Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euroTotaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroEconomische zakenTotaal economische zaken (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroOnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten Nederland 2013 52.089 518 119 1.607 864 660 693 9.089 4.205 6.170 28.165
Baten Nederland 2014* 51.481 525 94 1.469 772 669 680 9.401 4.225 5.440 28.206
Baten Gelderland (PV) 2013 5.136 48 10 93 59 47 93 918 379 641 2.850
Baten Gelderland (PV) 2014* 5.116 49 10 84 39 48 93 939 382 616 2.855
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 3.055 18 3 53 52 46 33 624 190 294 1.742
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 3.199 21 3 54 57 51 33 686 185 245 1.865
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 5.723 61 23 187 36 64 110 1.225 364 737 2.917
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 7.046 72 20 222 34 87 138 1.510 468 837 3.659
Lasten Nederland 2013 52.089 3.070 1.763 4.826 937 2.979 4.986 16.048 5.429 7.361 4.688
Lasten Nederland 2014* 51.481 3.185 1.740 4.558 919 2.982 4.998 16.389 5.438 6.668 4.606
Lasten Gelderland (PV) 2013 5.136 335 172 356 56 316 529 1.686 524 799 363
Lasten Gelderland (PV) 2014* 5.116 346 171 349 54 316 520 1.695 513 752 400
Lasten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 3.055 159 94 245 62 188 281 1.085 268 415 258
Lasten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 3.199 169 95 242 94 194 288 1.143 280 357 337
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 5.723 238 201 483 70 299 576 2.041 474 838 502
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 7.046 319 241 561 74 409 738 2.516 612 1.013 562
Saldo Nederland 2013 0 -2.551 -1.644 -3.220 -73 -2.319 -4.294 -6.960 -1.224 -1.192 23.477
Saldo Nederland 2014* 0 -2.660 -1.646 -3.089 -148 -2.313 -4.317 -6.988 -1.212 -1.229 23.601
Saldo Gelderland (PV) 2013 0 -287 -162 -263 3 -270 -436 -769 -145 -158 2.487
Saldo Gelderland (PV) 2014* 0 -298 -161 -265 -14 -268 -426 -757 -131 -135 2.456
Saldo Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 0 -141 -91 -192 -10 -142 -248 -462 -78 -122 1.485
Saldo Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 0 -148 -92 -188 -37 -143 -255 -457 -95 -112 1.528
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 0 -177 -178 -296 -34 -236 -465 -817 -111 -101 2.414
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 0 -247 -221 -339 -40 -321 -600 -1.007 -145 -177 3.097
Bron: CBS.
Verklaring van tekens