Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15


Deze tabel bevat de cijfers van de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn gepubliceerd naar provincie.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15

Regio's Perioden ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeTotaal zuiveringsinstallaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeMechanische zuiveringsinstallaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeFysisch-chemische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesTotaal biologische installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesBiologisch aërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesBiologisch anaërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesCombinatie anaëroob-aërobe inst. (aantal) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCapaciteit (1 000 i.e.) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingTotaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingVergisten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingInzet als brandstof (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingTotaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingVergisten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingInzet als brandstof (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg)
Nederland 2015 432 24 199 209 154 14 41 13.805 218 1.087.004 144.978 30.819 110.337 83.381 79.833 306.092 98.764 232.799 198.187 14.152 3.095 20.404 32.014 12.961 34.249 23.102 58.209
Groningen (PV) 2015 28 5 6 17 13 0 4 1.045 15 147.013 53.091 0 12.872 2.261 180 52.151 10.979 15.478 15.985 2.277 0 2.394 917 71 6.173 839 3.314
Friesland (PV) 2015 20 1 10 9 5 2 2 457 10 50.045 8.869 0 0 341 18 39.742 924 150 5.147 1.396 0 0 212 18 3.421 93 7
Drenthe (PV) 2015 11 0 5 6 3 0 3 488 6 55.775 7.987 0 0 0 1.362 20.777 0 25.649 6.700 1.423 0 0 0 1.009 2.767 0 1.501
Overijssel (PV) 2015 35 2 20 13 10 2 1 280 16 37.677 0 0 0 1.400 3.363 25.700 5.240 1.973 3.797 0 0 0 800 346 2.058 314 279
Flevoland (PV) 2015 5 0 2 3 1 1 1 195 3 5.605 0 0 4.595 0 0 1.010 0 0 904 0 0 666 0 0 237 0 0
Gelderland (PV) 2015 62 3 31 28 20 3 5 1.574 32 154.016 10.866 639 0 6.276 897 71.215 26.748 37.376 31.332 618 30 0 3.601 555 8.474 9.791 8.263
Utrecht (PV) 2015 12 1 8 3 3 0 0 72 4 11.286 0 0 0 1.409 110 9.739 0 29 1.542 0 0 0 472 110 957 0 3
Noord-Holland (PV) 2015 44 3 20 21 19 1 1 822 21 93.252 0 0 39.078 16.028 4.506 10.637 8.354 14.649 18.178 0 0 7.764 4.902 992 1.383 368 2.769
Zuid-Holland (PV) 2015 71 1 19 51 40 2 9 2.703 46 251.356 30.534 13.822 8.452 26.370 63.118 34.248 14.895 59.915 51.853 5.289 1.659 1.194 9.969 8.068 3.585 2.500 19.588
Zeeland (PV) 2015 15 0 2 13 9 0 4 1.224 12 30.566 5.872 0 11.913 1.653 4.641 0 4.470 2.016 7.677 568 0 3.557 485 1.382 0 1.341 345
Noord-Brabant (PV) 2015 90 8 52 30 19 3 8 2.862 35 150.553 22.553 0 28.900 20.364 1.221 34.188 17.641 25.687 25.122 1.570 0 3.244 8.642 332 4.368 3.058 3.908
Limburg (PV) 2015 39 0 24 15 12 0 3 2.084 18 99.859 5.205 16.358 4.527 7.277 417 6.685 9.513 49.876 29.952 1.011 1.407 1.584 2.014 78 826 4.798 18.234
Bron: CBS.
Verklaring van tekens