Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Geslacht Leeftijd Afstudeerrichting Herkomstgroepering Peilmoment Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Perioden Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Afgestudeerden met werk (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, totaal (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, voltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, deeltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Zelfstandigen (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Afgestudeerden met werk (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, voltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, deeltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Zelfstandigen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 410 360 80 280 50 1.830 1.780 1.220 560 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 - - - 0 0 0 - 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 10 0 0 0 0 20 20 10 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 20 20 0 20 0 140 140 80 60 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 10 10 0 10 - 0 0 0 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 0 0 - 10 10 0 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - 0 - - - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 20 10 10 10 10 30 30 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 0 10 - 40 40 10 40 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 20 20 10 20 - 20 20 20 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 210 210 50 160 0 70 70 30 40 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 0 10 0 1.390 1.360 1.000 360 30
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 80 50 10 40 30 80 80 60 20 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 30 20 0 10 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 400 330 120 210 70 2.110 2.020 1.620 400 90
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 - - - 0 - - - - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 0 - - - 0 20 10 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 10 10 0 10 0 170 160 130 30 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 0 0 0 0 - 0 0 - 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - - - - - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 30 10 10 10 10 50 50 40 10 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 0 10 0 20 20 0 20 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 10 10 10 10 - 30 30 30 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 230 230 90 130 0 70 70 60 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 0 10 0 1.490 1.430 1.160 270 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 70 30 10 30 40 220 220 180 40 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Één jaar na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 10 - 10 - 40 20 0 20 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 420 340 120 210 80 2.100 1.970 1.540 430 130
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 - - - 0 0 - - - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 0 - - - 0 20 10 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 20 10 0 10 0 160 150 120 30 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 10 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 0 0 - - - - - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 - - - - - 0 0 0 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 30 20 10 10 20 60 50 50 10 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 10 10 0 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 10 10 0 0 - 40 40 30 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 220 220 90 130 0 70 70 60 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 1.400 1.310 1.010 300 90
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 90 40 10 30 50 320 310 260 60 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Twee jaar na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 40 10 - 10 30
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 410 330 140 190 80 2.090 1.910 1.440 480 180
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 10 0 - 0 10 10 10 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 10 10 10 0 0 150 140 110 30 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 - - - - - 10 0 0 - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 30 10 10 10 20 60 50 40 10 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 0 10 - 10 10 10 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 10 10 0 0 - 40 40 30 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 230 230 100 120 0 60 60 50 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 1.390 1.270 950 310 120
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 90 40 20 20 50 320 320 230 90 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Drie jaar na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 40 10 - 10 30
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 420 340 140 190 90 2.070 1.800 1.260 540 280
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 - - - - - 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 10 0 0 - 0 10 10 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 10 10 10 0 0 160 150 110 40 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 0 0 0 - - 10 10 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 30 10 10 0 20 50 40 30 10 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 - 10 - 20 20 0 20 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 10 10 0 0 - 40 40 30 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 240 230 110 130 0 50 50 30 10 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 1.460 1.250 890 360 200
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 90 40 10 20 50 230 220 150 70 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vier jaar na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 10 - 10 0 50 20 - 20 40
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Vijf jaar na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 340 300 70 230 40 1.470 1.430 1.010 420 40
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 - - - 0 0 0 - 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen 1000m Nijverheid en energievoorziening Cohort 2003/'04 0 0 0 - 0 10 10 10 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen G Reparatie van consumentenartikelen .. Cohort 2003/'04 20 20 0 10 0 110 110 70 40 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen H Horeca Cohort 2003/'04 10 10 0 10 - 0 0 0 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen I Vervoer, opslag en communicatie Cohort 2003/'04 0 0 0 - - 0 0 - 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen J Financiële instellingen Cohort 2003/'04 0 0 - 0 - - - - - -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen 7000e Zakelijke dienstverlening (geen .. Cohort 2003/'04 20 10 0 0 10 30 30 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. Cohort 2003/'04 10 10 0 10 - 30 30 0 30 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Cohort 2003/'04 20 20 0 20 - 20 20 20 0 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen M Onderwijs Cohort 2003/'04 200 190 50 150 0 60 60 20 40 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen N Gezondheids- en welzijnszorg Cohort 2003/'04 10 10 - 10 - 1.120 1.100 830 270 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. Cohort 2003/'04 50 30 10 30 20 60 60 40 20 -
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Direct na afstuderen Onbekend Cohort 2003/'04 10 0 - 0 0 20 10 0 10 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Één jaar na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 330 280 110 180 40 1.670 1.620 1.330 290 60
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Autochtonen Één jaar na afstuderen 0000b Landbouw, bosbouw, visserij Cohort 2003/'04 0 - - - 0 - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici. Er zijn gegevens opgenomen over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting van de afgestudeerden. De
afgestudeerden worden een aantal jaren gevolgd. Gegevens over de arbeidsmarktpositie (onder andere werk of uitkering) zijn jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken, studiekenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Hoger Beroepsonderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Hoger Beroepsonderwijs.
Afgestudeerden vervolgopleiding
Afgestudeerden van
opleidingen die na het behalen van het bachelor
diploma in het hbo kunnen worden gevolgd. Vóór invoering van het
bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs
konden gediplomeerden van bepaalde hbo-opleidingen zich inschrijven voor
een vervolgopleiding. Deze opleidingen werden ook wel voortgezette of
tweede-fase-opleidingen genoemd. Na invoering van het
bachelor-masterstelsel in 2002/'03 zijn de meeste vervolgopleidingen in
het hbo omgezet in masteropleidingen.
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Wetenschappelijk Onderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Wetenschappelijk Onderwijs.
Afgestudeerden vervolgopleiding
Afgestudeerden van opleidingen die na het behalen van een doctoraal of
master diploma in het WO kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld
post-doctorale studies.
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.