E-commerce in- en verkoop bij bedrijven;bedrijfsgrootte en -tak 2008 - 2009

Bewerk tabel

Deze tabel geeft cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat hierbij specifiek over de mate waarin bedrijven externe netwerken, waaronder internet, gebruiken voor e-commerce (in- en verkoop). De tabel laat zien hoeveel procent van de totale inkoopwaarde en hoeveel procent van de totale omzet via het gebruik van externe netwerken wordt gerealiseerd.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008 t/m 2009

Status van de cijfers:
2008 t/m 2009 zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 januari 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

E-commerce in- en verkoop bij bedrijven;bedrijfsgrootte en -tak 2008 - 2009

Perioden Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)Totaal (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)C Industrie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)D-E Energievoorziening en afvalbeheer (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)F Bouwnijverheid (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)G Handel (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)H Vervoer en opslag (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)I Horeca (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)J Informatie en communicatie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)L Verhuur en handel van onroerend goed (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)M Specialistische zakelijke diensten (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)N Verhuur en overige zakelijke diensten (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)Q Gezondheids- en welzijnszorg (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasseTotaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse10 tot 20 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse20 tot 50 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse50 tot 100 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse100 tot 250 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse250 tot 500 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse500 en meer werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)Totaal (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)C Industrie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)D-E Energievoorziening en afvalbeheer (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)F Bouwnijverheid (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)G Handel (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)H Vervoer en opslag (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)I Horeca (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)J Informatie en communicatie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)L Verhuur en handel van onroerend goed (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)M Specialistische zakelijke diensten (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)N Verhuur en overige zakelijke diensten (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI2008)Q Gezondheids- en welzijnszorg (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasseTotaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse10 tot 20 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse20 tot 50 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse50 tot 100 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse100 tot 250 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse250 tot 500 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse500 en meer werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde)
2008 16,6 9,9 6,3 8,1 24,8 6,3 18,3 12,6 9,7 9,7 5,3 8,6 16,6 12,1 13,8 14,4 12,5 18,4 22,2 12,1 15,0 3,2 2,3 14,4 26,0 9,7 8,0 5,5 5,5 7,6 4,6 12,1 6,8 8,3 11,6 13,4 13,3 14,7
2009 17,0 11,3 7,2 7,6 24,1 12,0 20,1 11,1 8,3 8,3 6,5 8,4 17,0 11,3 11,7 12,9 12,0 17,5 25,6 14,1 17,3 7,8 2,2 17,3 22,0 14,9 9,6 8,5 8,5 8,7 6,3 14,1 9,9 10,6 12,4 15,7 17,5 15,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens