 1.737
Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) A-O Alle economische activiteiten .. 2009 135 111 21,34 2.671 2.624 37.560 32.050 5.510 390 32,8 32,2 1.475 1.794
Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) A-O Alle economische activiteiten .. 2009 100 77 11,41 1.426 1.370 18.880 17.110 1.760 40 32,3 31,3 1.441 1.857
Totaal Totaal Nationaliteit: overige landen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 123 93 17,92 2.028 1.996 28.320 24.330 3.980 240 29,6 29,2 1.337 1.772
Bron: CBS.
Verklaring van tekens