Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw; 1995 - 2004

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw; 1995 - 2004

Toepassingsgroepen Sectoren en gewassen Perioden Bedrijven met gebruik (aantal) Spreiding in het gebruik Minimaal gebruik (kg/ha) Spreiding in het gebruik Gemiddeld laag gebruik (kg/ha) Spreiding in het gebruik Gemiddeld gebruik (kg/ha) Spreiding in het gebruik Gemiddeld hoog gebruik (kg/ha) Spreiding in het gebruik Maximaal gebruik (kg/ha)
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Wintertarwe 1995 12.354 0,1 0,8 2,7 4,8 9,8
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Wintertarwe 1998 11.763 0,3 1,0 3,2 5,4 9,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Wintertarwe 2000 11.553 0,3 1,2 2,7 4,6 6,9
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Wintertarwe 2004 10.038 0,3 1,1 3,2 5,3 7,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Bruine bonen 1995 716 0,2 0,9 2,4 3,9 6,4
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Bruine bonen 1998 589 0,5 0,8 2,5 4,4 7,2
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Bruine bonen 2000 309 0,6 1,2 4,0 8,7 14,9
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Bruine bonen 2004 496 0,1 0,8 2,0 3,4 5,6
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Erwten groen te oogsten 1995 1.229 0,3 0,6 1,9 3,7 5,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Erwten groen te oogsten 1998 785 0,4 0,8 1,8 2,9 3,8
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Erwten groen te oogsten 2000 934 0,6 0,9 2,0 3,4 4,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Erwten groen te oogsten 2004 765 0,1 0,6 1,9 3,6 5,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Koolzaad 1995 - - - - - -
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Koolzaad 1998 - - - - - -
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Koolzaad 2000 108 0,0 0,2 1,2 3,2 6,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Koolzaad 2004 - - - - - -
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Graszaad 1995 2.930 0,1 0,3 1,8 4,5 9,6
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Graszaad 1998 3.589 0,1 0,3 1,4 2,7 7,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Graszaad 2000 2.773 0,0 0,5 1,6 3,2 5,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Graszaad 2004 2.748 0,0 0,4 1,5 3,1 5,9
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Pootaardappelen 1995 3.346 2,6 5,6 20,8 71,0 138,3
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Pootaardappelen 1998 3.276 3,2 6,6 16,7 33,6 100,6
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Pootaardappelen 2000 3.319 2,6 5,1 14,3 29,2 68,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Pootaardappelen 2004 2.451 1,7 4,5 14,3 34,3 74,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Consumptie-aardappelen 1995 12.977 0,4 3,5 11,6 20,8 32,5
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Consumptie-aardappelen 1998 11.696 0,8 4,7 14,2 22,6 32,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Consumptie-aardappelen 2000 11.136 0,8 3,5 12,2 20,2 40,4
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Consumptie-aardappelen 2004 8.013 1,2 4,1 11,3 20,1 26,3
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zetmeelaardappelen 1995 3.735 1,1 3,7 10,6 17,0 25,1
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zetmeelaardappelen 1998 3.516 2,0 2,6 11,0 19,8 24,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2000 2.918 1,4 2,4 12,1 22,4 26,3
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2004 2.163 1,2 2,5 12,7 18,6 26,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Suikerbieten 1995 19.189 0,7 1,4 3,6 7,1 9,4
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Suikerbieten 1998 18.256 0,5 1,5 3,5 6,2 15,8
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Suikerbieten 2000 17.098 0,1 1,7 3,6 6,0 10,3
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Suikerbieten 2004 14.001 0,5 1,7 3,4 5,5 8,2
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Snijmaïs 1995 39.085 0,0 1,0 3,2 6,2 9,7
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Snijmaïs 1998 35.922 0,0 0,7 2,0 4,1 10,6
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Snijmaïs 2000 31.236 0,0 0,3 0,8 1,6 4,2
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Snijmaïs 2004 27.976 0,1 0,5 0,9 1,3 2,8
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Poot- en plantuien 1995 - - - - - -
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Poot- en plantuien 1998 1.046 4,9 10,2 21,9 31,3 41,3
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Poot- en plantuien 2000 1.116 3,7 7,1 20,6 32,4 41,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Poot- en plantuien 2004 891 10,0 11,4 19,3 30,7 36,2
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zaaiuien 1995 3.030 5,0 10,3 17,5 25,1 33,4
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zaaiuien 1998 2.985 2,6 13,7 23,2 33,7 43,0
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zaaiuien 2000 2.968 2,8 9,0 21,3 31,1 42,5
Totaal chemische bestrijdingsmiddelen Zaaiuien 2004 3.172 5,8 9,8 20,7 29,6 34,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
(gewasbeschermingsmiddelen) in land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1992 wordt
door het CBS onderzoek gedaan naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
een aantal van de belangrijkste akker- en tuinbouwgewassen. Het CBS wil
hiermee voorzien in een gebleken behoefte. Deze behoefte bestaat onder meer
uit die van andere overheidsinstituten en ingenieursbureau's (om
bijvoorbeeld milieuindicatoren uit te rekenen).

De tabel bevat cijfers over het jaarlijkse gebruik van bestrijdingsmiddelen
per hectare per gewas. Verder bevat de tabel data als totaal gebruik per
gewas, gebruik per sector en gebruik over alle sectoren. Hierbij zijn ook
de oppervlakten en aantallen bedrijven met gebruik gegeven.

In het onderzoek zijn eveneens gegevens verzameld over alternatieven voor
chemische bestrijding, zoals mechanische onkruidbestrijding en biologische
bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in andere tabellen (zie
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 27 mei 2010: tabel stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor doorlopende tabel.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met gebruik
Bedrijven met gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Spreiding in het gebruik
De spreiding in het gebruik van middelen ten opzichte van het gemiddelde
gebruik.
Minimaal gebruik
Het kleinste gebruik per ha dat is waargenomen.
Gemiddeld laag gebruik
Het gemiddelde gebruik per hectare van de bedrijven met het laagste
gebruik per hectare (20% van het totale aantal bedrijven)
Gemiddeld gebruik
Het gemiddelde gebruik per ha van alle bedrijven.
Gemiddeld hoog gebruik
Het gemiddelde gebruik per hectare van de bedrijven met het hoogste
gebruik per hectare (20% van het totale aantal bedrijven)
Maximaal gebruik
Het hoogste gebruik per ha dat is waargenomen.