Uitzendkrachten; waar werken ze 2008-2013

Uitzendkrachten; waar werken ze 2008-2013

Bedrijfstakken/branche (SBI 2008) Perioden Uitzendkrachten (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2008 205
A-U Alle economische activiteiten 2009 164
A-U Alle economische activiteiten 2010 166
A-U Alle economische activiteiten 2011 172
A-U Alle economische activiteiten 2012 169
A-U Alle economische activiteiten 2013 169
A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 4
B Delfstoffenwinning 2008 .
B Delfstoffenwinning 2009 .
B Delfstoffenwinning 2010 .
B Delfstoffenwinning 2011 .
B Delfstoffenwinning 2012 .
B Delfstoffenwinning 2013 .
C Industrie 2008 41
C Industrie 2009 24
C Industrie 2010 28
C Industrie 2011 33
C Industrie 2012 30
C Industrie 2013 32
D Energievoorziening 2008 2
D Energievoorziening 2009 3
D Energievoorziening 2010 2
D Energievoorziening 2011 2
D Energievoorziening 2012 2
D Energievoorziening 2013 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2008 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 2
F Bouwnijverheid 2008 14
F Bouwnijverheid 2009 12
F Bouwnijverheid 2010 10
F Bouwnijverheid 2011 13
F Bouwnijverheid 2012 15
F Bouwnijverheid 2013 16
G Handel 2008 16
G Handel 2009 14
G Handel 2010 14
G Handel 2011 13
G Handel 2012 12
G Handel 2013 12
H Vervoer en opslag 2008 16
H Vervoer en opslag 2009 10
H Vervoer en opslag 2010 13
H Vervoer en opslag 2011 12
H Vervoer en opslag 2012 14
H Vervoer en opslag 2013 14
I Horeca 2008 4
I Horeca 2009 5
I Horeca 2010 4
I Horeca 2011 6
I Horeca 2012 4
I Horeca 2013 5
J Informatie en communicatie 2008 9
J Informatie en communicatie 2009 7
J Informatie en communicatie 2010 6
J Informatie en communicatie 2011 4
J Informatie en communicatie 2012 6
J Informatie en communicatie 2013 3
K Financiële dienstverlening 2008 10
K Financiële dienstverlening 2009 7
K Financiële dienstverlening 2010 7
K Financiële dienstverlening 2011 8
K Financiële dienstverlening 2012 7
K Financiële dienstverlening 2013 9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 .
M Specialistische zakelijke diensten 2008 9
M Specialistische zakelijke diensten 2009 6
M Specialistische zakelijke diensten 2010 5
M Specialistische zakelijke diensten 2011 5
M Specialistische zakelijke diensten 2012 4
M Specialistische zakelijke diensten 2013 3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 26
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 21
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 19
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 20
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 24
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 15
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 14
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 17
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 15
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 13
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 13
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 12
P Onderwijs 2008 5
P Onderwijs 2009 3
P Onderwijs 2010 4
P Onderwijs 2011 4
P Onderwijs 2012 3
P Onderwijs 2013 4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 10
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 6
R Cultuur, sport en recreatie 2008 2
R Cultuur, sport en recreatie 2009 2
R Cultuur, sport en recreatie 2010 2
R Cultuur, sport en recreatie 2011 3
R Cultuur, sport en recreatie 2012 2
R Cultuur, sport en recreatie 2013 .
S Overige dienstverlening 2008 2
S Overige dienstverlening 2009 2
S Overige dienstverlening 2010 2
S Overige dienstverlening 2011 2
S Overige dienstverlening 2012 2
S Overige dienstverlening 2013 2
T Huishoudens 2008 .
T Huishoudens 2009 .
T Huishoudens 2010 .
T Huishoudens 2011 .
T Huishoudens 2012 .
T Huishoudens 2013 .
U Extraterritoriale organisaties 2008 .
U Extraterritoriale organisaties 2009 .
U Extraterritoriale organisaties 2010 .
U Extraterritoriale organisaties 2011 .
U Extraterritoriale organisaties 2012 .
U Extraterritoriale organisaties 2013 .
Onbekend 2008 17
Onbekend 2009 17
Onbekend 2010 19
Onbekend 2011 20
Onbekend 2012 19
Onbekend 2013 26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over uitzendkrachten naar de verschillende bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn. De indeling naar bedrijfstakken is gebaseerd op de SBI 2008 (Standaard Bedrijfsindeling 2008). Deze cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 4 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 4 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitzendkrachten
Een persoon (15 tot 65 jaar) die werkzaam is voor 12 uur of meer per week
die ingeschreven is bij een uitzendbureau en die met dat bureau een
arbeidsverhouding is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op
tijdelijke basis voor derden.