Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie, 2008

Bewerk tabel
Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven
die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende
werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld
in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard
Bedrijfsindeling.
In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt
aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot
recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een
eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft.
Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking
weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is
de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor
het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Eural-code een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.

Sinds 2008 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Standaard Bedrijfsindeling
2008 (SBI 2008). Hiermee is de SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van
de uitkomsten van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling
met de uitkomsten van voorgaande jaren is niet altijd zinvol. Om die reden
staan in deze tabel alleen cijfers over 2008.
Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over 2008 en voorgaande
jaren zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2008 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie, 2008

Perioden Aanvoer afval naar afvalcategorieTotaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalGlas,papier,hout,kunststof e.d. (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorieChemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingTotaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingEindproduct (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingTotaal reststoffen (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingHergebruik (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingVerbranden (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingStorten (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingScheiden achteraf (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemmingReststoffen naar verwerkingOnbekend (1 000 ton)
2008 15.437 15.122 1.716 1.645 150 169 49 11.232 161 315 15.437 14.412 1.023 469 37 328 35 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens