Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
Vanaf 2006 is meer gedetailleerde informatie beschikbaar dan over de jaren ervoor. Niet alleen worden er meer dienstensoorten gepresenteerd; er is ook meer informatie naar landen(groepen) per kwartaal beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 8 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door tabel:"Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal".
Zie paragraaf 3.

Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013

Invoer, uitvoer en saldo Landen Perioden Totaal diensten (mln euro) VervoersdienstenTotaal vervoersdiensten (mln euro) VervoersdienstenZeevaartTotaal zeevaart (mln euro) VervoersdienstenLuchtvaartTotaal luchtvaart (mln euro) VervoersdienstenOverig vervoerTotaal overig vervoer (mln euro) ReisverkeerTotaal reisverkeer (mln euro) ReisverkeerZakelijk (mln euro) ReisverkeerPrivé (mln euro) CommunicatiedienstenTotaal communicatiediensten (mln euro) BouwdienstenTotaal bouwdiensten (mln euro) Verzekeringsdiensten (mln euro) Financiële diensten (mln euro) Computer- en informatiedienstenTotaal computer- en informatiediensten (mln euro) Computer- en informatiedienstenComputerdiensten (mln euro) Computer- en informatiedienstenInformatiediensten (mln euro) Royalty's en licentierechtenTotaal royalty's en licentierechten (mln euro) Overige zakelijke dienstenTotaal overige zakelijke diensten (mln euro) Overige zakelijke dienstenTransitohandels- en andere aan de han... (mln euro) Overige zakelijke dienstenOperationele leasing (mln euro) Overige zakelijke dienstenOverige zakelijke, professionele en...Totaal overige zakelijke, professionele. (mln euro) Persoonlijke, culturele en recreatieve..Totaal persoonlijke, culturele en rec... (mln euro) Overheidsdiensten niet elders genoemd (mln euro)
Invoer van diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 25.039 4.090 1.191 882 2.017 3.204 1.251 1.954 869 490 221 308 1.211 . . 5.996 8.336 . . 6.801 173 141
Invoer van diensten Totaal landen 2013 94.276 15.903 4.588 3.343 7.972 15.428 3.724 11.704 3.467 2.109 869 1.423 4.314 3.550 764 18.783 30.812 . . 24.695 587 581
Invoer van diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 11.274 2.068 498 211 1.358 2.151 879 1.273 506 253 102 120 738 . . 652 4.564 . . 3.694 84 37
Invoer van diensten EU-landen 2013 45.787 8.080 1.866 837 5.377 11.354 2.771 8.583 1.984 1.191 401 666 2.784 2.492 292 1.893 16.983 . . 13.485 289 163
Invoer van diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal 13.765 2.022 692 671 659 1.053 372 681 363 237 119 189 473 . . 5.344 3.772 . . 3.107 89 104
Invoer van diensten Niet EU-landen 2013 48.489 7.823 2.721 2.507 2.595 4.074 953 3.121 1.483 918 468 757 1.530 1.058 472 16.890 13.829 . . 11.209 298 418
Uitvoer van diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 29.791 6.150 2.058 1.706 2.386 3.117 1.303 1.814 1.087 612 131 282 1.848 . . 6.996 8.959 . . 7.847 152 457
Uitvoer van diensten Totaal landen 2013 110.079 24.686 8.081 7.164 9.442 11.731 3.719 8.013 4.354 2.434 525 1.100 5.650 4.102 1.548 25.102 32.188 . . 27.646 514 1.795
Uitvoer van diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 16.485 3.722 969 789 1.964 2.407 983 1.424 591 258 80 102 752 . . 4.251 4.108 . . 3.386 96 119
Uitvoer van diensten EU-landen 2013 62.688 14.625 3.814 3.073 7.738 9.286 2.949 6.337 2.348 933 311 371 2.817 1.990 827 15.966 15.265 . . 12.603 326 440
Uitvoer van diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal 13.306 2.427 1.089 917 422 710 320 390 496 354 51 180 1.096 . . 2.744 4.852 . . 4.461 57 338
Uitvoer van diensten Niet EU-landen 2013 47.391 10.061 4.267 4.090 1.703 2.445 769 1.675 2.006 1.502 214 729 2.833 2.112 721 9.136 16.923 . . 15.042 187 1.355
Saldo diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 4.752 2.060 867 824 369 -87 52 -140 217 122 -90 -26 638 . . 1.000 623 -444 21 1.046 -20 316
Saldo diensten Totaal landen 2013 15.802 8.783 3.493 3.820 1.469 -3.697 -6 -3.691 887 326 -344 -323 1.336 552 784 6.319 1.375 -1.747 171 2.951 -73 1.215
Saldo diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 5.211 1.655 470 578 607 256 105 151 84 5 -22 -18 14 . . 3.599 -456 -191 43 -308 11 83
Saldo diensten EU-landen 2013 16.901 6.544 1.947 2.236 2.361 -2.067 178 -2.246 364 -258 -90 -295 33 -502 535 14.074 -1.718 -1.035 198 -882 37 277
Saldo diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal -459 405 396 246 -237 -343 -52 -291 133 117 -68 -9 623 . . -2.599 1.079 -253 -22 1.354 -32 233
Saldo diensten Niet EU-landen 2013 -1.099 2.239 1.546 1.584 -891 -1.629 -184 -1.446 523 584 -254 -28 1.303 1.054 249 -7.755 3.094 -712 -27 3.833 -110 937
Bron: CBS.
Verklaring van tekens