Uitzendkrachten; waar werken ze 2000-2007

Uitzendkrachten; waar werken ze 2000-2007

Bedrijfstakken/branche (SBI '93) Perioden Uitzendkrachten (X 1000)
A-Q Alle economische activiteiten .. 2000 195
A-Q Alle economische activiteiten .. 2001 voor revisie 187
A-Q Alle economische activiteiten .. 2001 na revisie 183
A-Q Alle economische activiteiten .. 2002 173
A-Q Alle economische activiteiten .. 2003 152
A-Q Alle economische activiteiten .. 2004 152
A-Q Alle economische activiteiten .. 2005 179
A-Q Alle economische activiteiten .. 2006 205
A-Q Alle economische activiteiten .. 2007 213
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2000 5
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2001 voor revisie 3
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2001 na revisie 3
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2002 4
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2003 5
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2004 5
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2005 5
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2006 6
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2007 7
C Winning van delfstoffen 2000 .
C Winning van delfstoffen 2001 voor revisie .
C Winning van delfstoffen 2001 na revisie .
C Winning van delfstoffen 2002 .
C Winning van delfstoffen 2003 .
C Winning van delfstoffen 2004 .
C Winning van delfstoffen 2005 .
C Winning van delfstoffen 2006 .
C Winning van delfstoffen 2007 .
D Industrie 2000 42
D Industrie 2001 voor revisie 43
D Industrie 2001 na revisie 36
D Industrie 2002 35
D Industrie 2003 32
D Industrie 2004 37
D Industrie 2005 37
D Industrie 2006 44
D Industrie 2007 47
E Productie en distributie van en .. 2000 .
E Productie en distributie van en .. 2001 voor revisie 2
E Productie en distributie van en .. 2001 na revisie 2
E Productie en distributie van en .. 2002 2
E Productie en distributie van en .. 2003 3
E Productie en distributie van en .. 2004 2
E Productie en distributie van en .. 2005 3
E Productie en distributie van en .. 2006 4
E Productie en distributie van en .. 2007 3
F Bouwnijverheid 2000 10
F Bouwnijverheid 2001 voor revisie 7
F Bouwnijverheid 2001 na revisie 8
F Bouwnijverheid 2002 7
F Bouwnijverheid 2003 6
F Bouwnijverheid 2004 8
F Bouwnijverheid 2005 11
F Bouwnijverheid 2006 14
F Bouwnijverheid 2007 15
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2000 21
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2001 voor revisie 15
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2001 na revisie 15
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2002 12
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2003 12
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2004 14
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2005 16
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2006 19
G Reparatie van consumentenartikelen .. 2007 18
H Horeca 2000 8
H Horeca 2001 voor revisie 6
H Horeca 2001 na revisie 7
H Horeca 2002 5
H Horeca 2003 5
H Horeca 2004 4
H Horeca 2005 4
H Horeca 2006 4
H Horeca 2007 6
I Vervoer, opslag en communicatie 2000 20
I Vervoer, opslag en communicatie 2001 voor revisie 16
I Vervoer, opslag en communicatie 2001 na revisie 17
I Vervoer, opslag en communicatie 2002 12
I Vervoer, opslag en communicatie 2003 10
I Vervoer, opslag en communicatie 2004 15
I Vervoer, opslag en communicatie 2005 18
I Vervoer, opslag en communicatie 2006 23
I Vervoer, opslag en communicatie 2007 24
J Financiële instellingen 2000 8
J Financiële instellingen 2001 voor revisie 9
J Financiële instellingen 2001 na revisie 11
J Financiële instellingen 2002 8
J Financiële instellingen 2003 7
J Financiële instellingen 2004 9
J Financiële instellingen 2005 10
J Financiële instellingen 2006 11
J Financiële instellingen 2007 10
K VH en handel in onroerend goed, .. 2000 23
K VH en handel in onroerend goed, .. 2001 voor revisie 22
K VH en handel in onroerend goed, .. 2001 na revisie 20
K VH en handel in onroerend goed, .. 2002 21
K VH en handel in onroerend goed, .. 2003 21
K VH en handel in onroerend goed, .. 2004 24
K VH en handel in onroerend goed, .. 2005 35
K VH en handel in onroerend goed, .. 2006 37
K VH en handel in onroerend goed, .. 2007 36
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2000 11
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2001 voor revisie 11
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2001 na revisie 12
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2002 13
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2003 8
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2004 9
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2005 13
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2006 14
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2007 14
M Onderwijs 2000 4
M Onderwijs 2001 voor revisie 3
M Onderwijs 2001 na revisie 3
M Onderwijs 2002 3
M Onderwijs 2003 3
M Onderwijs 2004 3
M Onderwijs 2005 3
M Onderwijs 2006 4
M Onderwijs 2007 4
N Gezondheids- en welzijnszorg 2000 9
N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 voor revisie 13
N Gezondheids- en welzijnszorg 2001 na revisie 11
N Gezondheids- en welzijnszorg 2002 13
N Gezondheids- en welzijnszorg 2003 9
N Gezondheids- en welzijnszorg 2004 6
N Gezondheids- en welzijnszorg 2005 7
N Gezondheids- en welzijnszorg 2006 9
N Gezondheids- en welzijnszorg 2007 8
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2000 8
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2001 voor revisie 7
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2001 na revisie 6
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2002 7
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2003 5
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2004 4
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2005 5
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2006 5
O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2007 7
P Particuliere huishoudens met .. 2000 .
P Particuliere huishoudens met .. 2001 voor revisie .
P Particuliere huishoudens met .. 2001 na revisie .
P Particuliere huishoudens met .. 2002 .
P Particuliere huishoudens met .. 2003 .
P Particuliere huishoudens met .. 2004 .
P Particuliere huishoudens met .. 2005 .
P Particuliere huishoudens met .. 2006 .
P Particuliere huishoudens met .. 2007 .
Q Extraterritoriale organisaties 2000 27
Q Extraterritoriale organisaties 2001 voor revisie .
Q Extraterritoriale organisaties 2001 na revisie .
Q Extraterritoriale organisaties 2002 .
Q Extraterritoriale organisaties 2003 .
Q Extraterritoriale organisaties 2004 .
Q Extraterritoriale organisaties 2005 .
Q Extraterritoriale organisaties 2006 .
Q Extraterritoriale organisaties 2007 .
Onbekend 2000 29
Onbekend 2001 voor revisie 29
Onbekend 2001 na revisie 30
Onbekend 2002 31
Onbekend 2003 24
Onbekend 2004 12
Onbekend 2005 10
Onbekend 2006 11
Onbekend 2007 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over uitzendkrachten naar de
verschillende bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn. De indeling naar
bedrijfstakken is gebaseerd op de SBI '93 (Standaard Bedrijfsindeling
'93). Deze cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als
achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke
bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2010:
In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor
het maken van de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode
is het CBS voor het eerst in staat om maandcijfers te maken
over de werkloosheid. Om de kwartaal- en jaarcijfers uit de
EBB te laten aansluiten op deze nieuwe werkloosheidscijfers,
is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit betekent
dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf
2001 zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd
en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in de tabel Uitzendkrachten;
waar werken ze

Toelichting onderwerpen

Uitzendkrachten
Een persoon (15 tot 65 jaar) die werkzaam is voor 12 uur of meer per week
die ingeschreven is bij een uitzendbureau en die met dat bureau een
arbeidsverhouding is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op
tijdelijke basis voor derden.