Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Bewerk tabel

De tabel bevat cijfers over de productie van dierlijke mest en de in de mest aanwezige mineralen stikstof en fosfaat. Ook zijn cijfers opgenomen over het deel van de uitgescheiden stikstof dat vervluchtigt in de vorm van ammoniak en overige stikstofverbindingen. Het gebruik van stikstof en fosfaat op landbouwbedrijven is afgeleid uit de mestproductie en het verschil tussen aan- en afvoer van mest op landbouwbedrijven. Het gebruik is gerelateerd aan de beschikbare plaatsingsruimte. Ontwikkelingen in de productie en het gebruik van dierlijke mest kunnen vergeleken worden met enkele kerncijfers over de omvang van de veestapel en de oppervlakte bouwland en grasland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
- Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief.
- De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Deze tabel wordt opgevolgd door: Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Perioden Mestproductie en mineralenuitscheidingMestproductie (mld kg) Mestproductie en mineralenuitscheidingStikstofuitscheiding (N) (mln kg) Mestproductie en mineralenuitscheidingFosfaatuitscheiding (P2O5) (mln kg) VeestapelRundveeMelk- en kalfkoeien (x 1 000) VeestapelVarkens (x 1 000) VeestapelPluimvee (x 1 000)
1950 49,0 . 117,1 1.520 1.864 23.991
1960 60,7 . 143,4 1.628 2.955 43.954
1970 68,2 . 181,3 1.896 5.533 57.312
1980 85,6 565,1 231,6 2.356 10.138 82.666
1990 87,4 691,2 229,1 1.878 13.915 94.902
1995 82,6 680,0 215,9 1.708 14.397 91.637
2000 75,6 549,1 190,9 1.504 13.118 106.517
2005 70,1 478,8 169,7 1.433 11.312 95.190
2011 71,4 477,4 169,7 1.470 12.429 98.925
2012 71,2 460,9 160,6 1.484 12.234 97.016
2013* 73,2 471,1 164,0 1.553 12.219 99.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens