Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Perioden Vervoerd ladinggewicht Totaal vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Binnenlands goederenvervoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Totaal internationaal goederenvervoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Totaal aan- en afvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Aanvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Afvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Doorvoer (1 000 ton) Ladingtonkilometer Totaal afgelegde ladingtonkilometer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Binnenlands goederenvervoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Totaal internationaal goederenvervoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Totaal aan- en afvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Aanvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Afvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Doorvoer (mln tonkm) Totaal afgelegde treinkilometers (1 000 km)
2010 35.536 4.733 30.803 28.546 7.869 20.677 2.257 5.925 950 4.975 4.606 1.153 3.453 369 8.722
2011 39.174 5.568 33.606 31.779 8.301 23.478 1.827 6.378 971 5.407 5.083 1.220 3.863 324 8.082
2012 37.627 3.219 34.407 32.629 8.172 24.458 1.778 6.142 612 5.530 5.212 1.212 4.000 318 7.818
2013 38.927 3.247 35.680 33.834 7.902 25.932 1.846 6.078 538 5.539 5.239 1.115 4.124 300 7.827
2014 39.367 3.267 36.100 34.770 8.519 26.251 1.330 6.169 542 5.628 5.402 1.243 4.159 226 7.710
2015 41.721 3.133 38.589 36.509 9.463 27.046 2.080 6.545 466 6.080 5.756 1.406 4.350 324 8.206
2016 42.615 2.892 39.723 37.354 9.885 27.469 2.369 6.641 421 6.221 5.865 1.468 4.397 356 8.242
2017 41.190 2.732 38.458 35.076 10.105 24.971 3.383 6.467 423 6.044 5.475 1.508 3.967 569 7.724
2018** 41.577 3.193 38.384 34.380 9.855 24.525 4.003 7.026 509 6.517 5.790 1.749 4.041 727 8.525
2019 1e kwartaal** 11.426 830 10.596 9.405 2.425 6.980 1.191 1.883 131 1.752 1.536 376 1.159 216 2.299
2019 2e kwartaal** 10.780 799 9.981 8.858 2.324 6.534 1.123 1.794 129 1.665 1.462 366 1.096 202 2.234
2019 3e kwartaal** 10.447 800 9.648 8.608 2.307 6.301 1.039 1.774 125 1.649 1.464 375 1.089 185 2.270
2019 4e kwartaal** 10.000 795 9.205 8.229 2.171 6.058 976 1.629 120 1.509 1.334 334 1.000 175 2.137
2019** 42.654 3.224 39.430 35.100 9.228 25.872 4.330 7.080 505 6.575 5.796 1.451 4.345 778 8.940
2020 1e kwartaal* 10.747 759 9.988 8.979 2.381 6.598 1.008 1.794 119 1.675 1.489 367 1.122 186 2.243
2020 2e kwartaal* 8.676 720 7.955 7.074 2.071 5.003 881 1.461 113 1.348 1.183 322 862 165 1.857
2020 3e kwartaal* 9.585 854 8.731 7.734 2.380 5.355 996 1.589 133 1.456 1.273 363 910 183 2.066
2020 4e kwartaal* 11.009 879 10.130 8.941 2.472 6.469 1.190 1.820 138 1.683 1.469 381 1.088 214 2.267
2020* 40.017 3.213 36.804 32.729 9.303 23.425 4.076 6.665 503 6.162 5.414 1.432 3.982 747 8.433
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
De cijfers over de kwartalen van 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers komen beschikbaar 3 maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Totaal vervoerd ladinggewicht
Het totaal vervoerde ladinggewicht in het binnenlandse en internationale goederenvervoer per spoor.
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer met laad- en losplaats in Nederland.
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Totaal internationaal goederenvervoer
Aan- en afvoer
Goederenvervoer per spoor, met een laad- of losplaats in Nederland gekoppeld aan een plaats van lading óf lossing in het buitenland.
Totaal aan- en afvoer
Aanvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in het buitenland is geladen en in Nederland is gelost.
Afvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in Nederland is geladen en in het buitenland is gelost.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.

Het betreft de ladingtonkilometers op het Nederlandse spoorwegnet, ook bij het internationale vervoer (hier zijn de ladingtonkilometers op het buitenlandse deel van het traject dus niet meegeteld).
Totaal afgelegde ladingtonkilometer
Totaal afgelegde ladingtonkilometers in het binnenlandse en internationale goederenvervoer per spoor.
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer met laad- en losplaats in Nederland.
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Totaal internationaal goederenvervoer
Aan- en afvoer
Goederenvervoer per spoor, met een laad- of losplaats in Nederland gekoppeld aan een plaats van lading óf lossing in het buitenland.
Totaal aan- en afvoer
Aanvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in het buitenland is geladen en in Nederland is gelost.
Afvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in Nederland is geladen en in het buitenland is gelost.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.
Totaal afgelegde treinkilometers
De afstand in kilometers afgelegd door goederentreinen op Nederlands grondgebied.