Spaarrekeningen; spaarvormen stand per 31 december 2008-2012

Spaarrekeningen; spaarvormen stand per 31 december 2008-2012

Spaarvormen Perioden Spaartegoed op 31 december (mln euro) Aantal spaarrekeningen op 31 december (x1000)
Totaal spaarvormen 2010 290.776 26.734
Totaal spaarvormen 2011 306.341 24.093
Totaal spaarvormen 2012 323.565 23.291
Multichannel sparen 2010 182.198 12.970
Multichannel sparen 2011 185.745 11.135
Multichannel sparen 2012 193.664 11.575
Internetsparen 2010 37.804 3.397
Internetsparen 2011 45.853 3.697
Internetsparen 2012 46.786 3.964
Duurzame spaarvormen 2010 6.114 82
Duurzame spaarvormen 2011 6.424 130
Duurzame spaarvormen 2012 5.660 159
Sparen ten behoeve van beleggen 2010 6.040 1.088
Sparen ten behoeve van beleggen 2011 6.433 1.036
Sparen ten behoeve van beleggen 2012 7.626 833
Spaarloon 2010 2.898 3.321
Spaarloon 2011 3.267 3.388
Spaarloon 2012 548 539
Jeugdsparen 2010 3.726 2.166
Jeugdsparen 2011 3.923 2.069
Jeugdsparen 2012 4.061 2.072
Totaal banksparen 2010 6.007 456
Totaal banksparen 2011 10.899 771
Totaal banksparen 2012 16.409 1.049
Banksparen voor pensioenopbouw 2010 2.385 161
Banksparen voor pensioenopbouw 2011 3.967 287
Banksparen voor pensioenopbouw 2012 6.106 436
Banksparen voor pensioenuitkering 2010 1.661 50
Banksparen voor pensioenuitkering 2011 2.496 79
Banksparen voor pensioenuitkering 2012 3.553 117
Banksparen voor eigenwoningschuld 2010 1.280 232
Banksparen voor eigenwoningschuld 2011 2.770 367
Banksparen voor eigenwoningschuld 2012 3.804 435
Banksparen van gouden handdruk 2010 680 13
Banksparen van gouden handdruk 2011 1.666 37
Banksparen van gouden handdruk 2012 2.945 62
Banksparen voor uitvaartsparen 2010 1 0
Banksparen voor uitvaartsparen 2011 1 0
Banksparen voor uitvaartsparen 2012 0 0
Sparen in vreemde valuta 2010 133 0
Sparen in vreemde valuta 2011 136 0
Sparen in vreemde valuta 2012 1.143 0
Overige spaarvormen 2010 45.855 3.253
Overige spaarvormen 2011 43.660 1.867
Overige spaarvormen 2012 47.668 3.100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over spaarrekeningen. Het betreft het aantal rekeningen en het totale tegoed op deze rekeningen op 31 december, per spaarvorm.
De berichtgevers zijn instellingen (banken) die deel uitmaken van het door de Nederlandsche Bank gehouden Register van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), als bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk 1992).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 1 juli 2013:
De cijfers voor 2012 zijn opgenomen en de tabel is stopgezet.
Jaar 2011 is aangepast, als gevolg van nieuw beschikbaar gekomen gegevens.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Spaarvormen stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks. Meer informatie over de verminderingen in het statistiekprogramma is te vinden in het strategisch meerjarenprogramma 2014-2018.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoed op 31 december
Aantal spaarrekeningen op 31 december