Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector 2006-2009


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer,
dienstverband, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
bedrijfsgrootte, cao-sector.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Bedrijfsgrootte Perioden WerkgelegenheidBanen (x 1 000) WerkgelegenheidArbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baanUurloon (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanMaandloonMaandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonJaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baanJaarloonBijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduurPer arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal Minder dan 10 werknemers 2009 998 722 20,28 2.172 2.156 28.420 26.060 2.350 1.040 28,0 27,8 1.275 1.763
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werknemers 2009 1.989 1.509 18,41 2.116 2.068 28.670 25.390 3.280 640 30,0 29,4 1.348 1.776
Totaal Totaal Totaal 100 werknemers of meer 2009 4.832 3.692 20,63 2.288 2.261 32.010 27.450 4.550 350 29,1 28,8 1.315 1.721
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2009 5.475 4.131 19,64 2.237 2.198 30.710 26.850 3.870 720 29,8 29,3 1.343 1.780
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Minder dan 10 werknemers 2009 966 701 20,27 2.181 2.164 28.520 26.170 2.350 1.060 28,1 27,9 1.281 1.766
Totaal Totaal Particuliere bedrijven 10 tot 100 werknemers 2009 1.834 1.401 18,33 2.138 2.086 28.940 25.650 3.290 680 30,4 29,8 1.365 1.787
Totaal Totaal Particuliere bedrijven 100 werknemers of meer 2009 2.675 2.029 20,33 2.326 2.286 32.720 27.910 4.810 620 30,0 29,5 1.350 1.779
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2009 1.305 926 18,48 1.787 1.780 24.410 21.450 2.960 40 25,4 25,3 1.156 1.628
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Minder dan 10 werknemers 2009 30 20 20,42 1.873 1.866 24.920 22.480 2.440 370 24,1 24,0 1.097 1.649
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen 10 tot 100 werknemers 2009 113 77 18,62 1.718 1.707 23.310 20.620 2.690 130 24,3 24,1 1.100 1.626
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen 100 werknemers of meer 2009 1.162 830 18,42 1.792 1.785 24.510 21.500 3.000 30 25,6 25,5 1.162 1.628
Totaal Totaal Overheid Totaal 2009 1.038 866 23,51 2.743 2.729 38.530 32.910 5.620 20 30,7 30,6 1.393 1.670
Totaal Totaal Overheid Minder dan 10 werknemers 2009 1 1 24,02 2.409 2.400 33.290 28.900 4.380 300 26,2 26,1 1.199 1.670
Totaal Totaal Overheid 10 tot 100 werknemers 2009 42 31 21,73 2.254 2.246 31.550 27.050 4.500 30 27,2 27,2 1.240 1.676
Totaal Totaal Overheid 100 werknemers of meer 2009 995 833 23,58 2.764 2.750 38.840 33.170 5.670 20 30,8 30,7 1.400 1.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens