Research en development (R&D); kerncijfers, 2002-2010


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- bedrijven;
- instellingen, bestaande uit:
* onderzoeksinstellingen;
* rijksdiensten;
* instellingen zorg en welzijn;
* overige instellingen.
- Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
* de publiek gefinancierde universiteiten;
* de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
* het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
Cijfers voor bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen over 2010 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 3-5-2013 en voortgezet als "Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Research en development (R&D); kerncijfers, 2002-2010

Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelTotaal R&D-uitgaven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelBedrijven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelInstellingen (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelHoger onderwijsinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelTotaal arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelBedrijven (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelInstellingen (x 1 000) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelHoger onderwijsinstellingen (x 1 000)
2002 8.747 4.543 1.164 3.040 91,5 47,0 13,7 30,8
2003 9.146 4.804 1.216 3.126 90,2 44,5 14,3 31,4
2004 9.470 5.071 1.253 3.146 95,7 50,0 13,6 32,1
2005 9.772 5.169 1.216 3.387 93,6 48,6 12,7 32,3
2006 10.175 5.480 1.260 3.435 97,8 52,8 12,8 32,2
2007 10.342 5.495 1.259 3.588 93,7 49,2 12,1 32,4
2008 10.502 5.263 1.259 3.980 93,4 48,0 12,2 33,2
2009 10.408 4.900 1.327 4.181 87,8 42,3 11,4 34,1
2010 10.892 5.218 1.279 4.395 100,5 54,1 11,4 35,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens