Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008


Deze tabel geeft inzicht d.m.v kengetallen in de balansgegevens en
resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V.,
B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. Voor de gegevens
wordt gebruik gemaakt van de databank "vennootschapsbelasting" van het
Ministerie van Financiën.
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct
is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI '08), een hiërarchische indeling van
economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om
bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2008

Status van de cijfers : definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Als gevolg van verbeterde inzichten over de
indeling van de kengetallen is voortzetting van deze publicatie op de
gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Daarom is gestart met een nieuwe
tabel.

Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008

Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008) Bedrijfsomvang Perioden Financiële kengetallen per grootteklasseRentabiliteitPercentage <=0 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseRentabiliteitPercentage >0 <=5 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseRentabiliteitPercentage >5 <=10 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseRentabiliteitPercentage >10 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseSolvabiliteitPercentage <=0 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseSolvabiliteitPercentage >0 <= 20 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseSolvabiliteitPercentage >20 <=35 (%) Financiële kengetallen per grootteklasseSolvabiliteitPercentage >35 (%) LiquiditeitQuick ratioRatio <=0 (ratio) LiquiditeitQuick ratioRatio >0 <=0,5 (ratio) LiquiditeitQuick ratioRatio >0,5 <=1 (ratio) LiquiditeitQuick ratioRatio >1 (ratio) LiquiditeitCurrent ratioRatio <=0 (ratio) LiquiditeitCurrent ratioRatio >0 <=1,1 (ratio) LiquiditeitCurrent ratioRatio >1,1 <=1,5 (ratio) LiquiditeitCurrent ratioRatio >1,5 (ratio)
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2006 32,1 14,3 10,7 42,9 24,3 24,3 - 51,4 8,6 22,9 11,4 57,1 2,9 34,3 5,7 57,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2007 33,3 11,1 11,1 44,4 37,2 16,3 7,0 39,5 5,0 27,5 7,5 60,0 - 40,0 7,5 52,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2008 18,6 11,9 17,0 52,5 30,6 9,4 4,7 55,3 3,7 23,5 14,8 58,0 1,2 34,6 6,2 58,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2006 25,0 6,6 7,4 61,0 25,3 23,1 16,8 34,9 1,7 25,4 25,4 47,5 1,1 41,2 13,5 44,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2007 18,0 6,1 7,2 68,7 27,0 23,4 14,7 34,9 1,6 27,4 25,3 45,7 1,3 42,2 14,8 41,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2008 17,8 6,5 3,9 71,7 21,8 26,9 15,6 35,7 1,7 23,3 25,7 49,3 - 41,4 16,4 42,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2006 18,8 5,1 6,9 69,2 20,7 25,0 17,4 37,0 0,3 24,3 32,0 43,4 0,3 43,2 16,1 40,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2007 12,1 5,2 6,2 76,5 16,8 23,1 21,2 38,9 0,3 20,2 34,7 44,8 0,3 39,6 18,6 41,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2008 16,8 4,4 6,7 72,2 19,8 22,8 17,5 39,8 0,3 22,1 32,1 45,6 0,3 38,4 18,3 43,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2006 20,0 8,0 6,0 66,0 20,6 30,2 19,0 30,2 - 27,0 42,9 30,2 - 54,0 11,1 34,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2007 12,0 6,0 12,0 70,0 25,4 19,4 20,9 34,3 - 25,4 47,8 26,9 - 52,2 14,9 32,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2008 14,6 6,3 6,3 72,9 18,6 23,7 25,4 32,2 - 18,6 50,9 30,5 - 42,4 22,0 35,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2006 14,7 5,9 2,9 76,5 5,6 25,0 22,2 47,2 2,9 37,1 25,7 34,3 - 48,6 14,3 37,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2007 6,5 6,5 12,9 74,2 13,9 22,2 22,2 41,7 2,8 50,0 16,7 30,6 - 44,4 16,7 38,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2008 21,4 10,7 7,1 60,7 17,6 20,6 8,8 52,9 2,9 44,1 23,5 29,4 - 50,0 14,7 35,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2006 25,0 2,5 10,0 62,5 9,1 15,9 29,5 45,5 6,8 61,4 11,4 20,5 - 59,1 13,6 27,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2007 16,7 2,4 9,5 71,4 6,7 20,0 15,6 57,8 6,7 64,4 11,1 17,8 - 64,4 15,6 20,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2008 18,0 2,0 16,0 64,0 9,1 16,4 25,5 49,1 3,6 65,5 21,8 9,1 - 61,8 18,2 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens