Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euroTotaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroEconomische zakenTotaal economische zaken (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroOnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten Nederland 2010 65.656 677 235 1.735 1.059 890 930 10.283 4.610 8.875 36.360
Baten Nederland 2011 64.460 619 198 2.002 1.424 782 906 9.918 4.676 8.611 35.324
Baten Nederland 2012 62.420 595 159 1.930 1.082 832 883 9.870 4.339 7.705 35.024
Baten Nederland 2013 60.343 589 274 2.157 829 759 848 10.092 4.361 6.827 33.608
Baten Nederland 2014 59.432 721 134 1.797 801 821 817 10.284 4.119 6.556 33.382
Lasten Nederland 2010 65.656 3.468 1.851 4.929 1.132 3.344 5.441 17.675 5.450 10.797 11.569
Lasten Nederland 2011 64.460 3.275 1.782 4.936 1.119 3.130 5.317 17.229 5.449 10.739 11.484
Lasten Nederland 2012 62.420 3.247 1.762 4.819 1.117 3.160 5.357 16.499 5.393 10.083 10.983
Lasten Nederland 2013 60.343 3.162 1.927 4.871 1.022 3.092 5.250 16.403 5.346 8.279 10.991
Lasten Nederland 2014 59.432 3.416 1.796 5.124 914 3.109 5.233 16.874 5.259 8.243 9.464
Saldo Nederland 2010 0 -2.791 -1.616 -3.193 -72 -2.454 -4.511 -7.392 -840 -1.921 24.790
Saldo Nederland 2011 0 -2.656 -1.584 -2.934 305 -2.348 -4.411 -7.311 -774 -2.128 23.840
Saldo Nederland 2012 0 -2.651 -1.603 -2.888 -35 -2.329 -4.474 -6.629 -1.054 -2.378 24.041
Saldo Nederland 2013 0 -2.573 -1.652 -2.713 -193 -2.333 -4.402 -6.311 -986 -1.452 22.616
Saldo Nederland 2014 0 -2.695 -1.661 -3.326 -114 -2.288 -4.416 -6.590 -1.141 -1.687 23.917
Bron: CBS.
Verklaring van tekens