Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI'93 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI'93 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 998 722 20,28 2.172 2.156 28.420 26.060 2.350 1.040 28,0 27,8 1.275 1.763
Totaal Totaal 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.989 1.509 18,41 2.116 2.068 28.670 25.390 3.280 640 30,0 29,4 1.348 1.776
Totaal Totaal 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 4.832 3.692 20,63 2.288 2.261 32.010 27.450 4.550 350 29,1 28,8 1.315 1.721
Totaal Voltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.892 3.892 21,36 3.192 3.148 44.080 38.310 5.770 930 39,1 38,6 1.769 1.769
Totaal Voltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 516 516 22,20 3.330 3.309 43.520 39.960 3.570 1.800 39,2 39,0 1.789 1.789
Totaal Voltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.057 1.057 19,47 2.986 2.919 40.610 35.830 4.790 1.080 40,0 39,2 1.798 1.798
Totaal Voltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.319 2.319 22,05 3.256 3.217 45.780 39.070 6.710 670 38,7 38,3 1.751 1.751
Totaal Deeltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.927 2.031 17,31 1.275 1.257 17.440 15.300 2.150 100 19,3 19,1 871 1.685
Totaal Deeltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 481 205 15,21 930 919 12.220 11.160 1.060 220 16,0 15,9 725 1.698
Totaal Deeltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 932 452 15,82 1.130 1.102 15.130 13.550 1.570 140 18,6 18,3 836 1.724
Totaal Deeltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.514 1.374 18,13 1.394 1.379 19.300 16.730 2.570 60 20,3 20,0 913 1.670
Mannen Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 4.189 3.576 21,66 2.783 2.733 38.410 33.390 5.020 840 33,7 33,1 1.514 1.774
Mannen Totaal Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 585 484 22,46 2.807 2.783 36.670 33.690 2.980 1.540 32,7 32,4 1.487 1.797
Mannen Totaal 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.218 1.032 19,60 2.567 2.494 34.860 30.800 4.060 920 34,2 33,3 1.527 1.802
Mannen Totaal 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.386 2.060 22,52 2.887 2.842 40.650 34.640 6.010 620 33,6 33,1 1.514 1.754
Mannen Voltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.961 2.961 22,37 3.378 3.323 46.700 40.530 6.170 1.110 39,6 38,9 1.782 1.782
Mannen Voltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 411 411 23,51 3.564 3.540 46.550 42.770 3.780 2.050 39,6 39,3 1.806 1.806
Mannen Voltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 859 859 20,17 3.119 3.040 42.490 37.430 5.060 1.220 40,4 39,4 1.809 1.809
Mannen Voltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.691 1.691 23,24 3.463 3.414 48.880 41.560 7.320 820 39,1 38,5 1.763 1.763
Mannen Deeltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.227 614 18,12 1.348 1.308 18.410 16.170 2.240 180 19,4 19,0 866 1.731
Mannen Deeltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 174 73 16,31 1.017 994 13.300 12.200 1.100 330 16,2 16,0 731 1.742
Mannen Deeltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 359 173 16,74 1.245 1.189 16.610 14.940 1.660 210 19,2 18,6 852 1.768
Mannen Deeltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 695 368 19,15 1.483 1.448 20.620 17.800 2.830 130 20,3 19,9 908 1.711
Vrouwen Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.630 2.347 17,38 1.591 1.582 21.800 19.090 2.720 140 24,1 23,9 1.092 1.689
Vrouwen Totaal Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 413 238 15,58 1.272 1.267 16.730 15.260 1.470 320 21,4 21,3 976 1.694
Vrouwen Totaal 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 771 477 15,71 1.404 1.394 18.900 16.840 2.050 190 23,4 23,3 1.065 1.721
Vrouwen Totaal 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.446 1.633 18,15 1.703 1.694 23.570 20.440 3.130 90 24,7 24,6 1.120 1.679
Vrouwen Voltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 931 931 18,02 2.603 2.591 35.730 31.240 4.490 360 37,8 37,7 1.726 1.726
Vrouwen Voltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 105 105 16,80 2.413 2.408 31.690 28.960 2.730 810 37,6 37,6 1.720 1.720
Vrouwen Voltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 198 198 16,38 2.406 2.393 32.480 28.880 3.600 470 38,4 38,2 1.754 1.754
Vrouwen Voltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 627 627 18,76 2.697 2.685 37.430 32.360 5.060 250 37,7 37,5 1.718 1.718
Vrouwen Deeltijd Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 2.699 1.417 16,95 1.242 1.234 17.000 14.900 2.100 60 19,3 19,2 874 1.665
Vrouwen Deeltijd Minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 308 133 14,58 881 876 11.610 10.580 1.030 150 15,9 15,8 721 1.674
Vrouwen Deeltijd 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 573 279 15,22 1.057 1.048 14.200 12.680 1.520 90 18,2 18,1 826 1.698
Vrouwen Deeltijd 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.819 1.005 17,75 1.361 1.353 18.800 16.330 2.470 40 20,2 20,1 914 1.654
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer,
dienstverband, bedrijfsgrootte en bedrijfstak/branche volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
bedrijfsgrootte, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.