Research & Development door bedrijven; SBI, bedrijfsgrootte, 2008-2010

Research & Development door bedrijven; SBI, bedrijfsgrootte, 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden R&D-uitgaven Totaal uitgaven eigen R&D (mln euro) R&D-uitgaven Exploitatiekosten Totaal (mln euro) R&D-uitgaven Exploitatiekosten Bruto loonkosten (mln euro) R&D-uitgaven Exploitatiekosten Overige exploitatiekosten (mln euro) R&D-uitgaven Investeringen Totaal (mln euro) R&D-uitgaven Investeringen Gebouwen (mln euro) R&D-uitgaven Investeringen Overige investeringen (mln euro) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Totaal (aantal) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Onderzoekers (aantal) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Assistenten (aantal) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Overig personeel (aantal) R&D-personeel Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) R&D-personeel Vrouwen Onderzoekers (aantal) R&D-personeel Vrouwen Assistenten (aantal) R&D-personeel Vrouwen Overig personeel (aantal) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Arbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Onderzoekers (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Assistenten (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Overig personeel (arbeidsjaren) Bedrijven met eigen R&D (aantal)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 5.263 . . . . . . 64.343 31.490 21.269 11.585 . . . . 48.019 24.910 16.250 6.859 3.186
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 4.900 4.562 3.283 1.279 320 130 191 52.027 24.212 19.489 8.331 9.037 3.430 3.409 2.199 42.336 20.477 15.983 5.876 2.471
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 5.218 . . . . . . 72.799 33.479 24.410 14.910 . . . . 54.139 26.588 19.401 8.150 4.603
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2008 390 . . . . . . 11.889 6.546 2.824 2.519 . . . . 7.496 4.422 1.829 1.244 1.737
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2009 411 386 310 76 26 5 20 8.232 4.430 2.380 1.422 1.214 490 322 397 5.435 3.245 1.461 729 1.199
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 2010 542 . . . . . . 16.530 7.850 3.962 4.717 . . . . 10.467 5.976 2.573 1.917 2.755
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2008 862 . . . . . . 14.456 6.895 4.647 2.915 . . . . 10.647 5.435 3.391 1.821 1.052
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2009 945 882 633 249 62 22 41 13.780 5.875 5.178 2.730 2.329 782 940 610 10.339 4.693 3.961 1.684 948
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2010 1.110 . . . . . . 19.888 8.234 6.603 5.051 . . . . 13.770 6.317 5.011 2.442 1.392
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2008 4.012 . . . . . . 37.998 18.048 13.798 6.151 . . . . 29.877 15.053 11.029 3.794 396
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2009 3.543 3.294 2.340 954 232 103 130 30.016 13.906 11.931 4.179 5.494 2.158 2.147 1.192 26.562 12.539 10.561 3.463 324
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 2010 3.566 . . . . . . 36.380 17.395 13.844 5.141 . . . . 29.903 14.295 11.817 3.791 456
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 3.758 . . . . . . 39.420 18.018 14.824 6.579 . . . . 31.760 15.024 12.346 4.391 1.645
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 3.555 3.315 2.355 960 240 103 137 33.604 14.132 14.371 5.104 5.446 2.178 2.119 1.151 28.590 12.607 12.443 3.539 1.367
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 3.541 . . . . . . 39.996 17.089 15.183 7.724 . . . . 31.522 14.651 12.589 4.282 1.907
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2008 108 . . . . . . 4.412 2.141 1.147 1.124 . . . . 2.289 1.298 589 401 687
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2009 134 123 100 23 11 2 9 3.208 1.531 1.114 562 305 113 118 69 1.978 1.072 645 261 508
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2010 161 . . . . . . 5.163 1.836 1.408 1.919 . . . . 2.823 1.384 875 565 850
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2008 424 . . . . . . 7.612 3.183 2.663 1.766 . . . . 5.564 2.634 1.894 1.037 705
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2009 454 425 311 114 29 8 20 6.897 2.792 2.492 1.615 816 335 276 208 5.099 2.355 1.911 832 634
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2010 431 . . . . . . 8.370 3.143 3.119 2.108 . . . . 5.844 2.624 2.311 909 797
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2008 3.226 . . . . . . 27.396 12.694 11.014 3.688 . . . . 23.907 11.092 9.862 2.953 252
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2009 2.967 2.766 1.944 822 200 92 108 23.500 9.808 10.765 2.926 4.326 1.730 1.724 874 21.513 9.180 9.887 2.446 225
C Industrie 250 en meer werkzame personen 2010 2.949 . . . . . . 26.463 12.110 10.656 3.697 . . . . 22.855 10.643 9.403 2.808 260
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2008 1.307 . . . . . . 22.550 12.230 5.874 4.445 . . . . 14.369 8.863 3.422 2.084 1.358
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2009 1.137 1.056 812 244 64 19 45 16.564 9.185 4.522 2.859 3.239 1.208 1.112 919 12.231 7.102 3.041 2.088 978
G-U Dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 2010 1.483 . . . . . . 29.130 15.291 8.538 5.301 . . . . 20.522 11.123 6.334 3.065 2.329
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2008 257 . . . . . . 6.859 4.104 1.550 1.204 . . . . 4.698 2.879 1.126 692 948
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2009 259 244 201 43 14 3 11 4.814 2.865 1.184 765 880 377 204 299 3.297 2.143 747 407 640
G-U Dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 2010 357 . . . . . . 10.361 5.761 2.500 2.099 . . . . 7.154 4.426 1.647 1.082 1.659
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2008 394 . . . . . . 6.093 3.424 1.711 958 . . . . 4.532 2.570 1.297 665 307
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2009 437 x 291 x x x x 6.121 2.799 2.357 967 x x x x 4.625 2.107 1.764 755 270
G-U Dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 2010 581 . . . . . . 10.025 4.833 3.082 2.110 . . . . 7.098 3.486 2.410 1.202 521
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2008 656 . . . . . . 9.598 4.702 2.613 2.283 . . . . 5.140 3.414 999 727 103
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2009 441 x 320 x x x x 5.629 3.522 981 1.126 x x x x 4.308 2.852 530 926 67
G-U Dienstverlening 250 en meer werkzame personen 2010 545 . . . . . . 8.744 4.696 2.957 1.091 . . . . 6.269 3.211 2.277 781 148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van researchen development (R&D) van bedrijven, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen.
Het gaat daarbij om:
- het aantal bedrijven met eigen R&D-activiteiten;
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als
in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Wijzigingen per 18 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

R&D-uitgaven
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Totaal uitgaven eigen R&D
Exploitatiekosten
Lopende uitgaven aan R&D, onderverdeeld in bruto loonkosten en overige
exploitatiekosten.
Totaal
Bruto loonkosten
Loonkosten inclusief pensioenbijdragen, sociale premies en eventuele extra
uitkeringen. Een eventuele korting op de loonbelasting als gevolg van de
WBSO (voluit: Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie
Volksverzekeringen, Onderdeel Speur- en Ontwikkelingswerk) is niet in
mindering gebracht.
Overige exploitatiekosten
Kosten voor klein gereedschap, huurkosten, onderhoud laboratoria,
wetenschappelijke literatuur, huur computertijd, verzekeringen, energie en
water, reiskosten en dergelijke. Afschrijvingen zijn geen
exploitatiekosten.
Investeringen
Investeringsuitgaven voor grond, gebouwen, apparatuur en andere te
activeren investeringen ten behoeve van de R&D-activiteiten.
Totaal
Gebouwen
(Delen van) gebouwen, grond, laboratoria voor R&D.
Overige investeringen
Machines, apparatuur en andere duurzame activa voor R&D.
R&D-personeel
Personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het
gebied van research en development (R&D). Het personeel is in dienst van
het betreffende bedrijf.
Werkzame personen betrokken bij R&D
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf. Dit aantal werkzame personen bestaat uit
onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor R&D.
Totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief
de leidinggevenden van dit onderzoek.
Assistenten
(Technische) assistenten, op hoog niveau meewerkend aan R&D en onder
leiding van de onderzoekers.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Vrouwen
Vrouwelijk personeel (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van de betreffende instelling. Dit aantal vrouwelijke werkzame personen
bestaat uit onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet
voor R&D.
Totaal vrouwen
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief
de leidinggevenden van dit onderzoek.
Assistenten
(Technische) assistenten, op hoog niveau meewerkend aan R&D en onder
leiding van de onderzoekers.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf omgerekend naar arbeidsjaren, ook wel
fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's) genoemd.
Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is,
telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren bestaat uit
onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor R&D.
Arbeidsjaren totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief
de leidinggevenden van dit onderzoek.
Assistenten
(Technische) assistenten, op hoog niveau meewerkend aan R&D en onder
leiding van de onderzoekers.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Bedrijven met eigen R&D
Aantal bedrijven dat met eigen personeel R&D verricht. Het gaat hier om
bedrijven met 10 en meer werkzame personen.