Pensioenaanspraken; alleenstaanden en ouders eenouderhuishoudens, 2005-2012

Pensioenaanspraken; alleenstaanden en ouders eenouderhuishoudens, 2005-2012

Type huishouden Leeftijd Herkomst Generatie Ooit of nooit gescheiden Perioden Aantal personen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (%)
Alleenstaande Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 1.536.100 5.200 12.700 51 2.000 7.300 29 25
Alleenstaande Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 387.250 9.300 12.700 39 4.300 8.000 25 35
Alleenstaande 35 tot 40 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 148.950 5.100 12.600 38 1.700 10.400 31 26
Alleenstaande 35 tot 40 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 18.250 5.400 12.800 37 1.800 10.200 29 21
Alleenstaande 40 tot 45 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 141.050 6.400 12.600 37 2.400 9.800 29 34
Alleenstaande 40 tot 45 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 37.250 6.700 12.800 35 2.500 10.400 29 28
Alleenstaande 45 tot 50 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 124.300 7.600 12.400 37 3.300 8.900 27 41
Alleenstaande 45 tot 50 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 57.050 7.900 12.700 36 3.300 9.400 26 32
Alleenstaande 50 tot 55 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 112.150 8.900 12.400 38 4.500 8.300 26 45
Alleenstaande 50 tot 55 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 76.450 9.200 12.600 38 4.200 8.100 24 35
Alleenstaande 55 tot 60 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 102.400 10.200 12.400 39 5.800 7.900 25 51
Alleenstaande 55 tot 60 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 90.350 10.500 12.600 40 5.200 7.300 23 38
Alleenstaande 60 tot 65 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 105.650 11.600 12.400 44 6.200 6.700 24 58
Alleenstaande 60 tot 65 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 94.300 11.800 12.600 43 5.700 6.200 21 41
Eenouderhuishouden Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 220.750 6.300 12.500 49 2.200 5.700 22 26
Eenouderhuishouden Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 252.550 8.000 12.800 43 3.200 7.600 26 35
Eenouderhuishouden 35 tot 40 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 31.900 5.100 12.600 52 1.200 5.900 24 15
Eenouderhuishouden 35 tot 40 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 24.650 5.500 13.000 53 1.300 6.200 25 18
Eenouderhuishouden 40 tot 45 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 38.550 6.300 12.500 46 1.800 6.700 25 25
Eenouderhuishouden 40 tot 45 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 52.000 6.800 12.900 47 1.900 7.300 27 29
Eenouderhuishouden 45 tot 50 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 33.800 7.500 12.300 41 2.800 7.200 24 36
Eenouderhuishouden 45 tot 50 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 66.600 8.100 12.900 42 3.000 8.200 27 38
Eenouderhuishouden 50 tot 55 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 27.150 8.700 12.200 38 4.000 7.500 23 46
Eenouderhuishouden 50 tot 55 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 55.150 9.200 12.800 38 4.300 8.700 26 44
Eenouderhuishouden 55 tot 60 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 17.600 9.900 12.100 37 5.100 7.200 22 53
Eenouderhuishouden 55 tot 60 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 28.500 10.300 12.600 38 5.500 8.200 24 47
Eenouderhuishouden 60 tot 65 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Nooit gescheiden 2012 10.000 11.000 11.900 43 4.900 5.500 20 57
Eenouderhuishouden 60 tot 65 jaar Totaal autochtonen en allochtonen Totaal alle generaties Ooit gescheiden 2012 11.700 11.400 12.300 39 6.000 6.800 22 47
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van personen zonder partner van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland. Alleen de pensioenaanspraken van de alleenstaande of de ouder in een eenouderhuishouden zijn opgenomen. Kortom, de aanspraken van thuiswonende kinderen telt niet mee. Ook institutionele huishoudens en overige huishoudens zijn niet opgenomen in deze statistiek.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per persoon. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen zonder partner woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen. Peildatum laatste vrijdag voor Kerst.
AOW (1e pijler)
De eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is de AOW. Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering van 70%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit AOW als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is het arbeidsgerelateerd pensioen. Dit pensioen wordt opgebouwd door de werknemer samen met de werkgever. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit arbeid. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit arbeidsgerelateerd pensioen als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Vermogen
Percentage personen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen (exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven 20.000 euro is meegeteld.