Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Geslacht Leeftijd Afstudeerrichting Herkomstgroepering Peilmoment Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Perioden Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal Afgestudeerden met werk (aantal) Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal Werknemers, totaal (aantal) Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal Werknemers, voltijd (aantal) Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal Werknemers, deeltijd (aantal) Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal Zelfstandigen (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal Afgestudeerden met werk (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, totaal (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, voltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, deeltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden totaal Zelfstandigen (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor Afgestudeerden met werk (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, totaal (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, voltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, deeltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden bachelor Zelfstandigen (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Afgestudeerden met werk (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, totaal (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, voltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, deeltijd (aantal) Hoger Beroepsonderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Zelfstandigen (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal Afgestudeerden met werk (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, voltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal Werknemers, deeltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden totaal Zelfstandigen (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor Afgestudeerden met werk (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, voltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor Werknemers, deeltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden bachelor Zelfstandigen (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master Afgestudeerden met werk (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master Werknemers, totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master Werknemers, voltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master Werknemers, deeltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden doctoraal/master Zelfstandigen (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Afgestudeerden met werk (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, totaal (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, voltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Werknemers, deeltijd (aantal) Wetenschappelijk Onderwijs Afgestudeerden vervolgopleiding Zelfstandigen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 1999/'00 41.320 40.500 - - 810 28.530 27.940 - - 590 28.150 27.600 - - 540 380 340 - - 40 12.790 12.560 - - 230 0 0 - - - 11.270 11.100 - - 170 1.520 1.460 - - 60
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2000/'01 40.940 40.160 20.940 19.220 780 28.000 27.440 13.610 13.830 570 27.670 27.140 13.500 13.640 530 330 300 110 190 30 12.940 12.720 7.330 5.390 220 10 10 0 10 0 11.320 11.160 6.210 4.950 160 1.600 1.550 1.120 430 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2001/'02 41.340 40.560 19.050 21.510 770 27.890 27.330 12.050 15.280 560 27.520 27.010 11.970 15.040 510 370 320 80 250 50 13.450 13.230 7.000 6.230 220 20 20 0 10 - 11.670 11.500 5.820 5.690 160 1.770 1.720 1.180 540 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2002/'03 41.000 40.200 15.090 25.110 810 27.200 26.630 9.360 17.260 580 26.850 26.320 9.320 17.000 540 350 310 50 260 40 13.800 13.570 5.720 7.850 230 90 80 30 50 0 11.910 11.720 4.550 7.180 180 1.810 1.760 1.140 620 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd, totaal Alle afstudeerrichtingen Totaal herkomstgroeperingen Direct na afstuderen Totaal bedrijfstakken/branches Cohort 2003/'04 42.050 41.120 16.580 24.540 930 27.240 26.600 9.940 16.660 650 26.830 26.240 9.860 16.370 600 410 360 80 280 50 14.810 14.520 6.630 7.890 290 270 250 100 150 10 12.710 12.490 5.310 7.180 220 1.830 1.780 1.220 560 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici. Er zijn gegevens opgenomen over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting van de afgestudeerden. De
afgestudeerden worden een aantal jaren gevolgd. Gegevens over de arbeidsmarktpositie (onder andere werk of uitkering) zijn jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Uitstromers hoger onderwijs met werk; bedrijfstakken, studiekenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Afgestudeerden Hoger Onderwijs, totaal
De afgestudeerden van voltijdstudies in het hoger onderwijs.
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Hoger Beroepsonderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Hoger Beroepsonderwijs.
Afgestudeerden totaal
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Afgestudeerden bachelor
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Afgestudeerden vervolgopleiding
Afgestudeerden van
opleidingen die na het behalen van het bachelor
diploma in het hbo kunnen worden gevolgd. Vóór invoering van het
bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs
konden gediplomeerden van bepaalde hbo-opleidingen zich inschrijven voor
een vervolgopleiding. Deze opleidingen werden ook wel voortgezette of
tweede-fase-opleidingen genoemd. Na invoering van het
bachelor-masterstelsel in 2002/'03 zijn de meeste vervolgopleidingen in
het hbo omgezet in masteropleidingen.
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Wetenschappelijk Onderwijs
De afgestudeerden van voltijdstudies in het Wetenschappelijk Onderwijs.
Afgestudeerden totaal
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Afgestudeerden bachelor
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Afgestudeerden doctoraal/master
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.
Afgestudeerden vervolgopleiding
Afgestudeerden van opleidingen die na het behalen van een doctoraal of
master diploma in het WO kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld
post-doctorale studies.
Afgestudeerden met werk
Afgestudeerden met de arbeidsmarktpositie 'werknemer' of 'zelfstandige'.
Werknemers, totaal
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Werknemers, voltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment voltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het voltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Werknemers, deeltijd
Afgestudeerden die op het peilmoment in deeltijd als werknemer
werkten in Nederland. Als een afgestudeerde meer dan een baan
had, is het in deeltijd werkzaam zijn vastgesteld voor alle banen samen.
Een aantal van deze afgestudeerden ontvangt tevens een uitkering en/of
is tevens werkzaam als zelfstandige.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering die in Nederland wonen en
werken. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies)
zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes. Op het
moment van het samenstellen van het SSB over het verslagjaar hebben nog
niet alle zelfstandigen aangifte gedaan. Daarom worden de ontbrekende
zelfstandigen waargenomen via andere registraties van de Belastingdienst.