Research & Development door bedrijven; SBI, bedrijfsgrootte, 2008-2010


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van researchen development (R&D) van bedrijven, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen.
Het gaat daarbij om:
- het aantal bedrijven met eigen R&D-activiteiten;
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als
in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Wijzigingen per 18 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Research & Development door bedrijven; SBI, bedrijfsgrootte, 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden R&D-uitgavenTotaal uitgaven eigen R&D (mln euro) R&D-uitgavenExploitatiekostenTotaal (mln euro) R&D-uitgavenExploitatiekostenBruto loonkosten (mln euro) R&D-uitgavenExploitatiekostenOverige exploitatiekosten (mln euro) R&D-uitgavenInvesteringenTotaal (mln euro) R&D-uitgavenInvesteringenGebouwen (mln euro) R&D-uitgavenInvesteringenOverige investeringen (mln euro) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DTotaal (aantal) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DOnderzoekers (aantal) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DAssistenten (aantal) R&D-personeelWerkzame personen betrokken bij R&DOverig personeel (aantal) R&D-personeelVrouwenTotaal vrouwen (aantal) R&D-personeelVrouwenOnderzoekers (aantal) R&D-personeelVrouwenAssistenten (aantal) R&D-personeelVrouwenOverig personeel (aantal) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelArbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOnderzoekers (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelAssistenten (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOverig personeel (arbeidsjaren) Bedrijven met eigen R&D (aantal)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 5.263 . . . . . . 64.343 31.490 21.269 11.585 . . . . 48.019 24.910 16.250 6.859 3.186
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 4.900 4.562 3.283 1.279 320 130 191 52.027 24.212 19.489 8.331 9.037 3.430 3.409 2.199 42.336 20.477 15.983 5.876 2.471
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 5.218 . . . . . . 72.799 33.479 24.410 14.910 . . . . 54.139 26.588 19.401 8.150 4.603
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2008 390 . . . . . . 11.889 6.546 2.824 2.519 . . . . 7.496 4.422 1.829 1.244 1.737
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2009 411 386 310 76 26 5 20 8.232 4.430 2.380 1.422 1.214 490 322 397 5.435 3.245 1.461 729 1.199
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2010 542 . . . . . . 16.530 7.850 3.962 4.717 . . . . 10.467 5.976 2.573 1.917 2.755
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2008 862 . . . . . . 14.456 6.895 4.647 2.915 . . . . 10.647 5.435 3.391 1.821 1.052
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2009 945 882 633 249 62 22 41 13.780 5.875 5.178 2.730 2.329 782 940 610 10.339 4.693 3.961 1.684 948
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2010 1.110 . . . . . . 19.888 8.234 6.603 5.051 . . . . 13.770 6.317 5.011 2.442 1.392
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2008 4.012 . . . . . . 37.998 18.048 13.798 6.151 . . . . 29.877 15.053 11.029 3.794 396
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2009 3.543 3.294 2.340 954 232 103 130 30.016 13.906 11.931 4.179 5.494 2.158 2.147 1.192 26.562 12.539 10.561 3.463 324
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2010 3.566 . . . . . . 36.380 17.395 13.844 5.141 . . . . 29.903 14.295 11.817 3.791 456
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 3.758 . . . . . . 39.420 18.018 14.824 6.579 . . . . 31.760 15.024 12.346 4.391 1.645
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 3.555 3.315 2.355 960 240 103 137 33.604 14.132 14.371 5.104 5.446 2.178 2.119 1.151 28.590 12.607 12.443 3.539 1.367
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 3.541 . . . . . . 39.996 17.089 15.183 7.724 . . . . 31.522 14.651 12.589 4.282 1.907
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2008 108 . . . . . . 4.412 2.141 1.147 1.124 . . . . 2.289 1.298 589 401 687
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2009 134 123 100 23 11 2 9 3.208 1.531 1.114 562 305 113 118 69 1.978 1.072 645 261 508
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2010 161 . . . . . . 5.163 1.836 1.408 1.919 . . . . 2.823 1.384 875 565 850
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2008 424 . . . . . . 7.612 3.183 2.663 1.766 . . . . 5.564 2.634 1.894 1.037 705
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2009 454 425 311 114 29 8 20 6.897 2.792 2.492 1.615 816 335 276 208 5.099 2.355 1.911 832 634
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2010 431 . . . . . . 8.370 3.143 3.119 2.108 . . . . 5.844 2.624 2.311 909 797
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2008 3.226 . . . . . . 27.396 12.694 11.014 3.688 . . . . 23.907 11.092 9.862 2.953 252
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2009 2.967 2.766 1.944 822 200 92 108 23.500 9.808 10.765 2.926 4.326 1.730 1.724 874 21.513 9.180 9.887 2.446 225
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2010 2.949 . . . . . . 26.463 12.110 10.656 3.697 . . . . 22.855 10.643 9.403 2.808 260
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 1.307 . . . . . . 22.550 12.230 5.874 4.445 . . . . 14.369 8.863 3.422 2.084 1.358
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 1.137 1.056 812 244 64 19 45 16.564 9.185 4.522 2.859 3.239 1.208 1.112 919 12.231 7.102 3.041 2.088 978
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 1.483 . . . . . . 29.130 15.291 8.538 5.301 . . . . 20.522 11.123 6.334 3.065 2.329
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2008 257 . . . . . . 6.859 4.104 1.550 1.204 . . . . 4.698 2.879 1.126 692 948
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2009 259 244 201 43 14 3 11 4.814 2.865 1.184 765 880 377 204 299 3.297 2.143 747 407 640
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2010 357 . . . . . . 10.361 5.761 2.500 2.099 . . . . 7.154 4.426 1.647 1.082 1.659
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2008 394 . . . . . . 6.093 3.424 1.711 958 . . . . 4.532 2.570 1.297 665 307
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2009 437 x 291 x x x x 6.121 2.799 2.357 967 x x x x 4.625 2.107 1.764 755 270
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2010 581 . . . . . . 10.025 4.833 3.082 2.110 . . . . 7.098 3.486 2.410 1.202 521
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2008 656 . . . . . . 9.598 4.702 2.613 2.283 . . . . 5.140 3.414 999 727 103
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2009 441 x 320 x x x x 5.629 3.522 981 1.126 x x x x 4.308 2.852 530 926 67
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2010 545 . . . . . . 8.744 4.696 2.957 1.091 . . . . 6.269 3.211 2.277 781 148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens