Research en development; hoger onderwijsinstellingen


Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief.

Wijzigingen per 11 oktober 2019:
De definitieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In augustus 2020 worden definitieve cijfers over 2018 gepubliceerd.

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelTotaal uitgaven eigen R&D (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelExploitatiekostenTotaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelInvesteringenTotaal (mln euro) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DTotaal (x 1 000) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DOnderzoekers (x 1 000) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DOverig personeel (x 1 000) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelArbeidsjaren totaal (1 000 arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOnderzoekers (1 000 arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOverig personeel (1 000 arbeidsjaren)
2014 4.262 3.869 393 38,7 25,4 13,3 33,2 21,9 11,3
2015 4.393 4.036 357 39,0 25,8 13,2 33,6 22,3 11,3
2016 4.304 4.039 265 38,4 25,6 12,9 33,3 22,2 11,1
2017 4.506 4.175 331 39,5 26,1 13,4 34,4 22,8 11,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens