Research en development (R&D); kerncijfers, 2002-2010

Research en development (R&D); kerncijfers, 2002-2010

Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Totaal R&D-uitgaven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Bedrijven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Instellingen (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Totaal arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Bedrijven (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Instellingen (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Hoger onderwijsinstellingen (x 1 000)
2002 8.747 4.543 1.164 3.040 91,5 47,0 13,7 30,8
2003 9.146 4.804 1.216 3.126 90,2 44,5 14,3 31,4
2004 9.470 5.071 1.253 3.146 95,7 50,0 13,6 32,1
2005 9.772 5.169 1.216 3.387 93,6 48,6 12,7 32,3
2006 10.175 5.480 1.260 3.435 97,8 52,8 12,8 32,2
2007 10.342 5.495 1.259 3.588 93,7 49,2 12,1 32,4
2008 10.502 5.263 1.259 3.980 93,4 48,0 12,2 33,2
2009 10.408 4.900 1.327 4.181 87,8 42,3 11,4 34,1
2010 10.892 5.218 1.279 4.395 100,5 54,1 11,4 35,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- bedrijven;
- instellingen, bestaande uit:
* onderzoeksinstellingen;
* rijksdiensten;
* instellingen zorg en welzijn;
* overige instellingen.
- Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
* de publiek gefinancierde universiteiten;
* de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
* het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
Cijfers voor bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen over 2010 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 3-5-2013 en voortgezet als "Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D)
bij bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen.
Totaal R&D-uitgaven
Totaal aan door met het eigen personeel verrichte R&D-uitgaven door
bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer
werkzame personen.
Bedrijven
Bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen
Instellingen met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen, bestaande uit:
- onderzoeksinstellingen;
- rijksdiensten;
- instellingen zorg en welzijn;
- overige instellingen.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf of instelling omgerekend naar arbeidsjaren,
ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's)
genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D
bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar.
Totaal arbeidsjaren
Totaal aan arbeidsjaren van het eigen R&D-personeel van bedrijven,
instellingen en hoger onderwijsinstellingen.
Bedrijven
Bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen
Instellingen met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen, bestaande uit:
- onderzoeksinstellingen;
- rijksdiensten;
- instellingen zorg en welzijn;
- overige instellingen.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).