Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond (generatie) Inkomensbron begin periode Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Opleidingsniveau Perioden Aantal personen naar inkomensbron Pensioen (x 1 000) Gemiddelde leeftijd; inkomensbron Pensioen (jaar)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 46,0 60,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 83,2 61,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 65,0 61,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 79,3 63,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 72,5 63,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 72,3 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 77,0 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 0,6 63,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 1,1 63,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 0,9 64,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 1,0 66,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 0,8 66,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 0,9 67,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 0,9 66,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 0,1 59,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 0,1 60,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 0,1 61,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 0,1 63,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 0,1 63,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 0,1 64,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 0,3 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 8,6 60,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 10,4 61,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 9,3 61,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 8,9 63,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 7,6 63,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 7,9 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer D Industrie Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 8,5 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 2,5 59,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 1,9 58,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 0,3 60,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 0,4 62,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 0,4 62,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 0,6 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 0,6 63,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 3,2 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 5,4 60,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 5,2 60,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 4,8 62,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 4,4 63,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 3,1 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 3,0 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 5,1 61,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 7,7 62,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 7,2 62,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 8,1 64,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 7,8 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 7,0 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 7,7 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 0,7 60,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 0,9 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 0,8 62,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 1,1 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 1,1 64,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 1,2 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer H Horeca Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 1,1 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 3,1 60,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 6,3 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 4,5 61,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 4,8 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 5,3 64,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 4,7 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 6,1 65,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 1,0 61,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 3,5 60,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 2,8 61,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 2,4 62,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 2,8 63,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 2,4 64,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 2,5 64,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 3,9 61,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 6,8 62,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 7,1 62,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 9,5 64,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 9,8 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 9,0 64,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 10,0 65,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 5,1 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 11,9 59,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 4,1 60,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 8,2 62,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 7,5 62,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 7,4 63,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 10,1 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 4,8 60,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 8,9 60,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 5,6 61,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 10,0 63,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 8,3 63,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 8,9 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 9,0 63,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 5,3 60,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 11,3 60,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 11,7 60,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 11,5 62,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 12,1 63,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 14,7 63,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 14,2 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 24 september 1999 - 29 september 2000 1,6 61,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 30 september 2005 - 29 september 2006 2,6 61,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 29 september 2006 - 28 september 2007 2,5 62,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 30 september 2011 - 28 september 2012 3,4 64,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 28 september 2012 - 27 september 2013* 4,7 65,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 26 september 2014 - 25 september 2015* 4,5 66,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar of ouder Totaal Arbeid als werknemer O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 25 september 2015 - 30 september 2016* 3,0 65,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen van 55 jaar of ouder die de laatste vrijdag van september van een jaar arbeid als voornaamste inkomensbron hadden en een jaar later niet meer. Zij kunnen daarbij de overgang maken van arbeid als voornaamste inkomensbron naar pensioen, uitkering of naar geen pensioen/uitkering. Deze personen behoorden aan het begin van de periode tot de bevolking van Nederland. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, inkomensbron voor instroom, de economische activiteit van het bedrijf (SBI '93) waar men werkzaam was aan het begin van de periode en het hoogst behaalde opleidingsniveau.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2000.

Vanaf 2001 zijn gegevens beschikbaar over inkomen uit arbeid in het buitenland, inkomen uit overige arbeid en inkomen uit uitkeringen in het buitenland. Deze gegevens zijn afkomstig uit de aangiften inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Voor de jaren 1999 en 2000 waren deze gegevens niet beschikbaar. De bepaling van de voornaamste
inkomensbron voor deze jaren wijkt dus enigszins af van de jaren daarna.

Status van de cijfers:
Het betreft voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 15 juni 2018:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Eind juni 2018 komen nieuwe cijfers gebaseerd op de SBI 2008 via maatwerk beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen naar inkomensbron
Alle personen met aan het begin van de periode arbeid als voornaamste
inkomensbron en aan het einde van de periode pensioen of uitkering als
voornaamste inkomensbron of geen pensioen/uitkering.
Pensioen
Alle personen met aan het begin van de periode arbeid als voornaamste
inkomensbron en aan het einde van de periode pensioen als voornaamste
inkomensbron.
Gemiddelde leeftijd; inkomensbron
Het gaat om de leeftijd bij de overgang van arbeid als voornaamste
inkomensbron naar pensioen of uitkering of geen pensioen/uitkering.
Voor de bepaling van de leeftijd is de start van de (pensioen)uitkering
bepalend. Wanneer de begindatum van de (pensioen)uitkering ligt voor
het begin van de verslagperiode of wanneer geen sprake is van een
(pensioen)uitkering aan het einde van de verslagperiode, dan is de
beëindigingsdatum van de werkkring bepalend voor de leeftijd. In alle
overige gevallen geldt de leeftijd aan het einde van de verslagperiode.
Pensioen
Gemiddelde leeftijd van personen met aan het begin van de periode arbeid
als voornaamste inkomensbron en aan het einde van de periode pensioen
als voornaamste inkomensbron.