Adopties exclusief partneradopties; geboorteland, geslacht en leeftijd kind

Adopties exclusief partneradopties; geboorteland, geslacht en leeftijd kind

Geboorteland Leeftijd Perioden Totaal adopties excl. partneradopties (aantal) Geadopteerde meisjes (aantal) Geadopteerde jongens (aantal)
Alle geboortelanden Alle leeftijden 1995 730 389 341
Alle geboortelanden Alle leeftijden 1996 841 450 391
Alle geboortelanden Alle leeftijden 1997 740 394 346
Alle geboortelanden Alle leeftijden 1998 920 520 400
Alle geboortelanden Alle leeftijden 1999 1.006 608 398
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2000 1.199 773 426
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2001 1.113 694 419
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2002 1.160 761 399
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2003 1.211 776 435
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2004 1.378 972 406
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2005 1.250 831 419
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2006 881 519 362
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2007 828 469 359
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2008 809 422 387
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2009 720 313 407
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2010 720 269 451
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2011 563 193 370
Alle geboortelanden Alle leeftijden 2012 532 196 336
Alle geboortelanden 0 jaar 1995 300 178 122
Alle geboortelanden 0 jaar 1996 287 177 110
Alle geboortelanden 0 jaar 1997 258 137 121
Alle geboortelanden 0 jaar 1998 316 173 143
Alle geboortelanden 0 jaar 1999 352 203 149
Alle geboortelanden 0 jaar 2000 497 330 167
Alle geboortelanden 0 jaar 2001 387 229 158
Alle geboortelanden 0 jaar 2002 367 227 140
Alle geboortelanden 0 jaar 2003 364 223 141
Alle geboortelanden 0 jaar 2004 267 176 91
Alle geboortelanden 0 jaar 2005 275 172 103
Alle geboortelanden 0 jaar 2006 231 137 94
Alle geboortelanden 0 jaar 2007 181 108 73
Alle geboortelanden 0 jaar 2008 147 68 79
Alle geboortelanden 0 jaar 2009 105 55 50
Alle geboortelanden 0 jaar 2010 81 34 47
Alle geboortelanden 0 jaar 2011 100 39 61
Alle geboortelanden 0 jaar 2012 82 40 42
Alle geboortelanden 1 jaar 1995 148 78 70
Alle geboortelanden 1 jaar 1996 178 86 92
Alle geboortelanden 1 jaar 1997 178 99 79
Alle geboortelanden 1 jaar 1998 234 154 80
Alle geboortelanden 1 jaar 1999 251 187 64
Alle geboortelanden 1 jaar 2000 280 192 88
Alle geboortelanden 1 jaar 2001 409 291 118
Alle geboortelanden 1 jaar 2002 399 295 104
Alle geboortelanden 1 jaar 2003 389 282 107
Alle geboortelanden 1 jaar 2004 586 488 98
Alle geboortelanden 1 jaar 2005 510 416 94
Alle geboortelanden 1 jaar 2006 250 170 80
Alle geboortelanden 1 jaar 2007 228 142 86
Alle geboortelanden 1 jaar 2008 192 118 74
Alle geboortelanden 1 jaar 2009 173 69 104
Alle geboortelanden 1 jaar 2010 196 62 134
Alle geboortelanden 1 jaar 2011 103 32 71
Alle geboortelanden 1 jaar 2012 137 40 97
Alle geboortelanden 2 jaar 1995 89 43 46
Alle geboortelanden 2 jaar 1996 106 56 50
Alle geboortelanden 2 jaar 1997 104 50 54
Alle geboortelanden 2 jaar 1998 128 76 52
Alle geboortelanden 2 jaar 1999 158 93 65
Alle geboortelanden 2 jaar 2000 167 104 63
Alle geboortelanden 2 jaar 2001 141 88 53
Alle geboortelanden 2 jaar 2002 195 136 59
Alle geboortelanden 2 jaar 2003 234 152 82
Alle geboortelanden 2 jaar 2004 235 154 81
Alle geboortelanden 2 jaar 2005 211 130 81
Alle geboortelanden 2 jaar 2006 188 110 78
Alle geboortelanden 2 jaar 2007 166 83 83
Alle geboortelanden 2 jaar 2008 187 96 91
Alle geboortelanden 2 jaar 2009 163 61 102
Alle geboortelanden 2 jaar 2010 169 64 105
Alle geboortelanden 2 jaar 2011 130 35 95
Alle geboortelanden 2 jaar 2012 106 34 72
Alle geboortelanden 3 jaar 1995 71 37 34
Alle geboortelanden 3 jaar 1996 87 43 44
Alle geboortelanden 3 jaar 1997 69 35 34
Alle geboortelanden 3 jaar 1998 71 34 37
Alle geboortelanden 3 jaar 1999 93 46 47
Alle geboortelanden 3 jaar 2000 112 73 39
Alle geboortelanden 3 jaar 2001 78 40 38
Alle geboortelanden 3 jaar 2002 78 36 42
Alle geboortelanden 3 jaar 2003 96 55 41
Alle geboortelanden 3 jaar 2004 114 60 54
Alle geboortelanden 3 jaar 2005 93 38 55
Alle geboortelanden 3 jaar 2006 75 40 35
Alle geboortelanden 3 jaar 2007 102 53 49
Alle geboortelanden 3 jaar 2008 94 41 53
Alle geboortelanden 3 jaar 2009 109 49 60
Alle geboortelanden 3 jaar 2010 131 44 87
Alle geboortelanden 3 jaar 2011 96 31 65
Alle geboortelanden 3 jaar 2012 66 16 50
Alle geboortelanden 4 jaar 1995 43 18 25
Alle geboortelanden 4 jaar 1996 55 24 31
Alle geboortelanden 4 jaar 1997 47 24 23
Alle geboortelanden 4 jaar 1998 61 30 31
Alle geboortelanden 4 jaar 1999 59 31 28
Alle geboortelanden 4 jaar 2000 56 30 26
Alle geboortelanden 4 jaar 2001 33 16 17
Alle geboortelanden 4 jaar 2002 53 30 23
Alle geboortelanden 4 jaar 2003 59 32 27
Alle geboortelanden 4 jaar 2004 64 34 30
Alle geboortelanden 4 jaar 2005 52 19 33
Alle geboortelanden 4 jaar 2006 43 19 24
Alle geboortelanden 4 jaar 2007 48 26 22
Alle geboortelanden 4 jaar 2008 64 37 27
Alle geboortelanden 4 jaar 2009 59 27 32
Alle geboortelanden 4 jaar 2010 68 28 40
Alle geboortelanden 4 jaar 2011 42 10 32
Alle geboortelanden 4 jaar 2012 55 22 33
Alle geboortelanden 5 jaar 1995 17 6 11
Alle geboortelanden 5 jaar 1996 47 19 28
Alle geboortelanden 5 jaar 1997 39 19 20
Alle geboortelanden 5 jaar 1998 47 23 24
Alle geboortelanden 5 jaar 1999 41 19 22
Alle geboortelanden 5 jaar 2000 29 14 15
Alle geboortelanden 5 jaar 2001 19 10 9
Alle geboortelanden 5 jaar 2002 41 23 18
Alle geboortelanden 5 jaar 2003 35 12 23
Alle geboortelanden 5 jaar 2004 50 26 24
Alle geboortelanden 5 jaar 2005 51 22 29
Alle geboortelanden 5 jaar 2006 40 18 22
Alle geboortelanden 5 jaar 2007 52 24 28
Alle geboortelanden 5 jaar 2008 51 21 30
Alle geboortelanden 5 jaar 2009 42 18 24
Alle geboortelanden 5 jaar 2010 31 13 18
Alle geboortelanden 5 jaar 2011 42 20 22
Alle geboortelanden 5 jaar 2012 46 22 24
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 1995 62 29 33
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 1996 81 45 36
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 1997 45 30 15
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 1998 63 30 33
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 1999 52 29 23
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2000 58 30 28
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2001 46 20 26
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2002 27 14 13
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2003 34 20 14
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2004 62 34 28
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2005 58 34 24
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2006 54 25 29
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2007 51 33 18
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2008 74 41 33
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2009 69 34 35
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2010 44 24 20
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2011 50 26 24
Alle geboortelanden 6 jaar of ouder 2012 40 22 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Adopties naar geboorteland' betreffen zogenaamde 'gewone adopties'. Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Een heel andere categorie betreft de zogenaamde partneradopties (voorheen stiefouderadopties genoemd). Deze partneradopties zijn niet opgenomen in de tabel.

Niet alle gewone adopties lopen via de Nederlandse rechtbanken. Als een land het Haags Adoptieverdrag heeft geratificeerd, dan wordt een adoptie die in het desbetreffende land is uitgesproken erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. In de tabel zijn zowel adopties via de rechtbanken als adopties via het Haags adoptie verdrag opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal adopties excl. partneradopties
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
---
Bij een partneradoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan, terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. Deze partneradopties zijn niet opgenomen in de tabel.
Geadopteerde meisjes
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de
oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.
Geadopteerde jongens
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s). De familieband met de
oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.