Adopties exclusief partneradopties; geboorteland, geslacht en leeftijd kind

Adopties exclusief partneradopties; geboorteland, geslacht en leeftijd kind

Geboorteland Leeftijd Perioden Totaal adopties excl. partneradopties (aantal) Geadopteerde meisjes (aantal) Geadopteerde jongens (aantal)
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2012 532 196 336
Alle geboortelanden 0 jaar 2012 82 40 42
Alle geboortelanden 1 jaar 2012 137 40 97
Alle geboortelanden 2 jaar 2012 106 34 72
Alle geboortelanden 3 jaar 2012 66 16 50
Alle geboortelanden 4 jaar 2012 55 22 33
Alle geboortelanden 5 jaar 2012 46 22 24
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2012 40 22 18
China Alle leeftijden 2012 187 40 147
China 0 jaar 2012 4 1 3
China 1 jaar 2012 70 13 57
China 2 jaar 2012 55 14 41
China 3 jaar 2012 34 3 31
China 4 jaar 2012 15 4 11
China 5 jaar 2012 6 3 3
China 6 jaar of ouder 2012 3 2 1
Colombia Alle leeftijden 2012 7 2 5
Colombia 0 jaar 2012 - - -
Colombia 1 jaar 2012 - - -
Colombia 2 jaar 2012 3 1 2
Colombia 3 jaar 2012 1 1 -
Colombia 4 jaar 2012 2 - 2
Colombia 5 jaar 2012 - - -
Colombia 6 jaar of ouder 2012 1 - 1
Ethiopië Alle leeftijden 2012 16 5 11
Ethiopië 0 jaar 2012 6 3 3
Ethiopië 1 jaar 2012 5 2 3
Ethiopië 2 jaar 2012 - - -
Ethiopië 3 jaar 2012 - - -
Ethiopië 4 jaar 2012 2 - 2
Ethiopië 5 jaar 2012 1 - 1
Ethiopië 6 jaar of ouder 2012 2 - 2
Haïti Alle leeftijden 2012 - - -
Haïti 0 jaar 2012 - - -
Haïti 1 jaar 2012 - - -
Haïti 2 jaar 2012 - - -
Haïti 3 jaar 2012 - - -
Haïti 4 jaar 2012 - - -
Haïti 5 jaar 2012 - - -
Haïti 6 jaar of ouder 2012 - - -
Taiwan Alle leeftijden 2012 16 7 9
Taiwan 0 jaar 2012 8 5 3
Taiwan 1 jaar 2012 5 2 3
Taiwan 2 jaar 2012 1 - 1
Taiwan 3 jaar 2012 1 - 1
Taiwan 4 jaar 2012 - - -
Taiwan 5 jaar 2012 1 - 1
Taiwan 6 jaar of ouder 2012 - - -
India Alle leeftijden 2012 1 - 1
India 0 jaar 2012 - - -
India 1 jaar 2012 - - -
India 2 jaar 2012 - - -
India 3 jaar 2012 - - -
India 4 jaar 2012 - - -
India 5 jaar 2012 1 - 1
India 6 jaar of ouder 2012 - - -
Brazilië Alle leeftijden 2012 2 - 2
Brazilië 0 jaar 2012 - - -
Brazilië 1 jaar 2012 - - -
Brazilië 2 jaar 2012 - - -
Brazilië 3 jaar 2012 2 - 2
Brazilië 4 jaar 2012 - - -
Brazilië 5 jaar 2012 - - -
Brazilië 6 jaar of ouder 2012 - - -
Zuid-Korea Alle leeftijden 2012 - - -
Zuid-Korea 0 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 1 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 2 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 3 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 4 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 5 jaar 2012 - - -
Zuid-Korea 6 jaar of ouder 2012 - - -
Zuid-Afrika, land Alle leeftijden 2012 20 12 8
Zuid-Afrika, land 0 jaar 2012 4 4 -
Zuid-Afrika, land 1 jaar 2012 10 3 7
Zuid-Afrika, land 2 jaar 2012 - - -
Zuid-Afrika, land 3 jaar 2012 2 1 1
Zuid-Afrika, land 4 jaar 2012 2 2 -
Zuid-Afrika, land 5 jaar 2012 2 2 -
Zuid-Afrika, land 6 jaar of ouder 2012 - - -
Verenigde Staten van Amerika Alle leeftijden 2012 47 21 26
Verenigde Staten van Amerika 0 jaar 2012 44 19 25
Verenigde Staten van Amerika 1 jaar 2012 - - -
Verenigde Staten van Amerika 2 jaar 2012 1 - 1
Verenigde Staten van Amerika 3 jaar 2012 - - -
Verenigde Staten van Amerika 4 jaar 2012 1 1 -
Verenigde Staten van Amerika 5 jaar 2012 1 1 -
Verenigde Staten van Amerika 6 jaar of ouder 2012 - - -
Polen Alle leeftijden 2012 13 6 7
Polen 0 jaar 2012 - - -
Polen 1 jaar 2012 7 3 4
Polen 2 jaar 2012 2 2 -
Polen 3 jaar 2012 1 1 -
Polen 4 jaar 2012 2 - 2
Polen 5 jaar 2012 1 - 1
Polen 6 jaar of ouder 2012 - - -
Thailand Alle leeftijden 2012 9 1 8
Thailand 0 jaar 2012 - - -
Thailand 1 jaar 2012 1 - 1
Thailand 2 jaar 2012 5 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Adopties naar geboorteland' betreffen zogenaamde 'gewone adopties'. Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Een heel andere categorie betreft de zogenaamde partneradopties (voorheen stiefouderadopties genoemd). Deze partneradopties zijn niet opgenomen in de tabel.

Niet alle gewone adopties lopen via de Nederlandse rechtbanken. Als een land het Haags Adoptieverdrag heeft geratificeerd, dan wordt een adoptie die in het desbetreffende land is uitgesproken erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. In de tabel zijn zowel adopties via de rechtbanken als adopties via het Haags adoptie verdrag opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal adopties excl. partneradopties
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
---
Bij een partneradoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan, terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. Deze partneradopties zijn niet opgenomen in de tabel.
Geadopteerde meisjes
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de
oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.
Geadopteerde jongens
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de
oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.