Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro Totaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Totaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Hondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Reclamebelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Baatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Forensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Parkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Precariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Totaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing grond- en hemelwater (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Begraafplaatsrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Bouwvergunningen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Secretarieleges burgerzaken (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Marktgelden (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Totaal belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Hondenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Toeristenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Reclamebelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Baatbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Forensenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Parkeerbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Precariobelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Totaal retributies (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Begraafplaatsrechten (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Bouwvergunningen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Secretarieleges burgerzaken (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Marktgelden (euro/inwoner)
Nederland 2016** 9.057 4.941 721 3.037 62 189 21 1 30 675 204 1 4.116 1.563 1.714 121 383 303 33 533 291 42 179 4 11 1 0 2 40 12 0 242 92 101 7 23 18 2
Noord-Nederland (LD) 2016** 879 465 73 314 3 22 1 0 6 30 15 0 415 167 171 13 34 28 2 512 270 43 183 2 13 1 0 4 17 9 0 241 97 100 7 20 16 1
Oost-Nederland (LD) 2016** 1.753 969 132 674 15 22 6 0 7 75 37 0 785 319 297 26 77 61 5 489 270 37 188 4 6 2 0 2 21 10 0 219 89 83 7 21 17 1
West-Nederland (LD) 2016** 4.628 2.560 373 1.419 27 112 8 0 15 460 145 1 2.068 734 901 73 191 148 21 574 318 46 176 3 14 1 0 2 57 18 0 257 91 112 9 24 18 3
Zuid-Nederland (LD) 2016** 1.795 948 142 631 17 33 6 0 1 110 7 0 848 343 344 9 81 66 5 497 262 39 174 5 9 2 0 0 30 2 0 234 95 95 3 22 18 1
Groningen (PV) 2016** 313 168 34 119 1 2 1 0 0 9 2 0 145 56 61 4 13 10 1 536 288 58 204 2 4 1 0 1 15 4 0 248 96 105 7 22 17 1
Friesland (PV) 2016** 329 177 24 110 1 12 1 0 5 12 13 0 153 63 63 4 12 10 1 510 273 37 170 2 18 1 0 7 18 20 0 236 98 98 6 18 16 1
Drenthe (PV) 2016** 237 120 15 85 0 8 0 0 2 10 0 0 117 48 47 5 9 8 1 485 245 31 174 0 16 1 0 3 20 0 0 240 97 96 10 19 17 2
Overijssel (PV) 2016** 559 289 48 201 5 6 1 0 3 24 1 0 271 105 110 8 25 20 2 489 252 42 176 4 5 1 0 2 21 1 0 237 92 96 7 22 17 2
Flevoland (PV) 2016** 195 109 13 77 2 3 2 0 1 7 4 0 87 24 45 2 8 7 1 483 269 32 191 6 8 5 0 1 16 10 0 214 60 112 4 21 16 2
Gelderland (PV) 2016** 999 572 72 396 8 13 3 0 4 44 32 0 427 189 142 16 43 34 3 491 281 35 194 4 6 1 0 2 22 16 0 210 93 70 8 21 17 1
Utrecht (PV) 2016** 653 352 52 235 5 5 1 0 1 42 11 0 301 115 113 13 35 23 2 513 276 41 184 4 4 1 0 0 33 9 0 237 90 88 11 27 18 2
Noord-Holland (PV) 2016** 1.654 938 120 458 7 72 3 0 6 240 32 1 716 246 314 24 74 50 8 594 337 43 164 2 26 1 0 2 86 12 0 257 88 113 9 27 18 3
Zuid-Holland (PV) 2016** 2.072 1.134 184 658 14 20 3 0 3 158 96 0 938 332 425 31 73 68 10 572 313 51 182 4 5 1 0 1 44 27 0 259 92 117 8 20 19 3
Zeeland (PV) 2016** 248 135 17 69 2 16 1 0 7 19 5 0 113 41 50 5 9 7 0 651 354 45 180 5 42 2 0 17 50 13 0 297 108 132 13 25 18 1
Noord-Brabant (PV) 2016** 1.193 621 93 418 10 16 4 0 1 75 5 0 572 223 236 5 59 45 3 477 249 37 167 4 6 2 0 0 30 2 0 229 89 95 2 24 18 1
Limburg (PV) 2016** 603 327 50 213 7 18 2 0 0 35 2 0 276 120 108 4 22 21 2 540 292 44 191 6 16 2 0 0 32 2 0 247 108 97 3 19 18 2
Oost-Groningen (CR) 2016** 68 34 5 27 0 0 0 0 0 0 1 0 35 15 15 1 2 3 0 460 226 36 179 1 2 2 0 0 0 5 0 234 99 102 4 11 17 1
Delfzijl en omgeving (CR) 2016** 29 16 4 11 0 0 0 0 0 0 1 0 13 6 6 0 1 1 0 618 334 77 230 5 2 3 0 0 0 17 0 284 129 119 7 14 16 0
Overig Groningen (CR) 2016** 216 119 25 82 1 2 0 0 0 9 1 0 97 35 41 3 10 7 1 556 306 65 210 3 4 0 0 1 22 2 0 249 91 105 8 27 17 2
Noord-Friesland (CR) 2016** 165 87 12 56 1 9 0 0 2 5 2 0 78 32 33 2 6 5 0 510 270 37 174 2 26 1 0 7 15 7 0 241 99 100 6 19 16 1
Zuidwest-Friesland (CR) 2016** 67 37 5 22 0 2 0 0 2 3 3 0 30 12 13 1 2 2 0 495 273 37 165 0 18 0 0 16 19 19 0 221 90 94 7 14 15 1
Zuidoost-Friesland (CR) 2016** 97 52 7 31 1 1 0 0 0 4 8 0 45 19 18 1 3 3 0 519 280 37 168 3 3 1 0 1 24 42 0 240 103 97 6 19 15 1
Noord-Drenthe (CR) 2016** 88 42 6 31 0 3 0 0 1 2 0 0 46 20 17 2 4 3 0 462 221 30 162 0 15 0 0 3 9 0 0 241 104 88 10 19 17 2
Zuidoost-Drenthe (CR) 2016** 88 46 6 33 0 4 0 0 0 3 0 0 42 16 18 1 3 3 0 524 276 34 198 0 22 2 0 1 19 0 0 248 96 109 8 18 17 1
Zuidwest-Drenthe (CR) 2016** 61 32 4 21 0 1 0 0 1 5 0 0 30 12 12 2 3 2 0 470 242 29 161 0 10 0 0 6 36 1 0 228 90 89 13 19 16 1
Noord-Overijssel (CR) 2016** 175 94 16 61 1 2 0 0 2 11 1 0 81 30 32 4 9 6 1 481 257 43 167 3 6 0 0 6 30 2 0 224 81 89 11 23 17 2
Zuidwest-Overijssel (CR) 2016** 77 41 6 28 0 0 0 0 0 5 0 0 36 13 15 0 4 3 0 499 264 41 185 2 3 2 0 1 31 1 0 235 86 101 3 26 17 3
Twente (CR) 2016** 308 155 26 112 3 3 1 0 1 9 1 0 153 63 62 4 13 11 1 491 247 41 178 5 5 1 0 1 14 1 0 245 100 99 6 20 18 1
Veluwe (CR) 2016** 334 184 26 119 2 6 1 0 4 11 15 0 150 55 59 9 15 11 1 497 273 38 176 3 9 1 0 5 17 22 0 224 81 88 13 23 17 1
Achterhoek (CR) 2016** 178 84 11 61 1 4 1 0 0 6 1 0 93 43 33 3 8 7 1 445 211 27 152 3 9 1 0 1 15 3 0 234 107 83 6 19 17 2
Arnhem/Nijmegen (CR) 2016** 383 239 27 176 3 2 1 0 0 24 5 0 145 66 50 2 15 12 1 528 329 38 243 5 3 1 0 0 33 6 0 199 91 69 2 20 17 1
Zuidwest-Gelderland (CR) 2016** 104 65 8 40 1 1 1 0 0 3 11 0 39 26 0 2 6 4 0 436 273 33 169 5 3 2 0 0 14 47 0 162 110 0 10 24 17 1
Utrecht (CR) 2016** 653 352 52 235 5 5 1 0 1 42 11 0 301 115 113 13 35 23 2 513 276 41 184 4 4 1 0 0 33 9 0 237 90 88 11 27 18 2
Kop van Noord-Holland (CR) 2016** 175 80 10 50 1 7 1 0 3 6 1 0 95 31 49 2 7 7 0 470 214 27 135 2 19 2 0 9 17 3 0 256 84 130 5 18 18 1
Alkmaar en omgeving (CR) 2016** 124 67 8 40 1 3 1 0 1 11 3 0 56 21 25 1 4 4 0 511 278 34 163 3 10 3 1 3 47 13 0 233 87 104 6 18 17 1
IJmond (CR) 2016** 94 45 6 31 1 1 0 0 0 2 3 0 50 16 25 1 4 4 0 484 228 33 158 5 7 0 0 0 11 15 0 255 83 128 6 18 19 2
Agglomeratie Haarlem (CR) 2016** 157 95 9 47 1 4 1 0 1 25 8 0 62 21 29 2 5 5 0 685 413 39 206 3 17 3 0 3 108 34 0 271 91 127 9 21 21 2
Zaanstreek (CR) 2016** 92 40 5 29 1 1 0 0 0 3 0 0 53 23 20 1 5 3 0 549 236 32 174 4 4 2 0 0 18 2 0 313 135 121 7 30 19 2
Groot-Amsterdam (CR) 2016** 881 549 74 218 2 56 0 0 0 186 13 1 332 107 141 13 42 24 6 662 413 55 164 1 42 0 0 0 140 10 0 250 81 106 9 32 18 4
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2016** 131 63 7 43 1 1 0 0 0 7 4 0 67 26 25 3 8 4 1 527 255 29 173 4 2 1 0 2 27 18 1 272 105 100 14 33 18 2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016** 253 155 21 84 1 3 0 0 1 17 28 0 98 34 44 1 10 7 1 606 372 50 201 3 8 0 0 3 39 68 0 234 82 106 3 24 17 2
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016** 440 234 29 127 3 8 0 0 0 47 20 0 206 58 101 4 20 18 5 521 277 34 150 4 9 0 0 0 56 24 0 243 69 120 5 23 21 6
Delft en Westland (CR) 2016** 123 63 11 45 0 1 0 0 0 5 0 0 60 24 23 2 7 4 0 547 279 47 201 0 4 1 0 0 24 1 0 269 108 103 10 29 17 2
Oost-Zuid-Holland (CR) 2016** 173 84 11 56 1 0 0 0 0 6 9 0 89 38 35 3 7 6 0 540 262 34 176 4 1 0 0 1 19 27 0 278 119 109 9 23 17 1
Groot-Rijnmond (CR) 2016** 875 498 98 282 7 7 2 0 1 73 28 0 377 135 178 13 21 27 3 620 352 70 200 5 5 2 0 1 52 20 0 267 96 126 9 15 19 2
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2016** 208 100 14 63 2 0 0 0 0 10 11 0 107 42 43 7 8 7 1 518 250 35 157 5 0 0 0 0 25 28 0 268 105 107 17 20 17 2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2016** 70 38 5 20 1 4 0 0 2 4 2 0 32 12 15 1 2 2 0 661 361 52 189 7 33 2 0 17 37 23 0 300 110 140 10 21 18 1
Overig Zeeland (CR) 2016** 179 97 12 48 1 12 1 0 5 15 2 0 82 30 36 4 7 5 0 648 351 43 176 5 45 2 0 17 55 9 0 296 108 129 15 26 18 1
West-Noord-Brabant (CR) 2016** 319 157 24 102 3 3 1 0 0 24 1 0 162 68 68 1 13 12 1 510 251 39 162 5 4 1 0 0 38 2 0 259 109 108 1 20 19 1
Midden-Noord-Brabant (CR) 2016** 212 110 16 72 3 3 1 0 0 13 1 0 102 36 44 2 11 8 1 452 235 34 153 6 7 3 0 1 28 3 0 217 77 95 3 25 17 1
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2016** 310 168 25 113 2 3 1 0 0 22 1 0 143 53 59 2 17 12 1 480 259 39 175 3 5 2 0 0 34 1 0 221 82 91 2 25 18 1
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2016** 351 186 27 131 3 7 1 0 0 16 1 0 164 65 65 2 18 14 1 463 246 36 173 3 9 2 0 0 21 2 0 217 85 86 2 24 18 1
Noord-Limburg (CR) 2016** 148 87 13 57 1 7 0 0 0 8 0 0 61 27 20 1 7 6 0 529 311 48 204 4 24 1 0 0 29 0 0 218 95 73 3 24 22 1
Midden-Limburg (CR) 2016** 108 53 8 36 1 3 0 0 0 5 0 0 55 25 21 1 4 4 0 460 226 33 153 6 12 0 0 1 21 1 0 234 108 88 2 17 19 1
Zuid-Limburg (CR) 2016** 346 186 29 120 4 8 2 0 0 22 2 0 160 69 67 2 11 10 1 576 310 48 199 7 14 3 0 0 37 3 0 266 114 111 4 18 17 2
Flevoland (CR) 2016** 195 109 13 77 2 3 2 0 1 7 4 0 87 24 45 2 8 7 1 483 269 32 191 6 8 5 0 1 16 10 0 214 60 112 4 21 16 2
Minder dan 5 000 inwoners 2016** 22 15 1 4 0 8 0 0 2 0 0 0 7 3 3 0 1 0 0 1.294 882 46 227 1 461 0 0 120 0 27 0 413 153 179 12 42 27 0
5 000 tot 10 000 inwoners 2016** 82 42 4 29 0 3 0 0 1 1 3 0 40 17 15 1 5 3 0 535 272 28 188 3 21 1 0 6 4 21 0 262 113 96 6 30 17 1
10 000 tot 20 000 inwoners 2016** 743 375 46 267 5 25 1 0 6 14 12 0 367 160 131 13 35 27 1 472 239 29 170 3 16 1 0 4 9 8 0 234 102 84 8 22 17 1
20 000 tot 50 000 inwoners 2016** 2.838 1.434 185 1.006 22 62 7 0 18 67 67 0 1.404 585 542 46 122 103 6 472 239 31 167 4 10 1 0 3 11 11 0 234 97 90 8 20 17 1
50 000 tot 100 000 inwoners 2016** 1.547 790 117 525 14 8 4 0 3 89 29 0 757 279 336 21 63 54 5 512 262 39 174 5 3 1 0 1 30 10 0 251 92 111 7 21 18 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2016** 935 553 94 332 5 16 2 0 1 70 34 0 382 131 168 12 38 29 3 582 344 58 206 3 10 1 0 0 44 21 0 238 82 105 8 24 18 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2016** 1.273 735 112 467 11 9 5 0 0 117 14 0 538 185 243 12 53 41 5 559 323 49 205 5 4 2 0 0 51 6 0 236 81 107 5 23 18 2
250 000 inwoners of meer 2016** 1.616 997 162 408 5 58 2 0 0 317 44 1 619 203 276 17 66 45 13 696 429 70 176 2 25 1 0 0 137 19 0 267 87 119 7 28 20 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies. Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden geheven van de bezitter van een hond.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Reclamebelasting
Belasting die kan worden geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Baatbelasting
Belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande - onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd.
Forensenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen (woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is.
Parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid. Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen onder deze belasting.
Precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is.
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen.
Belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater.
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.
Begraafplaatsrechten
Heffing van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet tot de begraafplaatsrechten gerekend.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges). Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de gemeente.
Secretarieleges burgerzaken
Heffing die wordt geheven van de burger voor de directe dienstverlening aan hem/haar bij de afgifte van paspoorten, rijbewijzen en andere documenten.
Marktgelden
Heffing van een recht voor het innemen van een standplaats op een (gewoonlijk periodiek gehouden) markt. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden geheven van de bezitter van een hond.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Reclamebelasting
Belasting die kan worden geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Baatbelasting
Belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande - onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd.
Forensenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen (woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is.
Parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid. Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen onder deze belasting.
Precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is.
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen.
Belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater.
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.
Begraafplaatsrechten
Heffing van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet tot de begraafplaatsrechten gerekend.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges). Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de gemeente.
Secretarieleges burgerzaken
Heffing die wordt geheven van de burger voor de directe dienstverlening aan hem/haar bij de afgifte van paspoorten, rijbewijzen en andere documenten.
Marktgelden
Heffing van een recht voor het innemen van een standplaats op een (gewoonlijk periodiek gehouden) markt. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten.