Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013

Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013

Invoer, uitvoer en saldo Landen Perioden Totaal diensten (mln euro) Vervoersdiensten Totaal vervoersdiensten (mln euro) Vervoersdiensten Zeevaart Totaal zeevaart (mln euro) Vervoersdiensten Luchtvaart Totaal luchtvaart (mln euro) Vervoersdiensten Overig vervoer Totaal overig vervoer (mln euro) Reisverkeer Totaal reisverkeer (mln euro) Reisverkeer Zakelijk (mln euro) Reisverkeer Privé (mln euro) Communicatiediensten Totaal communicatiediensten (mln euro) Bouwdiensten Totaal bouwdiensten (mln euro) Verzekeringsdiensten (mln euro) Financiële diensten (mln euro) Computer- en informatiediensten Totaal computer- en informatiediensten (mln euro) Computer- en informatiediensten Computerdiensten (mln euro) Computer- en informatiediensten Informatiediensten (mln euro) Royalty's en licentierechten Totaal royalty's en licentierechten (mln euro) Overige zakelijke diensten Totaal overige zakelijke diensten (mln euro) Overige zakelijke diensten Transitohandels- en andere aan de han... (mln euro) Overige zakelijke diensten Operationele leasing (mln euro) Overige zakelijke diensten Overige zakelijke, professionele en... Totaal overige zakelijke, professionele. (mln euro) Persoonlijke, culturele en recreatieve.. Totaal persoonlijke, culturele en rec... (mln euro) Overheidsdiensten niet elders genoemd (mln euro)
Invoer van diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 25.039 4.090 1.191 882 2.017 3.204 1.251 1.954 869 490 221 308 1.211 . . 5.996 8.336 . . 6.801 173 141
Invoer van diensten Totaal landen 2013 94.276 15.903 4.588 3.343 7.972 15.428 3.724 11.704 3.467 2.109 869 1.423 4.314 3.550 764 18.783 30.812 . . 24.695 587 581
Invoer van diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 11.274 2.068 498 211 1.358 2.151 879 1.273 506 253 102 120 738 . . 652 4.564 . . 3.694 84 37
Invoer van diensten EU-landen 2013 45.787 8.080 1.866 837 5.377 11.354 2.771 8.583 1.984 1.191 401 666 2.784 2.492 292 1.893 16.983 . . 13.485 289 163
Invoer van diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal 13.765 2.022 692 671 659 1.053 372 681 363 237 119 189 473 . . 5.344 3.772 . . 3.107 89 104
Invoer van diensten Niet EU-landen 2013 48.489 7.823 2.721 2.507 2.595 4.074 953 3.121 1.483 918 468 757 1.530 1.058 472 16.890 13.829 . . 11.209 298 418
Uitvoer van diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 29.791 6.150 2.058 1.706 2.386 3.117 1.303 1.814 1.087 612 131 282 1.848 . . 6.996 8.959 . . 7.847 152 457
Uitvoer van diensten Totaal landen 2013 110.079 24.686 8.081 7.164 9.442 11.731 3.719 8.013 4.354 2.434 525 1.100 5.650 4.102 1.548 25.102 32.188 . . 27.646 514 1.795
Uitvoer van diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 16.485 3.722 969 789 1.964 2.407 983 1.424 591 258 80 102 752 . . 4.251 4.108 . . 3.386 96 119
Uitvoer van diensten EU-landen 2013 62.688 14.625 3.814 3.073 7.738 9.286 2.949 6.337 2.348 933 311 371 2.817 1.990 827 15.966 15.265 . . 12.603 326 440
Uitvoer van diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal 13.306 2.427 1.089 917 422 710 320 390 496 354 51 180 1.096 . . 2.744 4.852 . . 4.461 57 338
Uitvoer van diensten Niet EU-landen 2013 47.391 10.061 4.267 4.090 1.703 2.445 769 1.675 2.006 1.502 214 729 2.833 2.112 721 9.136 16.923 . . 15.042 187 1.355
Saldo diensten Totaal landen 2013 4e kwartaal 4.752 2.060 867 824 369 -87 52 -140 217 122 -90 -26 638 . . 1.000 623 -444 21 1.046 -20 316
Saldo diensten Totaal landen 2013 15.802 8.783 3.493 3.820 1.469 -3.697 -6 -3.691 887 326 -344 -323 1.336 552 784 6.319 1.375 -1.747 171 2.951 -73 1.215
Saldo diensten EU-landen 2013 4e kwartaal 5.211 1.655 470 578 607 256 105 151 84 5 -22 -18 14 . . 3.599 -456 -191 43 -308 11 83
Saldo diensten EU-landen 2013 16.901 6.544 1.947 2.236 2.361 -2.067 178 -2.246 364 -258 -90 -295 33 -502 535 14.074 -1.718 -1.035 198 -882 37 277
Saldo diensten Niet EU-landen 2013 4e kwartaal -459 405 396 246 -237 -343 -52 -291 133 117 -68 -9 623 . . -2.599 1.079 -253 -22 1.354 -32 233
Saldo diensten Niet EU-landen 2013 -1.099 2.239 1.546 1.584 -891 -1.629 -184 -1.446 523 584 -254 -28 1.303 1.054 249 -7.755 3.094 -712 -27 3.833 -110 937
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
Vanaf 2006 is meer gedetailleerde informatie beschikbaar dan over de jaren ervoor. Niet alleen worden er meer dienstensoorten gepresenteerd; er is ook meer informatie naar landen(groepen) per kwartaal beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 8 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door tabel:"Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal".
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal diensten
Omvat alle diensten die ingezetenen van een economie voor ingezetenen van
een andere economie verrichten. Diensten zijn producten die niet tastbaar
zijn, bijvoorbeeld vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke,
culturele en recreatieve diensten.
Vervoersdiensten
Omvat alle vervoersdiensten met betrekking tot het vervoer van personen
en vracht en huur (charter) van voertuigen met bemanning. Het gaat
hierbij om vervoer over de zee, door de lucht, over het spoor, de weg,
via de binnenvaart, per pijplijn en het transport van elektriciteit.
Hieronder vallen ook bijbehorende vervoersondersteunende diensten.
Totaal vervoersdiensten
Zeevaart
Omvat alle zeevervoersdiensten en is uitgesplitst naar passagiersvervoer,
vrachtvervoer en vervoersondersteunende diensten.
Totaal zeevaart
Luchtvaart
Omvat alle luchtvervoersdiensten en is uitgesplitst naar
passagiersvervoer, vrachtvervoer en vervoersondersteunende diensten.
Totaal luchtvaart
Overig vervoer
Omvat alle vervoersdiensten met betrekking tot het vervoer van personen
en vracht over het spoor, de weg, via de binnenvaart, het vervoer via
pijplijn en het transport van elektriciteit en de bijbehorende
vervoersondersteunende diensten.
Deze categorie is uitgesplitst naar passagiersvervoer, vrachtvervoer en
vervoersondersteunende diensten.
Totaal overig vervoer
Reisverkeer
Omvat de diensten en goederen die reizigers aanschaffen gedurende een
verblijf van minder dan een jaar in het buitenland. Deze diensten en
goederen worden door reizigers gekocht of gratis (als geschenk) ontvangen.
Uitgesloten :
- vervoer van en naar het buitenland (valt onder passagiersvervoer)
- goederen door reizigers gekocht met uitsluitend het doel deze door te
verkopen.
Totaal reisverkeer is uitgesplitst naar motief van de reis: zakelijk of
privé.
Totaal reisverkeer
Zakelijk
Omvat de aankoop van diensten en goederen door zakenreizigers,
seizoen- en grensarbeiders voor persoonlijk gebruik.
Privé
Omvat de aankoop van diensten en goederen door reizigers die naar het
buitenland gaan om andere dan zakelijke redenen, zoals vakantie,
deelneming aan culturele en vrijetijdsactiviteiten, bezoek aan vrienden
en familie, bedevaart en onderwijs en gezondheid.
Communicatiediensten
Deze categorie is uitgesplitst naar post- en koeriersdiensten en
telecommunicatiediensten.
Totaal communicatiediensten
Bouwdiensten
Deze categorie is uitgesplitst naar:
- bouwdiensten verricht in het buitenland: bouw- en andere verwante
werkzaamheden gerealiseerd in het buitenland door ingezeten bedrijven en
de diensten en goederen in het buitenland verkregen door deze bedrijven
voor gebruik in de buitenlandse bouwprojecten
- bouwdiensten verricht in Nederland: bouw- en andere verwante
werkzaamheden gerealiseerd in Nederland door niet-ingezeten bedrijven en
de diensten en goederen verkregen in Nederland door deze bedrijven voor
gebruik in deze bouwprojecten.
Totaal bouwdiensten
Verzekeringsdiensten
Omvat verstrekkingen van verzekeringen door verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen voor diverse soorten verzekeringen. De waarde van deze
diensten wordt berekend op basis van de administratiekosten die in de
premies zijn inbegrepen. Het betreft dus niet de waarde van de premie
zelf. Het gaat om levensverzekeringen en pensioenfondsen,
vrachtverzekeringen, overige directe verzekeringen, herverzekeringen en
ondersteunende diensten.
Financiële diensten
Omvat diensten van financiële instellingen en ondersteunende diensten,
behalve wanneer deze worden verstrekt door levensverzekerings-
maatschappijen en pensioenfondsen (dan vallen ze onder
verzekeringsdiensten). Deze diensten kunnen worden verricht door banken,
effectenbeurzen, factoringbedrijven, creditcardbedrijven en andere
ondernemingen.
Computer- en informatiediensten
Deze categorie is uitgesplitst naar:
- computerdiensten: apparatuur- en programmatuur- en gegevensverwerkings-
diensten
- informatiediensten: verstrekking van nieuws, foto's, thema-uitzendingen
en speciale reportages aan de media, ontwerp van databanken,
gegevensopslag en verspreiding van gegevens.
Totaal computer- en informatiediensten
Computerdiensten
Omvat apparatuur-, programmatuur- en gegevensverwerkingsdiensten.
Hieronder vallen:
- advies- en implementatiediensten voor apparatuur en programmatuur
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
- calamiteitenhersteldiensten, verstrekking van advies en bijstand inzake
aangelegenheden in verband met het beheer van computervoorzieningen
- analyse, ontwerp en programmering van gebruiksklare systemen
(inclusief ontwikkeling en ontwerp van webpagina's) en technisch advies
inzake programmatuur
- ontwikkeling, productie, levering en documentatie van programmatuur die
op maat voor specifieke gebruikers is gemaakt
- systeemonderhoud en andere ondersteunende diensten, zoals opleiding als
onderdeel van advies
- gegevensverwerkingsdiensten, zoals gegevensinvoer, tabulering en
verwerking op basis van timesharing
- de verstrekking van serverruimte op internet voor het hosten van
webpagina's van cliënten en beheer van computerfaciliteiten.
Informatiediensten
Omvat:
- de verstrekking van nieuws, foto's, thema-uitzendingen en speciale
reportages aan de media
- databankdiensten zoals ontwerp van databanken, gegevensopslag en de
verspreiding en diensten van internetzoekmachines
- directe abonnementen (geen bulkabonnementen) op kranten en
tijdschriften per post, elektronisch of via andere middelen.
Royalty's en licentierechten
Deze categorie is uitgesplitst naar:
- franchises en soortgelijke rechten: internationale betalingen en
inningen van franchisevergoedingen en royalty's voor het gebruik van
gedeponeerde handelsmerken
- andere royalty's en licentierechten: internationale betalingen en
inningen voor het gebruik van immateriële en niet-financiële activa en
eigendomsrechten en het gebruik van door middel van
licentieovereenkomsten geproduceerde originelen of prototypes.
Totaal royalty's en licentierechten
Overige zakelijke diensten
Deze categorie is uitgesplitst naar transitohandelsdiensten en andere aan
de handel gerelateerde diensten, operationele leasing en overige
zakelijke, professionele en technische diensten.
Totaal overige zakelijke diensten
Transitohandels- en andere aan de han...
Transitohandels- en andere aan de handel gerelateerde diensten
Transitohandelsdiensten beftreffen aankoop van goederen door een
ingezetene van een niet-ingezetene en de wederverkoop van deze goederen
aan een andere niet-ingezetene, zonder dat de goederen in Nederland
komen. De waarde van transitohandelsdiensten is het verschil tussen de
waarde van de goederen bij wederverkoop en de waarde van de goederen bij
aankoop zonder dat deze goederen in Nederland komen.
Transitohandelsdiensten komen uitsluitend aan de uitvoerkant voor.
Onder 'andere aan de handel gerelateerde diensten' vallen commissies op
goederen- en dienstentransacties tussen ingezeten handelaren, makelaars
op goederenbeurzen, effectenhandelaren en commissionairs en
niet-ingezetenen.
Operationele leasing
Omvat leasing (=(ver)huur) van vervoermiddelen zonder bemanning.
Overige zakelijke, professionele en...
Overige zakelijke professionele en technische diensten
Omvat:
- juridische diensten
- accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies
- zakelijk advies, managementadvies en public relationsdiensten
- adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen
- research en ontwikkeling
- architecten, ingenieursdiensten en andere technische diensten
- afvalverwerking en milieudiensten
- landbouwkundige, mijnbouwkundige en andere ter plaatse uitgevoerde
diensten
- andere niet elders genoemde zakelijke diensten
- intraconcerndiensten niet elders genoemd.
Totaal overige zakelijke, professionele.
Totaal overige zakelijke professionele en technische diensten.
Persoonlijke, culturele en recreatieve..
Persoonlijke, culturele en recreatieve diensten.
Deze categorie is uitgesplitst naar audiovisuele en verwante diensten en
andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten.
Totaal persoonlijke, culturele en rec...
Totaal persoonlijke, culturele en recreatieve diensten.
Overheidsdiensten niet elders genoemd
Omvat transacties van de overheid die niet specifiek aan elders genoemde
dienstensoorten kunnen worden toegewezen. Hieronder vallen transacties
(zowel in goederen als in diensten) van ambassades, consulaten, militaire
eenheden en defensiebureaus.