MBO; studievoortgang directe instroom, herkomstgroepering 2005-2008

MBO; studievoortgang directe instroom, herkomstgroepering 2005-2008

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijspositie in startjaar Peilmoment Niveau op peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Behaalde diploma's op peilmoment Startjaar 2008/'09 Totaal eerstejaars mbo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 105.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 86.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 2.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 18.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 19.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 45.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 19.480
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 80.860
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 67.570
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 1.530
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 13.700
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 16.460
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 35.870
Totaal mannen en vrouwen Autochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 13.300
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 5.860
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 4.410
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 200
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 980
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 900
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 2.330
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 1.440
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 4.240
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 3.090
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 170
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 760
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 520
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 1.640
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 1.150
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 4.850
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 3.810
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 220
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 900
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 710
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 1.980
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 1.050
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 3.410
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 2.520
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 120
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 600
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 470
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 1.340
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 880
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 1.340
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 950
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 80
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 270
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 190
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 410
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 390
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal deelnemers 5.320
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Totaal mbo-diploma 4.050
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 1 als hoogste diploma 340
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 2 als hoogste diploma 950
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 3 als hoogste diploma 710
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Niveau 4 als hoogste diploma 2.060
Totaal mannen en vrouwen Overig niet-westerse allochtoon Totaal deelnemers Begin van jaar 8 Totaal deelnemers Totaal deelnemers Geen diploma 1.260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van eerstejaars in het middelbaar beroepsonderwijs die in het voorafgaande jaar ander onderwijs volgden (directe instroom) naar herkomstgroepering, niveau, opleidingsrichting en sector startjaar, peilmoment, niveau op peilmoment, opleidingsrichting en sector op peilmoment en behaalde diploma's op peilmoment.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf startjaar 2005/'06 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2017:
Naam korte titel aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2008/'09
Het startjaar 2008/'09 omvat alle deelnemers die in het schooljaar 2008/'09 voor het eerst op 1 oktober in het mbo staan ingeschreven.

Tevens moet de betreffende deelnemer in 2007/'08 een inschrijving hebben in het voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie of hoger onderwijs. Het betreft dus deelnemers die direct instromen.
Totaal eerstejaars mbo
De totale groep deelnemers die in het betreffende startjaar voor het eerst in het mbo zat en het voorafgaande jaar ander onderwijs volgde.