Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016


Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijke heffingen in mln euroTotaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenTotaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenOnroerende zaakbelasting gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenOnroerende zaakbelasting eigenaren (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenHondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenToeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenReclamebelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenBaatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenForensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenParkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenPrecariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenRoerende woon- en bedrijfsr. belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesTotaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing (gecombineerd) (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing grond- en hemelwater (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesReinigingsrechten en afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesBegraafplaatsrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesBouwvergunningen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesSecretarieleges burgerzaken (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesMarktgelden (mln euro)
2012 Nederland 8.320 4.339 657 2.679 64 159 20 1 28 610 119 2 3.981 1.393 23 3 1.738 108 382 304 31
2013 Nederland 8.417 4.488 673 2.772 65 167 21 1 30 621 137 2 3.929 1.443 10 3 1.731 109 334 270 28
2014 Nederland 8.662 4.643 691 2.851 65 180 24 2 29 642 159 1 4.019 1.482 10 3 1.712 109 371 304 28
2015 Nederland 9.032 4.889 717 2.973 65 207 23 1 29 680 193 2 4.143 1.530 1.743 117 411 312 29
2016 Nederland 9.396 5.125 722 3.054 62 222 22 1 31 727 283 2 4.271 1.569 1.743 119 468 343 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens