Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2005-2009

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2005-2009

Geslacht Leeftijd Afstudeerrichting Herkomstgroepering Peilmoment Arbeidsmarktposities Perioden Afgestudeerden Hoger Onderwijs (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden master/vervolgopleiding (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2004/'05 55.180 33.060 32.480 580 22.120 800 18.980 2.340
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2005/'06 58.760 34.180 33.570 610 24.580 1.190 20.930 2.470
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2006/'07 62.530 36.500 35.880 610 26.030 1.430 21.970 2.630
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2007/'08 61.730 37.290 36.640 640 24.440 1.610 20.240 2.600
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2004/'05 55.180 33.060 32.480 580 22.120 800 18.980 2.340
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2005/'06 58.760 34.180 33.570 610 24.580 1.190 20.930 2.470
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2006/'07 62.530 36.500 35.880 610 26.030 1.430 21.970 2.630
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2007/'08
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2004/'05 55.180 33.060 32.480 580 22.120 800 18.980 2.340
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2005/'06 58.760 34.180 33.570 610 24.580 1.190 20.930 2.470
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2006/'07
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2007/'08
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2004/'05 55.180 33.060 32.480 580 22.120 800 18.980 2.340
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2005/'06
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2006/'07
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Totaal arbeidsmarktposities Cohort 2007/'08
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici. Er zijn gegevens opgenomen over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting van de afgestudeerden. De
afgestudeerden worden een aantal jaren gevolgd. Gegevens over de arbeidsmarktpositie (onder andere werk of uitkering) zijn jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Uitstromers hoger onderwijs; arbeidsmarktpositie, studiekenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Afgestudeerden Hoger Onderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het hoger onderwijs.
Hoger Beroepsonderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Hoger Beroepsonderwijs.
Afgestudeerden totaal
Afgestudeerden bachelor
Afgestudeerden master/vervolgopleiding
Afgestudeerden van master of
opleidingen die na het behalen van het bachelor
diploma in het hbo kunnen worden gevolgd. Vóór invoering van het
bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs
konden gediplomeerden van bepaalde hbo-opleidingen zich inschrijven voor
een vervolgopleiding. Deze opleidingen werden ook wel voortgezette of
tweede-fase-opleidingen genoemd. Na invoering van het
bachelor-masterstelsel in 2002/'03 zijn de meeste vervolgopleidingen in
het hbo omgezet in masteropleidingen.
Wetenschappelijk Onderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Wetenschappelijk Onderwijs.
Afgestudeerden totaal
Afgestudeerden bachelor
Afgestudeerden doctoraal/master
Afgestudeerden vervolgopleiding
Afgestudeerden van opleidingen die na het behalen van een doctoraal of
master diploma in het WO kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld
post-doctorale studies.