Plaatsnamen in Nederland 2010

Plaatsnamen in Nederland 2010

Plaats- en gemeentenamen Gemeentecode Gemeentenaam Provinciecode Provincienaam Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ? Plaatsnaam = gemeentenaam ? Plaatsnaam
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze 22 Drenthe nee ja Aa en Hunze
Aalsum 0056 Zuidhorn 20 Groningen nee nee Aalsum
Achterdiep 0018 Hoogezand-Sappemeer 20 Groningen nee nee Achterdiep
Amsterdam 0363 Amsterdam 27 Noord-Holland ja ja Amsterdam
Amsterdam-Zuidoost 0363 Amsterdam 27 Noord-Holland ja nee Amsterdam-Zuidoost
Bakhuizen 0653 Gaasterlân-Sleat 21 Friesland ja nee Bakhuizen
Balk 0653 Gaasterlân-Sleat 21 Friesland ja nee Balk
Gravenschans, 's- 0040 Slochteren 20 Groningen nee nee Gravenschans, 's-
Leiden 0546 Leiden 28 Zuid-Holland ja ja Leiden
Leidschenveen 0518 's-Gravenhage 28 Zuid-Holland nee nee Leidschenveen
Leijenburg 0518 's-Gravenhage 28 Zuid-Holland nee nee Leijenburg
Maria Gewanden 0917 Heerlen 31 Limburg nee nee Maria Gewanden
Woudrichem 0874 Woudrichem 30 Noord-Brabant ja ja Woudrichem
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Naast gemeentenamen komen in Nederland plaatsnamen voor.
Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen in Nederland in 2010.
In Nederland is een groot aantal plaatsnamen in gebruik. Deze plaatsen vallen lang niet altijd samen met gemeenten, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die vroeger zelfstandige gemeenten vormden, kunnen tegenwoordig deel uit maken van een grotere gemeente.
Plaatsen zijn bijvoorbeeld dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grotere stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen of recentere uitbreidingsgebieden). Ook zijn in de tabel namen opgenomen van omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.

Deze tabel stelt gebruikers in staat namen van plaatsen te lokaliseren naar gemeente en naar provincie.
Bovendien kan worden nagegaan of de naam van een plaats overeenkomt met de in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden (de PTT-woonplaats naam genoemd) zijn vastgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2010

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemeentecode
Codes van de gemeenten op 1 januari 2010.
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Gemeentenaam
Namen van de gemeenten op 1 januari 2010.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter Aar).
Provinciecode
Codes (20 t/m 31) van de provincies.
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Provincienaam
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ?
De plaatsnaam komt voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("ja").
De plaatsnaam komt niet voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("nee").
De in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden zijn vastgesteld worden ook wel de PTT-woonplaatsnamen genoemd.
Plaatsnaam = gemeentenaam ?
De plaatsnaam komt overeen met de naam van een gemeente ("ja").
De plaatsnaam komt niet overeen met de naam van een gemeente ("nee").
Plaatsnaam
Lijst van 6 387 plaatsnamen op 1 januari 2010.
Lidwoorden en voorvoegsels staan achter de plaatsnaam (bijvoorbeeld Aar, Ter).