Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid
(banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de
werknemer,
dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard
Bedrijfsindeling
1993 (SBI'93).
Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse
kenmerken van
een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur,
wel of geen auto
van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn
nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken baan, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Kenmerken baan Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden WerkgelegenheidBanen (x 1 000) WerkgelegenheidArbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baanUurloon (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis A-O Alle economische activiteiten .. 2009 392 223 12,27 1.052 1.025 13.910 12.630 1.280 40 22,3 21,9 1.002 1.761
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis A-O Alle economische activiteiten .. 2009 408 143 11,88 615 608 8.160 7.380 790 20 13,5 13,4 614 1.755
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder A-O Alle economische activiteiten .. 2009 197 178 33,47 4.608 4.604 58.620 55.290 3.320 4.130 35,9 35,9 1.651 1.823
Totaal Totaal Soort baan: stageplek A-O Alle economische activiteiten .. 2009 74 57 2,85 317 316 3.900 3.810 100 0 29,0 29,0 1.332 1.740
Totaal Totaal Soort baan: WSW A-O Alle economische activiteiten .. 2009 96 85 12,08 1.491 1.488 19.990 17.900 2.090 0 32,2 32,2 1.479 1.677
Totaal Totaal Soort baan: overig A-O Alle economische activiteiten .. 2009 6.652 5.238 20,40 2.359 2.325 32.700 28.310 4.390 480 30,3 29,9 1.368 1.737
Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.193 1.411 14,53 1.387 1.362 18.580 16.640 1.940 160 24,9 24,6 1.125 1.749
Totaal Totaal Contractsoort: onbepaalde tijd A-O Alle economische activiteiten .. 2009 5.429 4.334 21,23 2.484 2.449 34.590 29.800 4.780 530 30,7 30,3 1.384 1.734
Totaal Totaal Contractsoort: niet van toepassing A-O Alle economische activiteiten .. 2009 197 178 33,47 4.608 4.604 58.620 55.290 3.320 4.130 35,9 35,9 1.651 1.823
Totaal Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.130 192 13,43 329 319 4.590 3.950 640 30 6,4 6,3 285 1.675
Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 832 368 15,48 953 942 12.960 11.440 1.520 40 16,2 16,1 730 1.650
Totaal Totaal Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 739 459 17,13 1.477 1.462 20.170 17.730 2.440 70 22,7 22,5 1.024 1.651
Totaal Totaal Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 475 365 18,31 1.951 1.909 26.720 23.410 3.310 90 28,0 27,6 1.251 1.627
Totaal Totaal Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 852 763 19,36 2.408 2.371 33.060 28.890 4.170 230 32,7 32,3 1.470 1.640
Totaal Totaal Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.791 3.776 21,33 3.217 3.175 44.400 38.600 5.790 960 39,5 39,0 1.787 1.794
Totaal Totaal Overwerk: wel A-O Alle economische activiteiten .. 2009 718 619 16,99 2.529 2.193 34.140 30.350 3.790 210 37,8 33,8 1.549 1.797
Totaal Totaal Overwerk: geen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.100 5.304 20,38 2.199 2.199 30.350 26.390 3.970 540 28,3 28,3 1.295 1.733
Totaal Totaal Auto van de zaak: wel A-O Alle economische activiteiten .. 2009 556 538 31,02 4.552 4.526 64.680 54.630 10.060 7.220 38,4 38,2 1.751 1.811
Totaal Totaal Auto van de zaak: geen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.263 5.386 18,87 2.052 2.020 28.100 24.620 3.480 0 28,5 28,1 1.285 1.733
Bron: CBS.
Verklaring van tekens