Research en development; instellingen, bedrijfsomvang 2002 - 2012

Research en development; instellingen, bedrijfsomvang 2002 - 2012

Instellingen Bedrijfsomvang Perioden R&D-uitgaven Totaal uitgaven eigen R&D (mln euro) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Totaal (aantal) R&D-personeel Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Arbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) Instellingen met eigen R&D (aantal)
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2002 1.164 14.917 . 13.721 76
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2003 1.216 15.957 4.214 14.292 103
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2004 1.253 15.137 4.702 13.578 131
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 1.216 14.133 4.533 12.706 129
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 1.260 14.627 5.005 12.765 112
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 1.259 14.126 4.876 12.140 106
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 1.259 13.848 . 12.182 111
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 1.327 13.116 4.244 11.416 82
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 1.279 13.388 4.390 11.424 76
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2011 1.319 13.447 4.833 11.228 85
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2012* 1.367 13.861 5.957 12.074 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de R&D activiteiten van instellingen in Nederland. Het gaat daarbij om:
- het aantal instellingen met eigen R&D-activiteiten;
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op instellingen met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar omvang van de instelling.

Gegevens beschikbaar vanaf 2002 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2011 zijn definitief.
De gegevens over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

R&D-uitgaven
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Totaal uitgaven eigen R&D
R&D-personeel
Personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het
gebied van research en development (R&D). Het personeel is in dienst van
de betreffende instelling.
Werkzame personen betrokken bij R&D
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van de betreffende instelling. Dit aantal werkzame personen bestaat uit
onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor R&D.
Totaal
Vrouwen
Vrouwelijk personeel (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van de betreffende instelling. Dit aantal vrouwelijke werkzame personen
bestaat uit onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet
voor R&D.
Totaal vrouwen
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van de betreffende instelling omgerekend naar arbeidsjaren, ook wel
fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's) genoemd.
Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is,
telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren bestaat uit
onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor R&D.
Arbeidsjaren totaal
Instellingen met eigen R&D
Aantal instellingen dat met eigen personeel R&D verricht. Het gaat hier om
instellingen met 10 en meer werkzame personen.